Home > The Value Investor v.44 Köp (Swed)bank!

The Value Investor v.44 Köp (Swed)bank!

Redaktionen

Om man bara ska veta två saker om de svenska storbankerna så är det att de har oligopol och att de därför tjänar massor av pengar. Den som är intresserad av att investera ska förstås veta mer än så men det är ändå grunden för investeringscaset i t.ex. Swedbank som i många år var mitt största innehav.

Jag hade köpt på mig mer och mer under våren 2009 när spekulationerna på marknaden var att banken skulle kunna gå omkull pga de stora kreditförlusterna i Baltikum. Mitt case då var att även om risken för konkurs (dvs statligt övertagande i detta fall) utan tvekan fanns där så var risken väldigt överdriven då banken hade starka huvudägare som inte hade några planer att låta sin ögonsten falla. Precis som fallet t.ex. hade varit för SEB och Wallenbergarna och Investor under krisen 1991-92. Nedsidan var som vanligt 100 % men uppsidan var långt mer sannolik och minst 1000 %. Jag fortsatte att köpa på vägen upp och innehavet blev med tiden mycket stort i portföljen.

Den riktigt stora bonusen var bankens allt högre utdelning, denna växte från 2,10 när utdelningen kom tillbaka 2010 till idag 13,20. Jag kunde gotta mig åt utdelningar som med tiden blev större per år än min ursprungliga investering.

Det var då och nu är nu. Mycket har hänt, inte minst har de svenska bankerna tvingats samla massor av vinstmedel i ladorna utifall de skulle få problem i framtiden. Basel och andra krav har gjort det mindre lönsamt att driva bank i EU men då de svenska bankerna gick relativt oskadda ur Finanskrisen och som sagt tvingats att höja sin kapitalisering så är det mesta gjort idag och ägarna kan troligen se fram emot utdelningsfest varje år då kapitaliseringen får anses avklarad med råge:

Att banken drivs effektivt och mycket lönsamt trots dessa nya krav, vilka Swedbank förstås uppfyller, är uppenbart (samtliga diagram är bankens egna):

Utdelningar är alltså ett av skälen att äga Swedbank, och i nästan lika hög grad de andra storbankerna (Nordea, SEB och SHB) idag. Även om jag inte på något sätt är en utdelningsinvesterare, se här för tidigare krönika om utdelningar, så är utdelningen förstås väldigt tilltalande för en ägare. Själv äger jag bara bank åt övriga familjen och inte i depå idag men här kommer några ytterligare argument för att lägga en del av sin depå i Swedbank eller någon av de andra:

Att storbankerna är ett oligopol där det är mycket svårt för uppstickare att ta över företagskunder och bolånetagarna är ett klassiskt fall av vallgrav (”moat”) på marknaden. Se mitt tidigare inlägg om varför detta brukar ge företag långsiktigt hållbara vinster.

Dagens direktavkastning på fantastiska 6,3 % som alltså måste anses relativt säker över tid gör att nedsidan på aktien är klart begränsad om det skulle bli oro på fastighetsmarknaden. Swedbank har idag en mycket stor exponering mot bolånemarknaden men även om detta förstås är en risk så är den begränsad. Även om många unga storstadsbor shoppar runt efter bästa räntan så gör de flesta kunder inte det. Bolånet är dessutom det sista som svensken låter bli att betala. Med trots den låga räntan fantastiska marginaler på bolånen är dessa en otrolig kassako för Swedbank.

Banken har en väldigt stor andel av företagskunderna i Sverige, inte minst inom lantbruk och små och medelstora företag. Dessa är ytterligare en kassako då man även som företagare i regel inte hoppar runt bland bankerna pga det stora arbete det innebär att byta bank.

PE på idag 12, eget kapital per aktie på 116 kr och en VPA på 16,90 kr talar samtliga sitt tydliga språk. Detta är väldigt fina tal för ett företag med så säker intjäning över tid. Det är mycket svårt att hitta företag på svenska börsen med så stabil vinstutveckling som Swedbanks.

Varför är då Swedbank och de andra svenska bankerna inte högre värderade i förhållande till vinsten? En faktor är att tillväxtmöjligheterna är begränsade när man redan är som Swedbank stora på alla sina hemmamarknader- Sverige och baltstaterna. Den andra anledningen är som jag ser det att marknaden efter Finanskrisen fortfarande överskattar risken att äga bank. Detta har ändrats alltmedan åren har gått sedan krisen men det finns fortfarande kvar. Jag tror att denna idag ganska irrationella oro kommer att fortsätta avta och eftersom jag tror på uthålligt låga räntor (se bara på tioårsräntan på 0,8 %) kommer marknaden att än mer uppskatta ”säkra” och stabila kassaflöden och utdelningar.

Vissa tänker nog ”Varför inte SHB”? En utmärkt bank som jag också har äg långa periodert. Egentligen av tre skäl, förutom att SHB är klart högre värderad och delar ut mindre av vinsten så har de sin Oktagonen. Personalstiftelsen Oktagonen är bra för att få personal att stanna kvar men detta är idag högst tveeggat. Det som var fantastiskt att ha när folk förväntades stanna kvar hela sitt yrkesliv på banken är mindre bra om det håller kvar alla och minskar rörligheten bland personalen. Dessutom har Oktagonen indirekt låtits påverka SHB:s utdelning då avsättningen till Oktagonen räknas fram av en andel av den ordinarie utdelningen. Detta har medfört att man har krånglat med extrautdelningar och överhuvudtaget måste man som aktieägare ta i beräkning att inte hela vinsten kan stå till ägarnas förfogande.

Det mesta som jag har sagt om Swedbank gäller alltså även de andra bankerna, som jag lär få anledning att återkomma till. Vallgravar och bristande konkurrens i kombination med att företagets tjänster är helt nödvändiga för att samhället ska fungera är mycket tilltalande för en värdeinvesterare. Vi kan förstås inte räkna med tillväxt i linje med flera av de andra företag jag har rekommenderat de senaste månaderna och som idag växer så det knakar (länk till samtliga krönikor), men vi har all anledning att kunna räkna med en fortsatt stabil tillväxt och utdelning. Skulle det dessutom bli oroligt på marknaden pga osålda lägenheter osv kan kursen komma att sjunka och ännu bättre köplägen än dagens aktie runt 210 kr uppstå.

Taggar: