Home > The Value Investor v.46 Utrymme att växa

The Value Investor v.46 Utrymme att växa

Redaktionen

Ett av de allra första inlägg jag skrev på min blogg när jag startade den våren 2009 handlade om att jag såg begränsade möjligheter att växa för Ericsson, som var betydligt hetare då än idag. Företaget hade återkommit efter krisen 2002 och sågs återigen av många som ett säkert kort vad gällde framtida tillväxt på översta och nedersta raden. Mitt argument var att företaget redan var så stort och dominant på en redan då ganska välutbyggd marknad och inte gärna kunde växa så mycket mer än marknaden som helhet (möjligen) kunde växa. Detta blev ju ganska mycket vad som skedde och ingen har blivit särskilt glad eller rik av att äga Ericsson de senaste åren.

Ericsson är förstås ett lite extremt exempel då det hade en sån otrolig framgångssaga bakom sig om man undantar deras dikeskörning efter millennieskiftet som f.ö. kom just av att man under så lång tid haft dessa framgångar. Problemet med företag som inte längre kan växa p.g.a. marknadens storlek eller i varje fall inte längre kan växa billigt och organiskt är dock väldigt viktigt att ta hänsyn till som värdeinvesterare. Dels för att hittills framgångsrika företag kan verka billiga men i själva verket börjar få ”rabatt” på aktien just för att deras utsikter har börjat grumlas. Dels för att marknaden också kan underskatta ett företags potential och skapa ett värde i aktien för den som förstår utsikterna bättre. Naturligtvis kan det finnas andra underskattade värden som gör att ett sådant företag kan vara intressant, men räknar marknaden med tillväxt som inte känns sannolik bör man hålla sig på behörigt avstånd.

Andra företag jag tycker passar in i denna grupp är Nokia, Volvo, SKF och Atlas Copco för att nämna några mycket fina och väletablerade företag som kan ha haft sin bästa tid och nu är lönsamma men inte så sannolika som framtida tillväxtbolag. Vad gäller frågan om ett stort företag kan växa in i andra marknader/segment kan man sticka ut hakan lite  och titta på de riktiga jättarna. En av dessa som jag tycker man kan i varje fall ifrågasätta är Amazon. De kan säkert tjäna mycket mer på sin existerande affär men det finns gränser för hur stora de kan bli och det är ju inte så att deras träffsäkerhet har varit riktigt bra när det gäller att hoppa in i nya segment utanför detaljhandeln. Deras lagring och liknande har gått mycket bra men övriga marknader är tveksamma. Jag räknar inte in en halvdan högtalare till lågpris som ett nytt segment utan bara en ny kanal.

Än mer tveksam förmåga att röra sig utanför den egna härden har Google. YouTube var ett superbilligt och extremt lyckat uppköp men otaliga försök att gå in i hårdvara har misslyckats spektakulärt. Inte så att Google kommer att sluta växa här och nu, men blir det med tiden svårt att sälja annonser till ännu fler så finns risken att de stannar upp. Observera att jag alltså inte säger att dessa företag kommer att gå dåligt, bara att det är rimligt att hissa varningsflagg till deras tillväxtmöjligheter utanför den marknad de så tydligt dominerar idag. Även höglönsamma Microsoft kan förstås nämnas bland bolag som inte kunnat klarat att röra sig lönsamt särskilt långt utanför sin comfort zone, inte ens med en enorm massa förvärv.

Någon som absolut kan det är Apple, som jag ju har använt som exempel tidigare och även rekat. De har tvärtom Amazon, Google och Microsoft nästan konsekvent underskattats av marknaden. Analytiker i drivor har förklarat att Apples tillväxt inte längre kan hålla i sig p.g.a. att man redan tagit den marknad man har och dessutom ”tappar marknadsandelar”. Samtidigt har Apple inte bara, helt tvärtemot konkurrenterna, lyckats tjäna mer och mer på existerande teknikprodukter över tiden, undantag finns förstås, och dessutom gått in i nya segment med liknande framgång och därmed ökat sin adresserbara marknad.

När man ”bara” sålde datorer och tillbehör och handlades ned av att man tappat marknadsandelar så skapade man iPod. Detta öppnade en mycket större marknad samtidigt som man fortsatte att dra hem vinsterna från ”PC-marknaden”. När man hade total dominans på ”mp3-spelarmarknaden” och tillväxten ifrågasattes skapade man iPhone och en gigantisk marknad skapades samtidigt som man kunde mjölka iPod i många år till. Sen skapade man nya vertikaler med iPad, AppleWatch, ApplePay (som nu lanserats i Sverige och jag kan rekommendera om man är nordeakund) och nu senaste HomePod.

De som gick emot marknaden och vågade lita på Apples förmåga att ”skapa” marknader har blivit episkt belönade när värderingen nu närmar sig en biljon dollar medan de som var skeptiska har missat en av den moderna ekonomins största framgångssagor. Apple är förstås långt ifrån ensamma att ha denna förmåga, men särskilt vanligt är det inte med företag som kan detta. För att använda Nokia som exempel igen så kan det nog ses som ett företag som hade denna förmåga i överflöd, man bytte ju helt bransch flera gånger, men sedan tappade bort sig.

Det gäller alltså som värdeinvesterare att förstå om ett företag är på väg att verkligen få problem med tillväxten och inte bara se aktiens nedgång som ett tillfälle och gå i en klassisk value trap. Samtidigt måste man lära sig långt mer än majoriteten på marknaden så man kan genomskåda de tillfällen som regelbundet ges i kvalitetsbolag.

Verkar det komplicerat och arbetskrävande så ska man komma ihåg vad Charlie Munger en gång i sin vishet sade:

Investing isn’t easy. If you think it is easy you are stupid.

 

Taggar: