Home > The Value Investor v.28 Icke bokförda värden

The Value Investor v.28 Icke bokförda värden

Värdeinvestering handlar förstås framförallt att hitta dolda värden, sådana som marknaden inte har upptäckt eller i varje fall inte har räknat in till fullo. Förhoppningsvis är det inte så många som tror att ett företags värden avspeglar sig i balansräkningen med någon större tydlighet. Så är det inte även om många viktiga tillgångar förstås finns upptagna där. Ändå känns det som dessa faktorer får väl stort genomslag när analytiker tittar på företag. Anledningen till detta är nog inte att man inte ser de andra värdena utan att eftersom t.ex. varumärket inte kan kvantifieras eller räknas på så blir det och många liknande värden undanskuffade till bisatser om ens det. Det är inte direkt price/book som gjort att Coca-Cola har varit en fantastisk investering det senaste seklet.

För en värdeinvesterare gäller det som jag ser det att hitta de värden som är viktigast för företagets framtid oavsett var de finns. I min erfarenhet är det oftast faktorer som inte går att räkna på som avgör vilka företag som dominerar i decennier medan uppstickarna bara får dansa en sommar. Eftersom t.ex. varumärket eller företagskulturen som sagt inte går att räkna å så måste man snarare filosofera kring deras betydelse för att få en vettig uppfattning. Det kan förstås verka flummigt men det är det knappast. Snarare är det en flummig analys om man inte tar stor hänsyn till dessa värden utan bara räknar på nyckeltal och liknande parametrar.

The-World’s-Top-10

Bland de värden man kan hitta när man analyserar ett företag är kanske varumärket det mest uppenbara. Coca-Cola, LVMH, Starbucks, Apple och även svenska Kopparbergs äger förstås väldigt värdefulla varumärken som håller konkurrenter på avstånd (se inlägget om vallgravar). De har byggts upp under decennier och det skulle troligen ta decennier även för en konkurrent med enorma resurser att riva ned dem om ens då, under förutsättning att ingen grotesk PR-katastrof inträffade. Även om varumärken förstås behöver vårdas så är de enormt lönsamma för företaget som äger det.

Ingen skulle väl vifta bort ett starkt varumärkes betydelse men vad gäller andra viktiga värden så är nog mindre enighet kring dem och det är här man kan skilja mellan agnarna och vetet bland investerarna. Det är bara genom ingående studier och förståelse av ett företag som man hittar dessa. Ett bra exempel på sådana tillgångar är ekosystem om byggts upp av ett företag. Det kan vara enkla system för service av företagets produkter, reservdelar som enbart kan köpas från det egna företaget, förnybara licenser som krävs för att överhuvudtaget kunna använda företagets produkter och tjänster o.s.v.

Det kan dock vara betydligt mer sofistikerade system och ett bra exempel på detta, som det dessutom råder en intensiv debatt kring värdet på, är Apples (som jag äger) iOS. Den som inte förstår dess enorma värde och betydelse för Apple påpekar gärna att iOS är ”gratis” och man uppdateras lika gratis av alla som använder iOS-produkter. Det är dock långt ifrån hela sanningen eftersom iOS är grunden för Apples enorma ekosystem av appar och tjänster, de flesta med väldigt god marginal och enorm omsättning som gjort ”Services” till Apples näst största segment, endast efter iPhone i betydelse för dagens Apple. Det är därmed en avgörande faktor till varför Apple lyckas låsa in sina användare så att de uppgraderar hårdvaran gång på gång istället för att söka sig till (billigare) konkurrenter.

junglebooktriptychgallery

Ett annat påstått flummigt värde av enorm betydelse för vissa företag är vad de gjort tidigare som kanske inte är uppenbart på en marknad som mest koncentrerar sig på nyheter. Disney, för att ta ett annat mycket välbekant globalt företag, har som bekant en osviklig förmåga att hitta på nya filmer och figurer. Vad man kanske inte tänker på när man bara tittar på publiksiffrorna för deras senaste storfilm är värdet i ”gamla” succéer. Dessa fortsätter att generera intäkter i många olika former i decennier efter att de flesta har halvt glömt bort dem. Disney har också på senare år mångdubblat ”uttaget” från dessa rättigheter genom att göra nya varianter på de gamla tillgångarna i datoranimerad form.

Ett sista exempel på dolda tillgångar är företagskulturen. Mycket populära företag att arbeta på lyckas både rekrytera och behålla kompetens avsevärt bättre än företag utan detta. Dessutom producerar personalen förstås bättre om man känner att man är del av något stort, det är bara att titta på hur gigantiskt mycket Elon Musk har fått ur sin i sammanhanget minimala personalstyrka på Tesla och SpaceX, hur mycket Steve Jobs fick ur sin personal som ville förändra världen på Apple i början av PC-eran. Det är enkelt att hitta dessa bolag- det görs ofta undersökningar över de mest populära företagen att jobba på i ett land eller globalt. H&M har gynnats av sin popularitet i Sverige, Google och många andra i USA.

Top-5-552x300
Världens mest populära arbetsgivare.

Det finns förstås massor av mer eller mindre dolda värden i framgångsrika företag och dessa är bara de som jag haft mest nytta av att lokalisera och försöka uppskatta värdet på. Det är dock nödvändigt att hitta och göra en hyfsad bedömning av dessa om man vill kunna hitta diskrepanser mellan företags pris och deras värde, dvs det som är grunden för all  värdeinvestering.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto