Home > Valet 2012, mer betydelsefulla effekter på den ekonomiska politiken än tidigare

Valet 2012, mer betydelsefulla effekter på den ekonomiska politiken än tidigare

”Valet 2012 verkar mer troligt få betydelsefulla effekter på den ekonomiska politiken än de flesta andra val som är färska i minnet. Även om varje val är viktigt, kommer det här valresultat sannolikt att ses av marknaderna som en signal för inriktningen av politiken på tre viktiga områden”, skrev Goldman Sachs i ett marknadsbrev.

Dessa tre viktiga områden är dels det finanspolitiska stupet (fiscal cliff), de automatiska åtstramningar som träder i kraft vid årsskiftet om politikerna inte enas om annat, dels sannolikheten för och inriktningen på en mer långsiktig finanspolitisk konsolidering och slutligen den möjliga implikationen för penningpolitiken, där Mitt Romney sagt att han inte kommer att nominera Ben Bernanke för en ny period som chef för Federal Reserve.

Opinionsundersökningarna pekar på ett jämnt läge nationellt i presidentvalet, men valet avgörs i ett mindre antal ”swing states”, där Barack Obama har ett litet övertag.

Detta syns i att Barack Obama har klart lägre odds hos spelsajterna än Mitt Romney. Enligt Predictwise, som sammanställer spelen hos olika prediktionsmarknader, är det tidig tisdag morgon svensk tid 73 procents sannolikhet för att Barack Obama väljs om.

Samtidigt är sannolikheten 83 procent för att demokraterna får fortsatt majoritet i senaten och 96 procent att republikanerna behåller majoriteten i representanthuset.

Johnny Bo Jakobsen, chefanalytiker vid Nordea i Köpenhamn, skriver i ett marknadsbrev att valet troligen inte kommer att ge upphov till större rörelser på finansmarknaderna, eftersom valresultatet är sekundärt till frågan om hanteringen av det finanspolitiska stupet efter valet. Det viktigaste valet för finansmarknaderna är av denna anledning kongressvalet och sedan om demokrater och republikaner kan samarbeta i den nya kongressen.

”Från ett finansmarknadsperspektiv skulle det bästa valresultatet vara en klar seger för ett parti eftersom det skulle vara göra det mer troligt med en ordnad lösning av ’fiscal cliff’. I detta fall skulle vi se förbättrat risksentiment överallt”, skriver Johnny Bo Jakobsen.

Det värsta utfallet för marknaderna vore om presidenten väljs utan att få en majoritet av rösterna, vilket skulle kunna få ”katastrofala följdverkningar” för förhandlingarna om det finanspolitiska stupet.

Johnny Bo Jakobsen tror själv på en knapp seger för Barack Obama och en fortsatt delad kongress.

”Som en följd av detta räknar jag inte med någon större marknadsreaktion direkt efter valet”, skriver han.

På tisdagen kommer också definitiva inköpschefsindex för tjänstesektorn i euroområdet i oktober, liksom tyska industriorder i september, som enligt Bloomberg News enkät väntas ha sjunkit med 0,4 procent från i augusti. På den svenska agendan står tjänsteproduktion i september och en konjunkturprognos från Teknikföretagen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto