Home > The Value Investor v.35 Hernö Gins halvårsrapport

The Value Investor v.35 Hernö Gins halvårsrapport

Igår släppte Hernö Gin sin halvårsrapport. Den var minst sagt trevlig läsning. Bolaget rapporterar som många mindre bolag endast hel- och halvår och Tradingportalen bevakar sedan i våras Hernö som ett intressant microcapbolag. Den som vill läsa mer om Hernö kan hittar här min analys i samband med nyemissionen, min berättelse från mitt första besök på destilleriet och min första intervju med grundaren Jon Hillgren. Mest aktuellt om Hernö generellt kan man läsa om i mitt inlägg igår efter att ha intervjuat VD.

Min slutsats när jag analyserade bolaget i våras  var att det var attraktivt värderat vid nyemissionen och skulle man fortsätta att växa i flera år till, vilket känns mycket sannolikt, så kommer nyemissionens kurs på 37,50 att kännas väldigt billigt på ett eller två års sikt. Precis som fjolårets 12,50 kr (korrigerat för split) plötsligt blev väldigt billigt när PE runt 120 vid nyemissionen i maj 2017 föll till 35 efter helårsrapporten. 

För att denna utveckling ska fortsätta krävs förstås att vinsten tack vare både stark tillväxt och skalfördelar fortsätter att öka rejält. Rapporten visade på en omsättningsökning på 88 % och vinsten före skatt ökade 85 % (man räknar inte ut någon skatt i rapporten). Vid en första anblick skulle man när omsättning och vinst ökar ungefär lika mycket och rörelsemarginalen ligger oförändrad på 27 % kunna tro att skalfördelarna har börjat avta. Detta är dock helt fel slutsats. I själva verket är 85 % vinstökning otroligt starkt denna gång.

 

Den stora skillnaden från våren 2017 är att Hernö har ökat personalkostnaderna med 75 % pga två anställningar i höstas och en nyinrättad ekonomichef i början av detta år. Rörelsemarginalen hade landat på 38 % utan denna förändring. Man kan förstås invända att man behöver mer folk när man växer men detta är långt ifrån linjärt. Man har nyligen effektiviserat produktionen med en buteljeringsmaskin som minskar personalbehovet, man kommer som tidigare meddelats att lägga ut distribution, marknadsföring, införsäljningen m.m.på sin nya partner, den finska jätten Altia. När jag talade med VD Jon Hillgren bekräftade han att man inte har några planer på nyanställningar i år.

Vid mitt samtal med VD gick vi förutom höjdpunkterna under våren igenom resultat- och balansräkningen vilket målades en väldigt ljus bild upp av företaget. Som vanligt kan nämnas, vilket också är främsta orsaken till att vi på Tradingportalen valt att följa detta bolag och inte något av de många andra unga svenska destillerierna och bryggerierna.

Våren har bjudit på en ny skörd medaljer i tävlingar, framförallt att man i år igen utsågs till världens bästa gin av World Gin Awards. Storbritannien var den stora exportframgången tack vare att man bytte distributör som arbetat väldigt hårt med varumärkesbyggandet i ginets hemland varför man redan sålt dubbelt så mycket till denna marknad som under hela fjolåret. Även Australien är som tidigare ett stort fokus, men man har ännu inte hunnit bearbeta fler marknader och exporten kommer att kunna bli ett större fokus när Norden och Baltikum tas över av Altia.

 

Det är alltså fortfarande framförallt på hemmamarknaden som Hernös framgångar sker. I och med att man nu har kommit in i alla Systembolagets butiker har försäljningen ökat med 156 % mot förra våren och i grossistledet (hotell, bar och restaurang) ökade försäljningen med 175 % vilket alltså täcker upp för den svagare exporten som till stor del beror på de stora beställningarna till Australien skedde före nyår. Intäkten per liter har sjunkit något eftersom flera kunder har ökat sina inköp mot tidigare, framförallt distributören i Storbritannien. Försäljningen mätt i liter har alltså ökat mer än 88 %. Samma effekt kommer förstås samarbetet med Altia att ha, men enligt VD är detta ett litet problem då produkten säljs med väldigt hög marginal ut till kund. Det är ju inte direkt gin på petflaska som säljs av Hernö.

Vissa saker sticker ut i resultaträkningen, förutom den stora ökningen av personalkostnaderna så ökar råvarorna med 132 % vilket man säger beror på att euron har stigit och att man byggde upp ett mycket stort lager färdigt gin innan sommaren då man stänger det mesta för semestern. Detta visar sig med all tydlighet i balansräkningen där varulagret är tre gånger större än för ett år sedan. I och med detta är man också väl förberedd på den säsongsmässigt starkare hösten.

I balansräkningen märks förutom det stora färdiglagret även kassan. Man har på ett år gått från 2,5 till 8,3 miljoner. En hel del av detta är från den lilla nyemissionen i våras och kommer att användas till nybygget (nytt besökscentrum och kontor) men likväl märks det att man nu genererar kassaflöde på allvar. Man kommer alltså med alla sannolikhet att kunna behålla sin låga skuldsättning trots en snabb expansion. Lösningen att göra två små nyemissioner på två år istället för att ta upp förmodligen dyra lån verkar ha varit mycket lyckad.

Om man får spekulera lite, och det får man ju, om helåret så tror jag vi kan utan risk extrapolera liknande tillväxt som tidigare år inför hösten. År 2016 var hösten 56 % större och 2017 sålde man 73 % mer på hösten, men då står förstås introduktionen i Systembolagets standardsortiment i slutet av hösten för en inte oväsentlig del. 

Jag tar det säkra före det osäkra och räknar med att hösten i år blir 50 % större än våren och i så fall landar vi på en omsättning på 27 miljoner kr. Detta innebär en ökning med 69 % mot hösten 2017 och när man räknar med ungefär oförändrade personalkostnader mot våren blir resultatet utan tvekan en betydligt stärkt marginal.

Med bara måttligt ökade avskrivningar och samma skattesats så blir vinsten uppskattningsvis åtta miljoner kronor vilket vore en ökning på minst 150 %, precis som jag antog i min analys i våras. Detta ger ett PE på nyemissionskursen på 44. Det är absolut inte dyrt för ett bolag som växer på detta sätt och har möjlighet att fortsätta växa länge till.

Riskerna är som alltid ett stort beroende av nyckelpersoner, vilket dock förstås minskat en del nu med nyanställningarna, och att samarbetet med Altia inte skulle bli den framgång för framförallt ”travel retail” (framförallt flygplatser där man ännu inte finns) som ledningen hoppas. Utvecklingen de senaste åren är förstås väldigt hoppingivande och jag ser fram emot att följa detta bolag som jag äger aktier i och att man inom ett par år kommer att notera företaget.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto