Home > The Value Investor v.39 Fortnox har bara börjat sin resa

The Value Investor v.39 Fortnox har bara börjat sin resa

Redaktionen

När jag som ekonomiansvarig bokförde inom studentvärlden i Uppsala i slutet av 90-talet använde vi diverse dyra bokföringsprogram som (förstås) levererades på diskett och med mesta möjliga kopieringsskydd kunde installeras hos en användare en gång osv. I samma veva började man i många olika sammanhang tala om att man skulle kunna använda internet och inte minst webbläsare för att arbeta med olika program utan att ladda ned dem. Döm då av min förvåning när jag tidigare i år fick höra att bokföring fortfarande körs lokalt till runt 75 % i Sverige. En anakronism och helt otroligt med tanke på utvecklingen i övrigt det senaste decenniet vad gäller mobilitet, streaming och social media.

Detta är alltså en konservativ bransch men Fortnox heter bolaget som håller på att vända upppchned på hela svenska redovisningsbranschen. De har med sin molnbaserade redovisningslösning och andra angränsande tjänster sedan 2001 skapat sig en dominerande ställning i Sverige och har idag fler kunder (140 000)  än alla molnbaserade konkurrenter tillsammans. Fokus är småföretag som lägger ut sin bokföring och andra tjänster.

IMG_1703

Naturligtvis är det mot molnet som all redovisning är på väg- det är svårt att hitta någon anledning till att jobba lokalt när datat ska kunna delas med revisorer och redovisningsbyråer. Just redovisningsbyråerna är nyckeln till Fortnox framgångar eftersom man genom avtal med samtliga svenska byråer säljer in sina tjänster hos dessas kunder.

Redovsiningsbyrån lägger helt enkelt upp sina kunder på Fortnox och dessa betalar en standardavgift på 99 kr per månad för tjänsten samt eventuella övriga avgifter för ytterligare tjänster- fakturering, fakturalån, företagsförsäkringsförmedling m.m., sammanlagt 25 olika moduler. Den genomsnittlige kunden köper idag endast standardmodulen och möjligen en ytterligare men enligt bolaget har man lyckats sälja på kunderna alltfler extratjänster ju längre de varit kunder. Fokus är dock helt klart på tillväxt i antalet kunder idag och ingen internationell expansion är planerad.

Som jag skrivit tidigare är jag en varm anhängare av prenumerationsintäkter eftersom de tenderar att vara återkommande och skalbarheten ger väldigt fin snurr på lönsamheten när man kommit över tröskeln lönsamhetsmässigt. Både kundlojaliteten och skalbarheten är också minst lika uppenbar här som i Netflix (se tidigare inlägg). Det säger sig själv att man inte byter leverantör av bokföringstjänsten i första taget och erosionen är mycket riktigt bara 5 % per år. Eller bättre uttryckt- 95 % av fjolårets kunder är kvar nästa år.

Till den fina kundlojaliteten kommer en tillväxt som idag ligger mellan 30 och 40 % per år. Med bara 25 % marknadspenetration för molnbaserade tjänster är det uppenbart att tillväxten kommer att fortsätta under överskådlig tid. Den som tänker sig att utländska spelare ska komma in ska tänka på att bokföring är en väldigt nationellt specifik tjänst. Man kan inte ta t.ex. ett amerikanske eller tyskt program och översätta det till svenska och eftersom försäljningen som sagt sker huvudsakligen via redovisningsbyråer så är vallgraven kring ett dominant svenskt företag i sektorn mycket stor.

cloud

Sektorn går alltså mot molnbaserade tjänster och den stora leverantören av den gamla tekniken, Visma, försökte förra året köpa Fortnox, vilket nobbades av ägarna liksom konkurrensmyndigheterna. Att Vimsa ville köpa Fortnox säger nog en hel del om Fortnox position liksom möjligheterna att ställa om till moderna lösningar för ett företag som sitter fast i den gamla tekniken.

Tjänsten känns väldigt prisvärd med 99 kr/månad och liksom för många andra bolag, inte minst Netflix, ligger en del av lockelsen i möjligheten att höja avgiften. Chansen till det måste anses god då kunder som sagt ogärna byter leverantör och jag tror man kan höja den ganska mycket varje år från den dag man inte längre kan växa antalet prenumeranter som idag.

Som alla snabbväxande företag med trogna kunder värderas Fortnox idag förhållandevis högt. PE ligger uppåt 40 på 2017 och direktavkastningen är bara 1,2 %. Utdelningen ökade dock med 150 % från i fjol och med så fin utveckling så kommer den säkerligen att fortsätta växa i fin takt. Rörelseresultatet landade förra året på 42 miljoner och marginalen mitt på målet 20 %. Företagets tillväxtmål är idag 25 % men det är tydligt att detta kommer att slås rejält efter två kvartal med sammanlagt 44,5 % ökning av omsättningen och 22,8 % rörelsemarginal.

Att såväl rörelseresultatet och vinsten ökar snabbare än omsättningen är som jag ser det pudelns kärna i denna typ av case. Verksamhetens skalbarhet slår snabbt igenom i marginalförbättringar i takt med att omsättningen ökar mer än kostnaderna. Eller annorlunda uttryckt- kostnaderna hänger inte med omsättningen.

Analytikerprognoser tenderar att underskatta detta och ofta sänker man av försiktighetsskäl marginalförväntingarna över tid. Jag tror tvärtom att både marginal och vinst kommer att förstärkas över tid även om man nu uppenbarligen måste anställa för att hantera den snabba tillväxten.

Trots en ”hög” värdering tror jag av flera skäl på Fortnox som en långsiktig placering (tre till fem år). Man har en stor marknad att växa på och trogna kunder. Även om aktien har stigit mycket det senaste året så kommer man med stor sannolikhet att fortsätta uppåt i takt med stigande lönsamhet. Troligen är Fortnox inom ett par år dubbelt så stort som idag och breddat till alltfler tjänster med tiden.

Jag äger sedan ganska nyligen aktien.

Taggar: