Home > The Value Investor v.23 The Magic Formula

The Value Investor v.23 The Magic Formula

Alla sätt är bra utom de dåliga när det gäller att hitta bra företag att investera i. I alla fall om man håller sig till värdeinvesteringens principer… En som har gjort det under hela sin karriär är fondförvaltaren och universitetsläraren Joel Greenblatt.

Choosing individual stocks without any idea of what you’re looking for is like running through a
dynamite factory with a burning match. You may live, but you’re still an idiot.
(Greenblatt)

Greenblatt grundade hedgefonden Gotham Capital och lyckades mellan åren 1985 och 2006 leverera sina lyckliga ägare 40 % årlig avkastning. Detta genom att tillämpa värdeinvesteringens principer, inte sällan med en inriktning mot ”speciella situationer” och, som alla duktiga värdeinvesterare, vara mycket bra på att hålla huvudet kallt och vänta på utdelning som ibland har kommit långt efter investeringen gjordes.

Lika känd är han troligen för att han startade den låsta webbsidan Value Investors Club som har maximalt 250 medlemmar, antagna efter ansökan. Medlemskap i klubben är enormt prestigefyllt och syftet med den är att utbyta och belöna medlemmarnas bästa idéer, vilket man enligt en studie har lyckats med på ett spektakulärt sätt.

 

Den magiska formeln

Det som Greenblatt dock utan tvekan är mest känd för är hans ”magic formula”. Den togs fram för att identifiera vilka företag ur en större mängd, t.ex. ett storbolgsindex som S&P 500, som över tid bör avkasta bäst. Principen är väldigt enkel och bygger på att man gallrar ut de företag som har både hög ”earnings yield” (EBIT/EV) och hög avkastning på investerat kapital (return on equity).

Hans inspiration för detta kommer från värdeinvesteringens fader, Ben Graham. Denna ställde upp väldigt basala kritierier och rankade bolag i princip efter deras slaktvärde. De bolag som handlades lägst i förhållande till vad man skulle kunna likvidera det till hamnade högst på listan. Denna metod fungerade dock bara under Grahams tidiga karriär, inte minst tack vare Depressionen då bolag handlades oerhört billigt oavsett måttstock. Idag då likviditeten är god och information om företag sprids på nolltid över världen är det förstås omöjligt att hitta såna bolag med undantag för dem som ska handlas så lågt pga problem.

De företag, vanligen 20-30, som har kombinerat lägst placering i båda listorna sorterade på nyckeltalen väljs ut (t.ex. placering 32 i ena listan och placering 10 i den andra ger placering 42 i den kombinerade listan). Man utesluter finansaktier och aktier i ”utilities”, dvs energibolag och liknande. Varje år gör man sedan en ny lista och byter ut de tidigare portföljbolagen mot dessa bolag. Naturligtvis finns det hjälp på nätet för att genomföra gallringen.

Den magiska formeln skiljer sig från de flesta andra enkla regler för att sortera ut bra aktier att köpa genom att den fungerar. Den fungerar t.o.m. väldigt bra. Innan Greenblatt publicerade formeln i boken ”The Little Book that Beats the Market” hade han testat den på olika större index i 17 år. Oavsett index tenderade formeln att generera ungefär dubbla index-utvecklingen under vald period inklusive utdelningar.

Till exempel testade han den på de 3500 största bolagen 30,8 % mot index på 12,4 % per år. Samma test på de 2500 största bolagen (börsvärde på minst 200 MUSD). Detta test på de ännu större bolagen gav 23,7 % medan index som sagt gav 12,4 % de senaste 17 åren. Senare test har genererat liknande resultat och det verkar som om metoden fortsatt fungerar även om man som alltid måste acceptera att man vissa perioder, inte sällan ett par tre år i stöten, underpresterar index. Ju längre tidsperiod man mäter över så tenderar Magic Formula att generera avkastning en bra bit över index. Över längre perioder överträffar Magic Formula index 96 % av tiden.

 

Värdeinvestering över huvud taget har problem idag, mycket p.g.a. att information som sagt flödar fritt och datorer via algoritmer kan inte bara ta fram alla tillfällen utan dessutom exekvera ordrar så fort någonting intressant uppstår. Hur kan då Magic Formula trots detta fungera så bra och fortsätta att fungera trots att den nu är mycket välkänd?

Svaret ligger i tidsaspekten. Hade Magic Formula visat en diskrepans som gav snabbt resultat åt dem som använde sig av den så hade denna diskrepans försvunnit snabbt i och med att ”alla” hade utnyttjat tillfället tills det inte längre uppstod. Det är alltså med all sannolikhet så att de flesta investerare inte har något större tålamod att vänta tills resultatet kommer.

Den som provar att följa denna metod lägger ofta ner försöket efter ett par år med dålig utveckling mot index. Det blir alltså precis som det brukar vara med enstaka köp av för lågt värderade bolag. Marknaden korrigerar snabbt vissa felprissättningar men när den är mer osäker på priset av någon anledning så förblir det fel rätt länge för att alltför få utnyttjar tillfället. När en aktie börjar falla så hoppar många på i hopp om vinst men när fallet drar ut på tiden, ofta räcker det med något halvår på vår neurotiska marknad, så hoppar allt fler av de otåliga och osäkra av.

För att ta två exempel med aktier som jag äger så hade även många väldigt pålästa personer jag hade kontakt med, inte tålamod att vänta och se när Catena Media bara föll och föll vidare våren, sommaren och hösten i fjol eller för den delen när Apple föll ända ner till fem gånger det fria kassaflödet under nio månader fram till juli 2013. Dessa nedgångar korrigerades väldigt sent trots att inget av bolagen hade något problem att tala om och nedgången ”endast” berodde på svagt förtroende. Den som har tålamod (se tidigare inlägg) blir rikligt belönad oavsett om det gäller bra bolag vars aktie fallit överdrivet under längre tid eller om man investerar enligt Magic Formula.

Jag har själv aldrig gjort det, men det vore intressant att prova.

…………………………………………………………

Den som på ett enkelt sett vill veta mer om Greenblatt kan lyssna på avsnittet från 20 april av podden Masters inBusiness, bästa sättet är dock att läsa, eller lyssna på Storytel på, hans underhållande och numera uppdaterade bok The little book that (still) beats the market.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto