Home > The Value Investor v.02 Det farliga PE-talet

The Value Investor v.02 Det farliga PE-talet

Del 1- Höga PE-tal (del 2 publiceras 19/1)

Bland det första en investerare lär sig är PE-talet. Den klassiska ekvation där man delar aktiekursen (P) med förra årets (eller uppskattade kommande årets vinst (E) och kommer fram till en enkel siffra. En hög siffra är som alla vet ett tecken på en hög värdering och tvärtom.

Enkla mått är ofta också bra mått eftersom de ger mycket information och tar upp lite minnesutrymme i hjärnan, vilket är praktiskt när det är så mycket annat man ska hålla reda på för de olika bolag man intresserar sig för. Det finns dock massor av faror också i denna starka tro på det behändiga PE-talet som jag ser det.

PE-talet syns överallt och uppfattningen hos många investerare, särskilt de som inte är så erfarna, är att högt PE betyder att det bolag är ”dyrt”, vilket förstås är dåligt. Man brukar höra att de har en ”ansträngd värdering” och skulle vara en mer riskfylld placering än ett bolag med lågt PE. För de senare bolagen talas istället ofta om hur ”billiga” de är, deras värdering är ”attraktiv” och risken påstås som sagt vara lägre.

Visst, jag generaliserar nu men ganska mycket går snacket så, inte minst när kursen plötsligt stigit eller sjunkit för en viss aktie. Detta är dock också det farliga. Att tro att en aktie per definition är ”högrisk” för att PE är högt och lågrisk för att PE är lågt är helt galet. Det är lite som näringsämnen- det är sant att vi behöver salt i kosten för att må bra men vi mår inte bättre om vi häller på en massa salt, tvärtom faktiskt. Vill man vara riktigt generaliserande så kan man säga att bra bolag har högt PE och dåliga bolag har lågt PE.

Ett högt PE är ett tecken på att marknaden tror på ett företags utsikter och ett lågt PE betyder motsatsen. Faran lurar därför inte direkt i PE-talet utan i marknadens tro. PE är bara ett lite trubbigt sätt att mäta detta. Om ett högt värderat företag fortsätter att möta marknadens förväntningar så kommer PE-talet troligen att vara oförändrat (och tvärtom om man inte klarar detta). Detta betyder att kursen kommer att stiga ungefär lika mycket som vinsten ökar.

Det sistnämnda är oerhört viktigt att förstå och det är uppenbart för mig att många inte gör det. Högt PE betyder inte att en aktie är ”fullvärderad” och det krävs mirakel för att den ska stiga. Om ett bolag t.ex. ökar vinsten med 40-50 % per år och har PE 50 så kommer PE troligen inte att sjunka eller i varje fall inte sjunka betydligt så länge man fortsätter att leverera och framtidsutsikterna är oförändrat goda. Då stiger priset per aktie troligen i ungefär samma takt.

Att PE förblir högt betyder inte, som man ibland hör, att marknaden fått fnatt och tror att nuvarande tillväxt kommer att bestå för alltid utan bara att marknaden är mycket positiv till bolagets utsikter. Det gör att även den vanliga uttrycket ”De måste nu växa in i värderingen” är ganska missvisande. Det finns ingen naturlag som säger att det bara går att öka vinsten ett visst antal år, även om det vanliga är att vinstökningstaken avtar med tiden. Vinsten kan förstås inte stiga hur mycket som helst men man bör, som jag skrev i en krönika nyligen, inte utgå från att vinstökningen avtar alltför snabbt. Man bör heller inte tänka att tillväxtorienterad investering inte går ihop med värdeinvestering. Som jag också har skrivit tidigare är tillväxten ett stort värde för ett bolag. Värdeinvestering är alltså inte att köpa ”tråkiga” bolag.

För bra precis ett år sedan köpte jag Netflix (se tidigare inlägg), ett bolag med både snabb ökning av omsättning och framförallt vinst, om än från rätt låg nivå vad gäller vinsten, men också väldigt höga förväntningar från marknaden och därför högt PE (över 300). Många har genom åren varnat för detta bolag just baserat på det höga PE-talet men mindre ofta för att man tror att någonting specifikt ska drabba dem och göra att framtidsutsikterna ska fördunklas. Ofta gör man antaganden om vilken utveckling som finns implicerad i värderingen, t.ex. denna som också varnar för Amazon och denna, båda från 2013… Problemet med dessa uträkningar är i regel att inga högt värderade bolag blir köpvärda. Ställer man upp en ekvation där man t.ex. kräver 10 % avkastning och räknar på ett redan högt PE så kommer man fram till att det ”krävs” en jättetillväxt i massor av år för att ”motivera” kursen. Netflix har femtiodubblats under den tid som företaget har varit ”för högt” värderat och även om det är ett extremt exempel så händer detta överallt.

Under årets första nio månader ökade Netflix omsättningen med 33 % och tack vare fina skalfördelar vinsten med 233 %. I och med att Netflix vinst var låg i förhållande till omsättningen då man satsat på så snabb expansion var PE också uppblåst och sjönk en del men aktien steg som synes rejält och för dem som precis som jag trodde att Netflix skulle fortsätta att leverera var det rimligt att köpa aktien och behålla den. Det hade förstås kunnat gå illa, men det känns inte orimligt att tro att ett mycket framgångsrikt företag ska fortsätta att skörda framgångar (och tvärtom). PE idag på senaste 12 månadernas vinst är drygt 200.

Naturligtvis finns det massor av exempel på företag med höga PE som faller som en sten när förväntningarna missas, t.ex. de två bolag jag brukar klaga på (H&M och FING). Dessa har gått ner under en längre tid men typiskt är också att bolag med höga PE faller rejält på enstaka rapportmissar, detta har hänt Netflix många gånger. Det finns dock också massor av exempel på företag som är högt värderade men blir fantastiska investeringar. Inte bara några procent över index utan investeringar som förändrar livet för ägarna. Amazon har t.ex. alltid varit skyhögt värderade, inte sällan med PE över 500, men också levererat tusentals procents uppgång till aktieägarna, samma sak med H&M under de goda åren, PE låg ofta över 30 men aktien bra steg och steg så länge förväntningarna infriades. Mina andra favoriter, t.ex. Evolution Gamling (43), LeoVegas (34) och LVMH (31) är också bra exempel på bolag med klart högre PE än övriga börsen men vars aktie stiger stadigt när omsättningen och vinsten fortsätter att öka.

Jag ska inte på något sätt förminska riskerna med att investera i bolag som marknaden redan har en mycket positiv syn på, endast varna för inställningen att företag med högt PE är ”dyrt” och därmed en dålig affär. En aspekt som man heller inte får glömma är att högre värderade bolag tenderar att falla mer om det blir en bred nedgång på börsen, liksom som sagt på rapportmissar. Många tycker detta är jobbigt och drar sig därför undan dessa bolag, vilket kanske är rationellt för just dem. Att göra det är dock samma sak som att ha en hög diversifiering (se tidigare inlägg), det bevarar kanske det goda humöret när man kollar sitt depåsaldo även dagar då börsen faller men det är knappast rätt metod för att bli rik på sina investeringar.

Rik blir man genom att köpa utmärkta, snabbväxande och lönsamma bolag, allra helst när värderingarna faller, och hålla i aktierna så länge man tror på bolaget och inte sälja eller inte våga köpa enbart för att PE är högt.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.