Home > The Value Investor v.08 Buy the dip?

The Value Investor v.08 Buy the dip?

Många marknadsaktörers inställning till börsen efter en lång uppgång liknar deras inställning till aktier som har stigit ett längre tag. De vill liksom se anledningar till snar nedgång överallt. Antingen är det räntan som är på gång att stiga, eller så är det dollarn som spökar. Ena dagen är det kinaoro och andra dagen är det ”oroande signaler i Vix”. Någon gång ibland får de rätt men alltsomoftast inte. I början av februari blev det dock som bekant en större sättning.

Efter att inte minst de amerikanska indexen under en längre period hade slagit ständigt nya rekord spred sig oron på marknaderna under de sista dagarna i januari. På många sätt kändes dock denna nedgång lite som finansjournalisernas egentillverkade nedgång. Vill man vara lite elak kan man ju säga att just dramatiska nedgångar är de enda tillfällen då finansjouralistiken står i centrum i världens nyhetsflöden, vilket gör att dessa journalister älskar just nedgångar.  De skrek i varje fall i högan sky redan innan någon nedgång att tala om hade inträffat.

Efter en trevande start blev det dock åka av. Den 5 februari föll börserna i USA 5-6 % vilket dock snabbt vände upp de två följande dagarna därpå varefter de föll lika mycket igen i två dagar och sedan steg igen tills allt återigen hade lugnat ner sig på en nivå runt 5 % under tidigare rekord. Precis som det varit så många gånger tidigare blev det inte mer än så.

Det är förstås sant att börsen har gått starkt, om än med vissa mindre fall, under en längre tid och detta har också bidragit till att många investerare inte har upplevt någon betydande nedgång. Dessa är ju de mest mottagliga för oron, precis som de som bara sett uppgångar på fastighetsmarknaden blir livrädda när priserna i Stockholm sjunker med 5 %. Dessvärre är det därför många av dessa som säljer i panik när kurserna på några dagar faller med 5-10 % och prickar i regel botten när fallet blir kortvarigt.

För mig har det alltid varit en stor fördel att ha en fokuserad portfölj när det rasar (se mitt tidigare inlägg ”Fokusera!”). Jag har idag fem stora innehav samt några få klart mindre. Dessa företag kan jag utan och innan. Men precis som många traders med tiden får en känsla för hur olika aktier rör sig kommer denna insikt även för en fokuserad långsiktig investerare. Något som är väldigt lönsamt om man inte tvekar slå till när tillfälle ges. Detta vore väldigt mycket svårare om man ägde standardrådets 15 aktier.

Man får en känsla både hur rapporter kommer att tas emot när börsen öppnar och känna självförtroende när ens aktie slaktas bara pga en bred nedgång. Nedan följer fyra exempel på större ökningar jag gjort de senaste åren i olika större innehav. Jag tror dock att rörelserna i många aktier är ännu mer attraktiva, inte minst de som till skillnad från dessa ännu inte tjänar några pengar än och får ta mycket stryk vid rapportmissar och börsras som t.ex. Cinnober igår (jag varken äger eller har någon uppfattning om den aktien).

 

Våren 2009 föll Swedbank-aktien snabbast av storbankerna i efterdyningarna av Finanskrisen. Detta berodde på att de har den största exponeringen mot Baltikum där ekonomin såg nattsvart ut och alltfler slutat att betala av sina lån, vilka ofta tagits för köp av lyxbilar och dyra lägenheter. Den första nyemissionen genomfördes men aktien fortsatte att falla snabbt. Marknaden hade helt rätt i att oroa sig för en andra nyemission men den som kunde Swedbank och dessa näraliggande organisationer som Folksam och Sparbanksstiftelserna visste att dessa skulle göra vad som helst för att rädda banken om det skulle gå riktigt illa. Om man dessutom följde utvecklingen för förfalln lån i de baltiska staterna så visade de nite alls på så stora problem som indirect påstods av kursutvecklingen. Den svenska statliga garantin för att säkerställa bankernas likviditet fanns också på plats. När sedan den planerade utdelningen ställdes in fanns som jag såg det inga större hot mot bankens kapitalisering kvar och det var bara att handla. Uppgången som följde bjöd dessutom på massor av ytterligare nedgångsfaser då jag och många andra kunde fylla på våra innehav.

När Catena Media (som jag fortfarande ägar) tappade 30 % mellan mars och oktober i år var det inte särskilt svårt att se att detta var överreaktioner. Att VD byttes ut (f.ö. till en betydligt mer erfaren), ett par journalister baissade bolaget och att man lade om till en bättre intäktsmodell med tillfälligt uppskjutna intäkter var inget fundamentalt dåligt för den som kunde bolaget och det var bara att handla.

LVMH (se tidigare inlägg) föll under vintern och våren 2016 från som högst runt 175 euro till 135 på tilltagande oro för konjunkturen i Kina och på terrordåden i Frankrike. Det var inte konstigt att marknaden oroade sig för två av LVMH:s viktigaste marknader och rapporterna om hur de eviga köerna utanför Louis Vuittons främsta ”flagship” på Champs-Élysées var försvunna hjälpte förstås inte. Att radera ut en fjärdedel av värderingen på oro som väldigt sannolikt skulle avta med tiden kändes dock som en absurd överreaktion för den som kunde bolaget väl. LVMH:s försäljning i Kina var fortsatt urstark och även om Frankrike står för en tiondel av omsättningen hade bara en marginell effekt om man tittade närmare på siffrorna. Jag köpte i varje fall och det blev mycket lyckat.

Ett mycket näraliggande exempel där juryn fortfarande är ute var mitt köp efter Evolution Gamings Q4-rapport förra veckan. En något svagare EBITDA-marginal än i Q3 som förklarades med ökade kostnader pga byggandet nya studior togs väldigt illa emot av marknaden och aktien var som mest ner runt 14 %. Detta tror jag var extremt överdrivet då försäljningen tuffar på som tidigare och marginalen trots utbyggnaden är väldigt hög. Vi får se hur det går förstås men jag skulle bli mycket förvånad om min ökning inte blir en bra affär.

Som jag ser det ska man förstås inte äga bolag som man inte kan väldigt väl. Men om man gjort sin läxa vågar man inte bara ta stora positioner i förhållande till sin portföljstorlek i ett enskilt bolag utan också istället för att springa med flocken öka på rejält när tillfälle ges. Tillfällen ges rätt ofta dessutom.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto