Home > The Value Investor v.24 Tillväxt förvirrar

The Value Investor v.24 Tillväxt förvirrar

Även om man som jag är skeptisk till PE-talet (se mina tidigare krönikor om höga PE-tal och låga PE-tal) så måste man erkänna att det är ett väldigt bekvämt sätt att få en första inblick i ett företags värdering. Utan tvekan kommer dess enorma popularitet som nyckeltal ifrån just denna bekvämlighet. Och just eftersom det är så bekvämt så överanvänds och misstolkas det som jag skrev om i de två tidigare inläggen. Ett tal som oftast säger sanningen ljuger dessvärre ibland.

Höga PE betyder som förhoppningsvis de flesta vet inte nödvändigtvis att företaget är dyrt och icke-köpvärt och låga PE-tal betyder definitivt inte med automatik att det är köpvärt. Aktier har dock som de flesta vet i regel ungefär det PE som bolaget förtjänar. Det är förstås undantagen från denna huvudregel som är intressanta för värdeinvesteraren, helt oavsett hur högt eller lågt PE-talet är. En aktie kan vara övervärderad som Fingerprint Cards var på PE 7 och i mitt tycke undervärderad trots högt PE som Netflix.

Problemen med PE-talet stannar dessvärre inte där.  En annan komplicerande faktor är när även matematiskt korrekta PE-tal inte ger någon som helst rättvisande bild av verkligheten. Detta för att siffrorna inte längre är aktuella pga att antingen tillväxten skenar eller omsättningen faller snabbt. Jag har sett otaliga exempel på att denna typ av felberäkningar, även i ledande finanspress. Det är detta problem som denna krönika handlar om.

Om man utgår för enkelhetens skulle från att PE-talet räknas på de senaste 12 månadernas vinst, vilket ju är det enda vi vet något om och inte tar höjd för att vinsten fluktuerar så kan det ändå bli riktigt galet. Även om säkert de allra flesta av Tradingportalens läsare är medvetna om detta så är det som sagt helt uppenbart att många ute på marknaden, inte minst de med kort erfarenhet, inte är det.

 

För låga PE-tal

Bolag som har fallande vinst tjänar så att säga på att vi räknar vinsten bakåt i tiden. Deras tidigare vinst ser fin ut jämfört med senaste kvartalet för att inte tala om vad en sansad analytiker tror om det kommande året. Eftersom aktien med all sannolikhet har åkt vattenrutschkana i takt med att förväntningarna har fallit så får vi ett lågt PE-tal på senaste tolv månaderna. Den typ av PE som drar till sig oförtjänt uppmärksamhet.

Det bästa exempel jag kan komma på är Fingerprint Cards i början av 2017. Vinsten hade då gjort en fantastisk resa men aktien hade tappat rejält. Från flera toppar över 100 kr under 2016 så hade den fallit ner mot 60 kr när året inleddes. Med detta hade det tidigare så höga PE-talet också fallit, just då låg det på 10 och riktningen var tydligt nedåt (alla diagram är från eminenta Börsdata).

Vi denna tidpunkt var det vanligt att höra engagerade ägare tala om hur ”absurt lågt” PE-talet var och vilket köpläge det därmed var. Två fel gör dessvärre inte ett rätt och ett mer detaljerat diagram visar tydligt hur fel det var. Vinsten var i färd med att rasa ner i avgrunden. Värderingen vid PE 10 och 60 kr var galet hög för ett bolag vars konkurrenter höll på att äta det levande. Idag står aktien i bara en tiondel av vad den stod i då och jag anser som bekant att den fortfarande är övervärderad.

För höga PE-tal

För att ta ett snabbväxande bolag som jag äger som exempel så är Netflix det typiska fallet av missvisande matematiskt PE-tal. NFLX-aktien är ökänd för att dess PE är så högt. Detta är dock ganska missvisande. Om man summerar bolagets senaste fyra kvartals vinst får man endast 1,54 dollar vilket är väldigt beskedligt med tanke på kursen runt 380 dollar (PE 247). Skulle man däremot känna sig säker på att åtminstone senaste kvartalets vinst håller så blir årsvinsttakten 2,68 (0,67*4) och PE 142.

PE 142 är förstås också högt men betydligt lägre än 247 som är det som rapporteras allmänt. Men detta stämmer som sagt inte det minsta med verkligheten eftersom väl ingen tror att Netflix vinst kommer att sjunka från senaste kvartalet. Netflix värderas förstås på framtiden, vilket är i varje fall principiellt rätt för vilket bolag som helst. Om man försöker blicka framåt och bara går på ”konsensus”, som generellt har varit för lågt, så räknar analytikerna med en sammanlagd vinst på 2018 runt tre dollar vilket alltså halverar det PE som alla rapporterar och utgår från 1,54. För 2019 räknar de med uppåt 5 dollar, vilket ger PE 73.

Detta är förstås rena gissningar men säger en del om hur marknaden tänker och jag personligen anser att dessa vinstberäkningar är rejält i underkant. Ett PE tal runt 70 anser nog de flesta i alla fall inte är någon ”galen värdering” som man alltid hör om PE runt 250 (och tidigare långt högre tal än så).

Observera att de exempel jag har givit här är alla baserade på positiva kvartalsresultat, om något eller några kvartal har givit negativa resultat t.ex. beroende på en engångskostnad, så blir förstås ”trailing 12 months” ofta helt vansinnigt.

En ytterligare kommentar kan vara att samma problem som för PE uppstår förstås när man gör andra beräkningar baserade på senaste årets vinst eller omsättning. Skuldsättningen mätt på rörelseresultatet blir t.ex. helt galet när resultatet stiger kraftigt ett år eftersom den totala rörelsevinsten under de senaste fyra kvartalen blir mycket lägre än den ”nya” intjäningen och därmed också skuldsättningsgraden högre än den egentligen är.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto