Home > The Value Investor v.06 Catena Media stöps om

The Value Investor v.06 Catena Media stöps om

I förrgår lämnade Catena Media rapport och det var återigen trevlig läsning för oss som äger aktien. Eftersom jag tidigare rekat CTM och företaget är i en mycket kraftig expansionsfas och, om man så vill, omorientering mot att bli ett bredare affiliatesbolag tycker jag det är dags att uppdatera caset och se hur det förändrats av det senaste dryga halvårets förvärv och överhuvudtaget av den nya inriktning mot bredare verksamhet än ”bara” casinoaffiliatesektorn.

Förvärv

Catenas tillväxt är dels organisk, nu senast 25 % av totalen, och dels förvärvad genom en aggressiv förvärvsstrategi. Man har hittills köpt 28 bolag på fem år. Man köper mindre affiliatesbolag till i regel förhållandevis riktigt låga multiplar på EBITDA. Bolaget upprepar reglebundet att man inte köper tillväxt urskillningslöst utan förvärvar istället strikt efter att man vill komma in på nya geografiska marknader eller i viss verksamhet. Om man tittar på de förvärv man genomfört under andra halvåret 2017 och hittills i år kan man finna stöd för detta påstående.

Bolaget köpte tillgångar i Japan och därefter Pokerscout för att stärka sin position på den amerikanska pokermarknaden. Riktigt intressant är köpet av Beyondbits som innebar en breddning mot den nya vertikalen finansiella tjänster. Man var inte nöjd där utan köpte sedan Squawka.com bygger vidare på breddningen mot brittisk fotboll och Baybets, deras största förvärv någonsin, som är dito mot den tyska. I januari köpte man slutligen Dreamworx som också är nischad mot den tyska fotbollsmarknaden ock dessutom till 25 % består av affiliatesverksamhet mot den finansiella marknaden.

 

Nya vertikaler och marknader

Förvärvsstrategin ligger förstås fast och kommer att omfatta hela världen. Om senaste tiden är symptomatisk så kommer finans- och sportvertikalen att växa markant genom uppköp under detta år. Till stöd för uppköpsstrategin har man också meddelat att man ska refinansiera sin två år gamla obligation för att få bättre villkor än de tunga 6,75 % ränta man sitter med idag och öka sitt finansieringsutrymme.

Finansvertikalen kommer som sagt med stor sannolikhet att byggas ut då detta är en marknad med mycket fina marginaler. Man hoppas här kunna använda sina kunskaper om sajtbyggande och drivande av trafik genom att t.ex. bygga upp en Asktraders.com-domän (lik deras stora Askgamblers) men signalerar också medvetenhet om rekryteringsbehov av personal med finanserfarenhet till deras kontor i London, vilket man får anta kommer att kosta en del jämfört med deras övriga personal. Personalkostnaden har föga förvånande också stigit rejält det senaste året när man har gått från 100 till nästan 300 anställda.

Bilden (från Börsdata) nedan visar tydligt resultat- och omsättningsökningen de senaste åren men också hur rörelsemarginalen pressats av ökande kostnader och skuldsättningen förstås har ökat markant.

 

Bolagets stora satsning i USA som man inledde för ungefär ett år sedan har troligen givit dem en stark position på en potentiell jättemarknad samtidigt som den alltmer öppnas upp genom ny lagstiftning. Utvecklingen just nu är delas att fler delstater legaliserar olika former av spel och dels att de redan existerande marknaderna, främst New Jersey och Nevada, breddar lagstiftningen mot fler typer av spel. Denna utveckling har flaggats för väldigt länge i olika läger och man kan väl säga att det inte precis har gått snabbt framåt. Risken finns förstås att Högsta Domstolen som snart skall fatta beslut angående tillåtande av sportspel eller diverse lobbyinggrupper kan stoppa eller i varje fall utvecklingen.

Idag ser det dock som sagt ut som om allt går Catenas väg i USA och inte minst deras satsning på Pennsylvania verkar lovande då de nyligen legaliserade onlinecasino och på sikt öppnar upp en marknad som är potentiellt större än New Jersey tack vare den större befolkningen. Ledningens entusiasm för USA går i varje fall inte att ta miste på.

Som jag nämnde ovan satsar man likt LeoVegas stort på de två jättemarknaderna Tyskland och Storbritannien. Förutom de ovan nämnda förvärven lanserar man även t.ex. tyskspråkiga versioner av Askgamblers och John Slots.

 

Rapporten

Rapporten gav i korthet besked om att företagets ganska extrema förvärvsstrategi bär frukt- antalet nya spelare (”NDP”) man skickat vidare till uppdragsgivarna ökade från 100 000 till 113 000. Detta är kärnan i verksamheten och om denna skulle i framtiden bromsa in så finns det all anledning att undra varför. Så är inte fallet utan organiskt tillväxt likväl som förvärven ger en extremt stabil ökningstakt.

 

I korthet kan man säga att rapporten slog förväntningarna rakt av med viss marginal, EBIT med 8 %. Omsättningen ökade med 63 % y/y till 20,1 MEUR och som kan ses ovan ökade helårs-NDC med fina 88 %. Även om kostnaderna för den nya upplåningen har ökat mer än jag hade hoppats under året så har det givit tydlig effekt på intäkterna och man ligger ännu inte på några farliga nivåer, än mindre om man lyckas refinansiera obligationen som sagt.

Sammantaget har vi idag ett bredare, starkare och mindre riskfyllt Catena Media än när jag skrev min rek i somaras. Man har idag ”bara” två tredjedelar casino medan sport har vuxit till runt 30 % och finans redan ligger på 5 %. Till detta kommer att marknaden idag uppenbarligen både har börjat förstå Catenas verksamhet på ett djupare plan och litar på deras förmåga att leverera resultat. Det skulle inte förvåna mig om vi kommer att få se uppjusteringar av analytikerestimaten under våren.

I höstas ändrade Catena sina finansiella mål till att till 2020 nå EBITDA på mycket ambitiösa 100 MEUR, en tredubbling mot 2017, eller om man så vill, motsvarande tio gånger senaste kvartalet, och meddelade även att man inte tänker dela ut innan dess. Jag tror att man kan nå detta eller i alla fall nästan. Man kan förstås kritisera EBITDA som mått men man säger också att man ska hålla nettoskulden inom 1,5-2,5 x EBITDA. Eftersom man betalar förvärven delvis med aktier så kommer dock utan tvekan en viss fortsatt utspädning att ske. Trots detta är det svårt att inte tro på en fortsatt trevlig utveckling av aktiekursen.

Eftersom företaget utvecklas på ett gynnsamt sätt, har överkommit vissa barnsjukdomar och idag på många vis dominerar marknaden i Europa behåller jag min rek och kommer med all sannolikhet att äga aktien under lång tid framöver.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto