Home > The Value Investor v.41 Förlusten som vapen

The Value Investor v.41 Förlusten som vapen

Fina bolag anses ofta de vara som 1) går med vinst, 2) delar ut en hel del av den vinsten och 3) växer i alla fall i linje med marknaden. Detta är förstås utmärkta egenskaper, inte tal om annat. Kan de dessutom leverera en tillväxt som är betydligt högre en marknadens och öka sin utdelning i samma imponerande takt, som t.ex. Apple och Evolution Gaming som jag äger, blir marknaden ännu gladare allt annat lika.

Om det är något som många investerare tycker illa om så är det, av naturliga skäl, förluster. Många ger rådet att man helt ska undvika dessa bolag. Jag tycker det är att göra det alltför enkelt för sig, ungefär som regeln att inte investera i bolag som inte delar ut. Det må vara enkla regler men de är också dåliga regler.

Oavsett vilka regler man har så inser nog ändå de flesta att unga bolag så att säga måste tillåtas att gå med förlust. Av det uppenbara skälet att även bra verksamhet i början kostar mer än den smakar. Det lönar sig alltså att ta stora kostnader för uppbyggnad istället för att fokusera på sista raden om man vet att den underliggande verksamheten är lönsam och den dag man drar ned på investeringarna och anställnigstakten så kommer vinsterna att komma.

För att fånga just denna underliggande styrka uppfanns EBITDA-måttet som beräknar vinsten innan nedskrivningar och amorteringar. Alla tycker förstås inte om detta mått, Charlie Munger har t.ex. kallat det ”bullshit earnings” och Warren Buffett har invänt mot att överhuvdtaget tala om en vinst innan vad som är uppenbara kostnader för verksamheten har beräknats. Även om måttet missbrukas av många skulle jag säga att det idag är omöjligt att leva utan det om man vill förstå dessa typer av företag som när de väl når en viss omsättning kommer att tjäna pengar på det de gör men för att få den position på marknaden först måste göra betydande investeringar under lång tid.

En sak som verkar gå många förbi är också att förlusten kan användas som ett konkurrensmedel. Det är svårt för konkurrenterna, inte minst äldre spelare på marknaden, att konkurrera med någon som är villig att sälja billigt och gå med förlust i många år för att de vet att de till sist kommer att ta över en stor del av kakan och få tillbaka mångdubbelt. Så länge företaget inte uppenbart bryter mot några konkurrensregler och t.ex. dumpar produkter på en del av marknaden i syfte att döda konkurrenterna så kan förlusten vara ett utmärkt vapen mot konkurrenterna.

Jag hittar inget bättre exempel på detta idag än Amazon, som jag (dessvärre) aldrig ägt. Eller mer precist den del av Amazon som vi normalt förknippar med bolaget- retail. (Amazons stora vinstmaskin är ju Web Services.)

 

Genom att konsekvent hålla så låga priser som möjligt och plöja ned så stor del av kassaflödet de har kunnat och lite till i expansion har man effektivt slagit undan benen på inte bara fysiska butiker på de marknader man har gått in i utan även blivit en hemsk konkurrent till annan onlinehandel. Skalfördelarna har varit enorma och i takt med att kassaflödet ökat har man bara vuxit sin logistikapparat och ökat utbudet i form av antal segment man verkar i och antalet marknader man gått in i. Hur konkurrerar man mot detta? Svaret är väl i princip att det kan man inte göra utan den mest framgångsrika linjen för många handlare oavsett om de huvudsakligen sålt i butik eller online har varit att samarbeta med Amazon och sålt sina produkter genom dem.

Det finns nog många som idag ångrar sig att de inte köpte Amazon efter alla dubblingar av kursen men ursäktar detta med att det inte gick att veta hur det skulle gå. Detta diagram från 2014 Hade dock potential att ge vissa ledtrådar för den som ville titta lite närmare:

 

Precis som för Amazon så underlättas ”förluststrategin” om en del av ett företags verksamhet går med vinst och kan finansiera den del som går med förlust. Massor av andra företag, inte minst mjukvaruföretag, har inte haft denna möjlighet utan har sålt eller i vissa fall skänkt sina produkter i syfte att bygga upp en användarbas och fått finansiera detta med nyemissioner från tålmodiga aktieägare. Strategin har i många fall varit väldigt lyckad- de som var billigast eller gratis slog under PC-revolutionen ut många kunkurrenter som tillämpade en mer traditionell modell och försökte sälja med fin marginal.

Jag menar förstås inte att förlust alltid är en en bra metod att tillämpa. Bara de företag som på sikt tjänar pengar på sina varor och tjänster kommer att finnas kvar. Vad jag däremot menar är att det är väldigt viktigt att inte sluta titta när man ser ett potentiellt intressant bolag som inte ännu tjänar några pengar. Det kan mycket väl vara så att det just nu är väldigt lönsamt för både företaget och de långsiktiga aktieägarna att man inte tjänar pengar. Dessutom behöver de inte betala någon skatt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto