Home > Vad har en trader och en elitidrottare gemensamt?

Vad har en trader och en elitidrottare gemensamt?

Idealiskt sett så siktar en elitidrottsman/-kvinna på att utveckla sin fysiska kapacitet och prestera på ett högre plan. För det krävs en plan och träning för både den mentala- och den fysiskasidan. En elitidrottsman måste vara beredd att utsätta sig för en mycket hård och tidskrävande fysisk träning.  Det gäller också att lära sig de bästa teknikerna, skaffa sig så bra tränare och träningssparring som möjligt. Marginalerna mellan de absolut bästa atleterna och de mer medelmåttiga är oftast förvånansvärt små. Det kan skilja någon procents prestationsförmåga. Den procenten får dock ofta en avgörande betydelse.

En tydlig målbild om vad man vill prestera och vart man vill komma är helt enkelt en förutsättning för att klara träningen och för att bli en framgångsrik elitidrottare. Det gäller också att se sig själv redan ha nått målet och känna hur det känns att ha gjort det. Känslobiten är synnerligen viktig här. Underskattad men viktig.

Det finns olika tekniker för detta men alla inbegriper någon form av mentalträning. Den kan vara omedveten eller medveten. Alla har förmågan till detta inom sig, men de flesta måste bli medvetna om hur man gör för att denna process ska bli riktigt effektiv och konstruktiv för att nå sina mål. Är man inte medveten om hur detta fungerar finns det till och med risk att man omedvetet använder dessa tankeprocesser för att lägga krokben på sig själv.

Förutom att det krävs att man klarar av den hårda, ofta ensamma och monotona (tråkiga skulle nog många säga..) fysiska träningen så ska elitidrottspersonen också kunna prestera på topp under mycket psykologiskt pressade situationer.

Tänk dig att lägga den avgörande straffsparken i finalen på en stor fotbollsturnering. 40 000 skrikande fotbollssupporters på läktarna. Resultatet av en hel säsongs prestation för ditt lag vilar på dina axlar. Du vet att du kommer bli hyllad eller sågad av tidningarna dagen efter. Din lön nästa säsong avgörs här också. Hur känns det? Känner du press? Kan du lägga straffen lika bra som du gör på träningen? Eller kanske till och med ännu bättre?

Din förmåga att lägga straffen beror givetvis en hel del på hur bra fysiskt tränad du är på att lägga straffar. Men framförallt är den mentalaträningen avgörande här. För att lyckas måste du mentalt ha programmerat dig själv att du klarar av en sådan situation. I ditt huvud måste du framgångsrikt ha slagit en sådan här straff hundratals gånger. Har du gjort det är det bara att koppla på automatiken och låta det hända…

En trader situation har alltså många saker gemensamt med en elitidrottaren. Båda vill tillhöra en elit och prestera på en hög nivå. Troligtvis är det bara 10-20 procent av alla traders som lyckas nå framgång med sin trading. Det krävs också ett hårt och monotont jobb för att bli en framgångsrik trader. Vilket också många traders, liksom elitidrottarna, är beredda att göra med stor entusiasm.

Samtidigt kommer en trader för eller senare råka ut för extremt psykologiskt pressade situationer. Det finns till och med i tradinglitteraturen experter som skriver att man måste nå ”rock-bottom” minst två gånger för att kunna bli en duktig trader. Med ”rock-bottom” menas då att man har förlorat mer pengar än man har råd att förlora. Vilket kan vara helt olika summor pengar för olika personer. Många skulle nog i ett sådant läge gärna byta med fotbollspelaren som ska lägga en avgörande straffspark.

Även om det ligger en hel del i detta med rock-bottom så är det förhoppningsvis ett lite väl pessimistikt krav för att bli en bra trader. Det är mycket bättre om man strikt kan börja använda ett genomtänkt riskhanteringssystem utan att först behöva investera i sådana omskakande erfarenheter. Ibland kan det till exempel hjälpa att bara läsa om dom.

Men även utan rock-bottom situationer kan en trader uppleva stressiga situationer. Hur känns det till exempel när ditt tradingssytem givit 8 förlustaffärer på rad? Du vet att du har med dig statistiken och att det bara är att handla på. Men orkar du fortsätta?

Elitidrottarens fysiska tävling och träning kan sägas motsvaras av en traders värdepappershandel, utveckling och testning av tradingstrategier, litteraturstudier och tradingutbildningar. Detta kräver ofta en nog så stor arbetsinsats. Det finns forskning som indikerar att man måste lägga ner 10 000 timmars repetitivt arbete, där man hela tiden gör utvärderingar, för att nå världsklass inom ett område. Det ska då gälla både inom yrkesliv och idrott. Och varför skulle detta då inte också gälla för trading?

Den mentala träningen och målplaneringen är också väldigt viktig för en trader. Likaså här sker det medvetet eller omedvetet. För att nå upp på en riktigt hög prestationsnivå krävs det dock oftast även här att man medvetengör processen och använder den på ett konstruktivt sätt. Man kan till exempel vända sig till en tradingcoach som behärskar mental träning.

Den mentalaträningen är också likartad som den som elitidrottsman bör göra men får gärna inriktas lite extra mycket på stresskontroll. Meditation eller mindfulness kan här vara mycket användbart. Man är nämligen en mycket bättre beslutsfattare om man agerar i ett lugnt sinnestillstånd än om man är stressad. Och beslutsfattande är synnerligen viktigt inom trading. Besluten måste också komma automatiskt och som en konsekvens av ens egen tradingstrategi. Agerar du på det viset så är det bara att koppla på automatiken och låta det hända…

När det gäller målprogrammeringen för en trader är det viktigt att man fokuserar på rätt målprogrammering. I trading är det viktiga att man konsekvent följer sin handelsstrategi och sitt riskhanteringssystem. Man får inte fokusera på att tjäna pengar. Vilket kan tyckas lite motsägelsefullt. Man tradar väl för att tjäna pengar?

Detta är dock en allvarlig psykologisk fälla. Agerar man bara för att tjäna pengar finns det nämligen risk att man börjar göra transaktioner bara för att just försöka tjäna pengar. Inte för att affären är så särskilt bra i sig självt. Risken är då också stor att man  drar upp sin risknivå på en allt för hög nivå.

Det gäller istället att göra affärer bara för att de är så bra att du helt enkelt inte kan avstå från att göra dom. De kan till exempel med fördel utgå från ett väl utarbetat och testat tradingssystem som du vet har en bra edge i marknaden.

För att nå en långsiktig framgång som trader är det också viktigt att ha en balans i livet. I det ingår till exempel att man inte jobbar för mycket utan också ger sig tid till socialt umgänge och fysiskträning. Det gäller nämligen även för en trader att ta hand om både sin själ och fysik. Annars slår det tillbaka på ens tradingprestation. För eller senare…

Den fysiska träningen är dessutom synnerligen bra för stresskontrollen. Så här har tradern också en hel del gemensamt med elitidrottaren. Det är nämligen även bra för tradern att gå till gymmet och kanske även att nöta lite på löparskorna då och då.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto