Home > The Value Investor v.21 Lönar sig små innehav?

The Value Investor v.21 Lönar sig små innehav?

För idag rätt länge sedan lade jag om till att fokusera (se tidigare krönika ”Fokuera!”) på några få, kanske fem-sex kärninnehav. Idag är dessa Netflix, LeoVegas, Evolution Gaming, Catena Media, LVMH och Apple, vilket säkert har märkts av ämnesvalen i flera inlägg senaste året.  Tanken är ganska ”buffettsk”, nämligen att om man fokuserar sin energi på sina allra bästa ”idéer” (för att använda Buffetts språk) så blir ens belöning desto större. Om man för det mesta väljer rätt bolag förstås.

Mina stora innehav är idag långt mer än 90 % av portföljen. Denna andel har höjts dels genom ökningar men framförallt genom den otroliga uppgång flera av dessa bolag har haft den senaste tiden, framförallt Netflix och Catena Media som båda är upp över 75 % senaste halvåret och LVMH som stigit med 25 % plus uppgången för euron. Man kan alltså med visst fog säga att jag bara äger sex företag.

Mina övriga innehav är alltså små (Fortnox, Cherry, Storytel, Kopparbergs och Hernö Gin). En fråga jag har funderat på länge är då om det överhuvudtaget lönar sig att äga små innehav. Jag tror att svaret är att det är helt fel i vissa fall men helt rätt i andra fall att äga små innehav (kanske en eller två procent av portföljen) oavsett hur ens portfölj i övrigt ser ut.

Det finns förstås flera mer eller mindre vanliga orsaker till att investerare äger små innehav. Det verkar som att många investerare äger små poster i vissa bolag för att de har någon form av känslomässig bindning till dessa. Jag har själv vid några tillfällen ägt eller snarare fortsatt äga bolag för att jag känner att jag vill ha kvar en aktie som tidigare presterat bra. Jag satt troligen väl länge kvar i Starbucks och i Swedbank som till sist var små innehav.

Ett betydligt ovanligare men ändå förekommande problem kan vara att man av någon anledning inte har kunnat köpa fler aktier som vid onoterade bolag. Jag hade gärna ägt mer Hernö Gin men eftersom det har varit väldigt svårt att få tag på aktien är detta fortfarande ett litet även om det värdemässigt troligen idag är det största av mina små. (Som jag skrivit tidigare kommer jag att delta i deras nyemission som pågår just nu.)

Det utan tvekan vanligaste skälet att någon äger en massa så innehav är förstås att deras portfölj är väldigt diversifierad. Jag har träffat många investerare som tycker att fem procent för att inte tala om tio procent är stora innehav. Personer som tycker att en lagom storlek är 2-3 %.

Om man ska tänka strikt rationellt så är det troligen nästan aldrig lönsamt att  har bara någon procent av portföljen i ett bolag om detta inte är en tillväxtraket av något slag eller, vilket kanske ofta är fallet, man hoppas i varje fall att det ska bli en. Att ligga på dessa nivåer eller liknande för bolag som mest är stadiga utdelare och inte växer mer än måttligt är inte rationellt alls. Om en hundradel eller femtiodel av din portfölj ska få någon effekt på totalen måste aktien flerdubblas. Det är enkel matematik.

Om man har 2 % i ett klassiskt storbolag och aktien går bra och stiger med 50 % på t.ex. fyra år så är det ju inte mer förändring av totalen än ens portfölj troligen fluktuerar dagligen. Om man däremot håller nere storleken på en mer spekulativ tillväxtaktie p.g.a. risken men lyckas pricka rätt så kanske man däremot får 2 % att bli 20 % av portföljen på ett par år.

För mig känns det alltså endast rationellt att äga tillväxt och mer spekulativa placeringar i så små portioner. Tror man inte att aktien kan mångdubblas på sikt så blir det rätt meningslöst att överhuvudtaget äga den i så liten size.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto