Home > Vad ska länderna göra med sina skulder?

Vad ska länderna göra med sina skulder?

En av de största obesvarade frågorna under denna ekonomiska kris har handlat om vad man ska göra med all skuld som skapas? Till följd av coronavirus-krisen har länder över hela världen varit tvungna att låna enorma summor pengar för att hantera den höga arbetslösheten och företag som går i konkurs.

De goda nyheterna är att centralbankerna gjorde det enkelt för länderna att låna pengar. Genom att sänka räntorna och aktivt genomföra kvantitativa lättnader har centralbankerna på ett effektivt sätt bidragit till att sänka avkastningen så att lånekostnaderna sänktes avsevärt.

Förhållandet mellan skulder och BNP ökade dock. Detta förhållande nådde höga/ohållbara nivåer redan innan krisen i många utvecklade länder. I och med att BNP nu påverkas av lågkonjunkturen och att skulderna stiger växer detta förhållande ännu snabbare.

Hur man hanterar höga skuldnivåer

Skuld är ett viktigt ekonomiskt koncept. Principerna för ett land liknar principerna för en vanlig familj. Om exempelvis en familjs månatliga inkomst är X, men familjen spenderar Y och Y är större än X, då måste de mot månadens slut låna skillnaden mellan Y och X. För att göra det måste de betala ränta till den de lånar pengar av, vilket oftast är en lokal och kommersiell bank.

Beroende på den institution som lånar ut pengarna och det kontrakt som skrivits varierar räntan från bara ett par procentenheter till ett tiotal procentenheter (exempelvis SMS-lån). När skulderna blir ohållbara (det vill säga när räntan inte kan betalas) innebär det problem för familjen. Då måste de omfinansiera sina skulder.

Samma gäller för ett land, med ett par undantag. Ett av dessa undantag är att vissa länder (inte alla) kan ”trycka” sig ur en skuldfälla.

När ett land lånar sin egen valuta blir det enklare att betala tillbaka skulden. Detta då centralbanken har monopol på valutan, vilket innebär att de kan trycka så mycket pengar de vill för att betala av skulden, även om det leder till att valutan devalverar. Men om andra länder (länder som lånat ut pengar till dem) anser att detta sker avsiktligen kommer de sluta långa ut pengar till landet, vilket leder till att landet hamnar i samma situation som familjen i det tidigare exemplet.

Sensmoralen här är att skuld är det sista man ska oroa sig över vid detta tillfälle i krisen. Så länge som länder kan skapa pengar och så länge som räntorna är så här låga är skuld inte ett problem.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto