Home > The Value Investor v.14 Känslomässigt engagerad?

The Value Investor v.14 Känslomässigt engagerad?

Att tycka om ett företag, dess verksamhet och vara intresserad av den bransch de verkar i gör det bra mycket enklare att lägga ner all den tid som behövs för att göra en utförlig analys och en förhoppningsvis bra uppskattning av dess långsiktiga potential. Det kan dock som de flesta nog vet gå för långt och bli ett problem. Precis som man har svårt att se felen som andra ser hos någon som man tycker bra om så har nog alla investerare svårt att se svagheter i sitt favoritföretag. Ett företag som kanske dessutom har givit investeraren god avkastning i form av kursuppgång och utdelningar i många år (för mer om detta, se förra veckans krönika ”Hoppa av i tid!”.

Den andra sidan av myntet är dock också ett problem- att man inte tycker om ett företag eller en bransch och p.g.a. detta inte kan analysera nyktert. Detta är i min erfarenhet väldigt vanligt. Börjar man skriva offentligt, oavsett om det sker på ett aktieforum eller som för mig på en aktieblogg, om välkända företag får man både en anhängarskara som tycker om detta företag och en, vanligtvis mindre, skara hangarounds som inte alls tycker om bolaget och tar varje chans att förklara varför det kommer att gå åt skogen. Detta är förstås bra om belackarna framför argument som grundar sig i fakta och logiska slutsatser och därmed kan hjälpa till att balansera ens positiva uppfattning men det är klart mindre värdefullt om resonemanget grundar sig i rent känslomässiga uppfattningar.

När jag under sommaren 2012 började skriva om Starbucks efter att företaget hade gjort marknaden besviken men två svaga rapporter i rad var intresset rätt ljummet bland läsarna men i takt med att bolaget utvecklades allt bättre igen så ökade antalet läsare. Ett intressant mått är som alltid antalet ägare hos nätmäklarna som ökade alltefter åren gick som jag skrev, som den då nog ende bloggare eller ekonomijournalist som följde bolaget. Starbucks verksamhet är ju inte så kontroversiell även om de också har varit ute i blåsväder ibland.

Kritiken mot mitt case kom istället lite lustigt ifrån personer som inte själva tyckte om att gå ut och fika eller i varje fall inte tyckte att det var värt pengarna på Starbucks och andra dyrare kedjor. Det såg inte värdet i besöket och det lyste igenom att de såg ner lite på de som lade sina pengar på dessa ”dyra, hippa” ställen. Deras kritik var dubbel- dels skulle folk börja inse att det var för dyrt och dels var Starbucks erbjudande ”bara vanligt kaffe”. De lät sig alltså styras av sin egen preferens och fördomar mot en livsstil och gick miste om en fantastisk uppgång i aktien åren 2012-2016.

Kritiken mot mitt äldsta innehav Apple, som jag skrivit spaltkilometer om vid det här laget, har förstås varit av många slag. Vissa mer tänkvärda som oron för marginalerna, kinesisk konkurrens, deras fortsatta förmåga att skapa nya produkter efter Steve Jobs bortgång och liknande. Andra rent känslomässiga och därmed i mitt tycke mindre giltiga för caset. Många som föredrar Android har i min erfarenhet mycket svårt att lägga sin personliga preferens på hyllan och förstå Apple ur ett investeringsperspektiv.

I och med att de tycker om alternativet och pengarna de sparar på att välja det så verkar det för vissa vara mycket svårt att se värdet i Apples dyrare produkter och inte så sällan anas ett visst förakt mot ”fanboys” som alltid väljer Apples grejer. Det senare har Samsung skickligt spelat på i sin reklam i många år. Med tanke på Apples och aktiens utveckling de senaste åren har de investerare som är intresserade av branschen men pga egen preferens för andra produkter inte insett t.ex. den vallgrav Apple har byggt upp (se tidigare inlägg) under denna period missat en fin investering.

Ett sista exempel är gamblingbolagen, vars verksamhet är minst sagt kontroversiell. Även om jag ju tror att detta kommer att minska i och med att den svenska spelmarknaden regleras och troligen kommer att börja ses som en bransch bland andra så finns det ett stort motstånd mot branschen hos många investerare. Detta motstånd är förstås självförvållat av bolagen till viss del genom att frånvaron av lagar och regler har möjliggjort extrem annonsering och predatoriska beteenden hos vissa minera seriösa aktörer på den svenska marknaden. Men även om så är fallet så finns det många som helt enkelt inte tycker om spelande och inte så sällan anas även här ett förakt mot dem som spelar, eller som det brukar uttryckas ”sitter och spelar bort sina pengar”.

Helt oavsett debatten om spelmissbruk och liknande så är det alltid viktigt att skilja på ett visst bolags potential och vad man själv tycker om det eller vad de gör. Jag säger ingenting om den som av moraliska skäl väljer att avstå vissa branscher men när man hör argumentet ”folk kommer att tröttna på att spela bort sina pengar” från dem som själva inte ser något värde i spel är det uppenbart att de överför sin egen personliga preferens på andra. Det fungerar aldrig.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto