Home > The Value Investor v.43 Fokusera!

The Value Investor v.43 Fokusera!

Redaktionen

Det är mer eller mindre obligatoriskt att rekommendera ”aktiesparare” att diversifiera (se tidigare inlägg om diversifiering) för att minska sina risker. Eller som jag väljer att se på det- för att bevara kapitalet snarare än att få det att växa. Tanken är väl ungefär att eftersom investering i enskilda aktier kräver en hel del av spararen och kan vara väldigt farligt om man inte vet vad man håller på med skall småspararen minska sina risker genom att sprida ut innehaven på 15-20 olika aktier i åtta olika branscher. Det uppenbara problemet med detta är att man då egentligen får en indexfond eller liknande. Det är klart billigare och enklare för den som inte vill lägga tid och energi, eller saknar fallenhet för aktieanalys, att köpa en eller flera breda fonder och sitta och vänta på sin belöning.

Om man är villig att göra sin läxa och märker att man i regel lyckas bra med sina placeringar är fokuserad värdeintriktad investering en oerhört effektiv strategi. Viktigt att nämna är dock att skulle man tvärtom inte lyckas i sina val så går resultatet åt andra hållet i motsvarande grad.

Fokuserad värdeinvestering bygger på att man dels begränsar sig till ett fåtal aktier och dels differentierar sin exponering till dem av dessa som man tror kommer att ge bäst avkastning. Strategin följer en tydlig logik. Man bör köpa de aktier man tror mest på och inte fortsätta ned på listan tills de klart mindre lovande företagen tas med samt att det är matematiskt korrekt att däribland differentiera så att man drar maximal nytta av det eller de bästa casen.

If you find the opportunity of a lifetime it probably isn’t rational to only put 20 percent of your money into it.
(Charlie Munger)

Den senare delen av strategin är egentligen samma strategi som de som spelar om pengar använder. Oavsett om det är poker, casinospel eller sportspel så skall man lägga mer pengar ju mer oddsen är på ens sida och ju bättre ens fördel är desto mer pengar förstås.

Warren Buffett brukar rekommendera unga människor att välja max sex aktier och det är väl en rimlig mängd givet att ens tid är begränsad och att ju mindre man vet om ett företag desto större risk tar man (allt annat lika). Själv har jag problem att hänga med i mer än runt fem bolag men å andra sidan följer jag dessa företag in i minsta detalj så jag kan mer eller mindre allt som man kan lära sig som utomstående. Naturligtvis kan man därtill äga även några små innehav, precis som jag har gjort f.ö., där man ställer mindre krav på sig sin kunskap och analys men förstås ändå är påläst innan man köper. På samma sätt som man bör lägga mest pengar på sin bästa idé lägger man inte lika mycket energi på sitt innehav på 2 % av portföljen i ett företag man tror på men som fortfarande har mycket kvar att bevisa för marknaden.

Räkneexempel

Säg att du har valt ut fem aktier efter noggrant övervägande. Dessa är aktierna A, B, C, D och E. ”A” är det case du tror mest på och ”E” är det du tror har lägst potential. Eller annorlunda uttryckt, givet de framtida kassaflöden du tror att dessa företag kommer att generera är A det som är mest undervärderat på marknaden av de fem.

Säg att du väljer följande vikter: A: 40 %, B: 30 %, C: 15 %, D: 10 % och E: 5 %.  Detta är fördelningen är i den högra stapeln nedan. Observera att detta inte är några standardregler utan vikt bestämmer man själv utifrån skillnaderna i bedömd potential. Skulle man tro att alla fem har samma potential ska man förstås lägga 20 % i varje som i den vänstra stapeln.

Om ens bedömning av framtida utveckling stämmer så lönar det sig förstås rejält att välja en fokusering enligt den högra stapeln istället för den vänstra, det måste man inte ens räkna på. Tvärtom gäller ju också. Dock blir det ju nästan aldrig precis som man tänkt. Men vad händer då om man bara har nästan rätt? Om utvecklingen för 100 000 kr blir följande:

A +20 % (40 000 kr investerat)

B +40 % (30 000 kr)

C +25 % (15 000 kr)

D +1 % (10 000 kr)

E +22 % (5 000 )

Hade vi ha satsat 20 000 kr i vardera aktien (enligt högra stapeln) hade vi fått knappt 122 000 kr medan vi får 125 000 kr om vi hade investerat fokuserat trots det inte helt lyckade utfallet. Det går förstås att göra vilka exempel som helst men i slutändan handlar detta om sambandet mellan att kunna hitta vinnarna och våga differentiera sin allokering. Gör man det hyfsat rätt så lönar det sig.

För många räcker det troligen med den första fokuseringen att man lägger allt eller nästan allt i sina bästa uppslag. Har man gjort denna gallring bland sina kanske 15 uppslag hyfsat rätt så tjänar man väldigt mycket på att ”bara” sprida sitt kapital mellan t.ex. fem eller sex aktier bland de 10 bästa istället för att fördela kapitalet på 15 olika aktier med bara knappa 7 % av pengarna i varje.

Litar man på sin förmåga (och har man rimligt skäl att vara trygg i denna tillit?) kanske man vågar gå vidare till en riktigt fokuserad portfölj. Naturligtvis behöver man sedan alltefter att tiden gör att man vet mer om företagen och nyheter släpps korrigera sin allokering och har möjlighet att om så behövs gå tillbaka till ruta ett. Kanske tycker man att sex innehav låter för lite och vill ha tio eller fler. Detta kan man som sagt uppnå som jag själv har gjort där mina fem största innehav är ung. 90 % av min portfölj. Det viktiga är helt enkelt att man, om man litar tillräckligt på sin analytiska förmåga, allokerar efter hur mycket man tror aktien är felvärderad idag.

Taggar: