Home > Vägen mot europeisk finansiell integration

Vägen mot europeisk finansiell integration

Våren 2020 kommer gå till historien som en vår av coronavirus-pandemi. Men den kommer också markera början av en europeisk finansiell integration som många har väntat länge på.

Det som verkade vara omöjligt för bara ett par år sedan har plötsligt blivit en rimlig lösning för Europa. Under de veckor som gått sedan investerare först fick höra talas om möjligheten om gemensam skuldsättning har euron, samt många europeiska aktier, fått ett lyft då investerare har satsat sina pengar hårt i detta område.

Samtidigt finns det en plan för hur det hela ska gå till, med datum för viktiga milstolpar som måste nås för att planen ska lyckas. Kommer den lyckas i sin nuvarande form? Det vet ingen ännu. Men investerare har redan markerat dessa datum i sina ekonomiska kalendrar då de lär leda till instabilitet för Euro-paren.

Förberedelser inför Next Generation

EU-kommissionens fond Next Generation består av 750 miljoner euro med 500 miljoner euro i bidrag och 250 miljoner euro i lån till dess medlemsländer. Målet med fonden är att bidra med stöd till investeringar och reformer för att bekämpa coronavirusets påverkan på ekonomin, att stimulera privata investeringar och att utveckla åtgärder för att hindra liknande kriser i framtiden.

De tre pelarna som beskrevs ovan är vidare indelade i olika program – återhämtnings- och resiliensfacilitetet (RRF) (350 miljarder euro), facilitet för strategiska investeringar (SIF) och stödinstrument för strategiskt viktiga företag (SSI). Alla dessa program, och även andra, är en del av den plan som beskriver hur medel som tillskansats via Next Generation-programmet ska användas.

Totalt består EU-budgeten av 1 850 miljarder euro som ska spenderas mellan 2021 och 2027 för att stötta den ekonomiska återhämtningen i Europa. I juli 2020 ska EU-rådet nå en politisk överenskommelse om MMF.

Under sommaren i år ska EU-parlamentets konsultation om dess egna resurser (kolskatt, digital skatt – källor som ska användas för att betala tillbaka delar av det lånade kapitalet) inledas. Anammandet av reviderade MFF är även schemalagt för hösten 2020, och anammandet av reviderade MFF måste få EU-parlamentets godkännande i december 2020.

Alla dessa steg är viktiga för europeiska investerare. Framförallt det sista steget kommer med en stor risk för euron då vissa nordiska medlemsländer har uttryckt en oro om återbetalningen av sitt eget bidrag.

Oavsett hur den slutgiltiga formen ser ut kommer det som sattes igång för två veckor sedan och avslutas i december gå till historien som det första försöket som EU gjort för att nå finansiell integration.

Ett litet steg idag, men ett stort kliv för morgondagen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto