Home > The Value Investor v.37 Värdeinvestering vid starka rapporter

The Value Investor v.37 Värdeinvestering vid starka rapporter

Ingen som investerar och allra minst vi som gör det mer eller mindre på heltid kan väl undgå att glädjas rejält efter en kioskvältarrapport som slår marknaden med häpnad och skickar upp ett stort innehav på ATH. Man känner sig smart och njuter av att ha ”haft rätt” om aktien och njuter av sitt nya depåsaldo.

Trots att det är roligt med fina rapporter så är en rejäl uppstuds i en aktie man äger lite som när hertigen av Wellington bad en kvinna som han kände att inte gratulera honom för vinsten vid Waterloo ”eftersom jag har förlorat några av mina käraste vänner”. Visst är det bra att rapporten var fin och att man har ökat sitt ”kapital” men samtidigt har man kanske förlorat chansen att agera tillräckligt på den analys man gjort innan marknaden kommit ifatt kunskapsmässigt. Plötsligt vet ju alla vad den sluge värdeinvesterare hade nosat rätt på tidigare.

 

Att veta hur man ska handla på en stark rapport och höjd aktiekurs är inte det lättaste. Inte minst för att reaktionen som bekant kan skifta under de första timmarna. Inte sällan blir det en uppgång redan i öppningen som sedan bara fortsätter under dagen när allt fler dras till ”dagens vinnare”. Andra gånger, och troligen vanligare, tar aktien ett rejält skutt men faller sedan under de följande timmarna när många vill ta hem sin vinst. Detta beror förstås på var förväntningarna var före rapporten men detta är knappast enkelt att förutsäga så det är nog till stor del tur om man lyckas pricka rätt.

Man behöver minst lika god förmåga att hålla huvudet kallt när en stark rapport presenterats som vid en svag rapport (se förra veckans krönika). Alla som har varit med ett tag har väl har nog varit med om att huvudlöst dras med i entusiasmen när ens favoritaktie rusar och köpt en massa för att sedan ångra sig när rapportrusningen visade sig vara väldigt flyktig. Alternativt, och värst för en investerare som försöker vara långsiktig, att man snabbt sålt eller minskat sitt innehav för att sedan under stora plågor se hur aktien bara fortsatte uppåt i dagar eller veckor efter rapporten…

 

Målkurser

Många verkar utgå från om aktien nu har nått ens egen målkurs och låta detta styra ens agerande. Jag tror inte på målkurser mer än för att hålla lite koll på sina förhoppningar och tycker de är rätt farliga att använda. En rapport kan ju ge en hel del ytterligare information om bolaget och inte minst dess framtid. Att bara agera på det mål man lade upp innan man visste om denna ytterligare information är inte rationellt.

Om ens analys inte påverkas av den nya informationen i rapporten blir det enklare. Man kan då utgå från kursutvecklingen och avgöra om man ska öka, minska eller sitta still. Problemet i min erfarenhet är förstås att man ofta har väldigt kort tid på sig att fatta sitt beslut innan börsen öppnar.

 

Läsa rapporten

Inte sällan lönar det sig dock att läsa noga och länge. Ibland står allt intressant och viktigt högt upp i rapporten, kanske redan i det pressmeddelande som brukar följa rapporten. Dessvärre är förstås ledningens entusiasm lite väl påtaglig där och som jag pratade mycket om i förra veckans krönika gäller det att känna sitt innehav väl. Vet man t.ex. hur rapporterna brukar skrivas och vilka punkter som ledningen brukar välja att lyfta fram som har man en stor fördel att tolka rapporten jämfört med de flesta andra.

Om ledningen t.ex. alltid brukar framhålla kvartalets antal nya kunder, omsättningsökning eller VPA och vet att just detta är en viktig faktor för att veta hur det gått, så är det förstås väldigt talande om denna faktor inte lyfts fram i en rapport utan nämns långt ner.

Överhuvudtaget är att läsa till slutet väl investerad tid. Ofta har det hänt mer under kvartalet än de flesta orkar ta in och även i slutet av rapporten går det att hitta godbitar. Jag tycker det är självklart att också lyssna på analytikerkonferensen som dessvärre brukar börja först när börsen har öppnat. En lite tränat öra hör på rösten och intonationen hur ledningen tycker om resultatet. Det blir ofta tydligare vad som de vill framhålla och inte minst det som de tycker att marknaden har missat att ta in.

Frågorna från analytikerna är ofta rent tekniska och av typen ”hur tror ni valutakurserna kommer att…” men ibland är de väldigt bra. Man kan t.ex. från en bra analytiker som kan bolaget utan och innan indirekt få varningar om att allt inte står rätt till när han frågar om hur det egentligen går med något som ledningen tidigare har lyft fram som lovande eller varför en viss del av verksamheten inte verkar utvecklas som tidigare.

Allt detta är förstås väldigt generella råd och synpunkter från min sida. Men det är ofta man i efterhand kan se att ledtrådar till både positiv och negativ utveckling fanns i rapporterna kanske redan ett år tidigare och är man den som upptäcker dem tidigt så blir det ofta riktigt lönsamt.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto