Home > The Value Investor v.25 Deep value

The Value Investor v.25 Deep value

Alla som följer den intellektuella utvecklingen för värdeinvestering vet att mycket har förändrats med tiden, vilket jag också har belyst i olika inlägg här på Tradingportalen. Som midsommarläsning tänkte jag beröra in av de inriktningar som uppstått på senare tid. Nästa vecka kommer en uppföljning på min egen ”take” på hur man kan agera för att hitta det som datorerna inte ser.

Charlie Munger gav nyligen en mycket intressant intervju på temat vad som är värdeinvestering (”all intelligent investing”) idag och hur Berkshire har fått leta efter nya metoder för att hitta attraktivt prissatta aktier.

I och med att datorerna har tagit över alltmer av handeln så prissätts aktierna allt mer korrekt i förhållande till sina rapporterade resultat. Så var förstås inte fallet på Ben Grahams tid eller för den delen under de första decennier som Warren Buffett och många andra fantastiska värdeinvesterare verkade. Idag konstrueras algoritmer som ständigt spanar efter ”matematiskt” felprissatta aktier och skickar köp- och säljorder till marknaden någon millisekund efter att observationen gjorts.

Denna maskinella smarthet har alltså fått till följd att det inte finns många uppenbara felprissättningar kvar, om ens några alls om man bortser från överreaktioner på nyheter och liknande som snabbt brukar rätta till sig. En trend inom värdeinvesteringen som har fått förnyad popularitet i detta klimat och som jag inte själv har provat, är sökandet efter ”deep value”.

Deep value är en återgång till de tekniker som Graham m.fl. tillämpade för långt mer än 50 år sedan med skillnaden att det idag är långt mer obskyra aktier man måste söka rätt på för att hitta ”felen” än på deras tid när många stora företag ännu var mer eller mindre uppenbart galet värderade.

 

Det kan enkelt sammanfattas som att man går ner på djupet i sitt sökande efter värden i företag vilka marknaden ännu inte har hittat. Man kan då inte vara petig alls. Man måste leta efter de bolag som ingen annan vill ha och finna guldkornen bland dessa. Det är knappast företag vars ledning har ett lysande track record, bolag som verkar i branscher som lovar gott för framtiden eller liknande. Helt enkelt företag som inte har gjort marknaden glad på länge.

Allt handlar som vanligt om att hitta bolag med alltför nedtryckt värdering och man utgår från kända faktorer, egentligen bara företagens resultat- och balansräkning. Företag t.ex. vars resultat trendadat nedåt under lång tid men vars värdering redan har tagit ut att detta kommer att fortsätta länge till eller bolag som tappat intäkter men vars utsikter inte alls är så mörka som marknaden tror.

Investerare med deep value-inriktning är dock i regel försiktiga med bolag som har fått stt låga börsvärde pga svag balansräkning. Om skulderna skenar så hamnar bolag som bekant lätt i en väldigt ond spiral där alltmer av intäkterna går åt till att betala allt större lån till troligen allt högre ränta. Eller som Warren Buffett torrt konstaterade: ”Inget obelånat företag går i konkurs, det är alltid skulderna som dödar.”

Deep value-investing handlar alltså inte om att, som värdeinvesteringen sedan länge omfamnat, att leta efter bolag vars ledning är kompetent, vars affär skyddas av breda vallgravar eller vars produkter säljer i alla väder. Man letar egentligen efter skräp som inte är så dåligt som marknaden tror.

 

Att leta på denna marknadens sophög är förstås farligt. Det mesta är som sagt ingenting att ha och de som tillämpar denna teknik äger i regel massor av olika aktier. Denna diversifiering gör att ingen smäll blir för tung, men också, viktigast, att det stora antalet aktier gör att man har större sannolikhet att hitta guldkornen. De bolag som verkligen är nedtryckta i skorna men sedan visar sig kunna komma tillbaka ger både tio- och hundradubblare för den som vet vad han gör.

Det finns förstås ingen statistik för hur väl deep value-investerare lyckas. Gränserna är som alltid suddiga mellan olika inriktningar och få fonder har renodlad deep value-profil även om det finns några. Helt uppenbart fungerar det dock och som alltid inom värdeinvestering och investering överhuvudtaget så krävs det känsla och rätt temperament för att lyckas.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto