Home > Valuta för valutan

Valuta för valutan

Valutamarknaden

Vad gäller valutamarknaden så är marknaden är öppen dygnet runt till skillnad från börser och obligationsmarknader som öppnar och stänger vid giva tider.

Valutamarknaden är den i särklass största finansmarknaden i världen, med en daglig rapporterad volym om över 1 900 miljarder USA-dollar som byter hand mellan köpare och säljare världen över. Därmed är den betydligt större (likviditetsmässigt) än den amerikanska aktiemarknaden.

Valutor handlas i par. Ett exempel är det klassiska USD/SEK, vilket visar hur många svenska kronor du behöver för att köpa en amerikansk dollar. Ett annat valutapar är EUR/SEK vilket visar hur många kronor du behöver för att köpa en Euro.

Värt att ha i baktanke är att både USD och EUR är i detta fall den så kallade basvaluta. Detta gäller då USD står före SEK i USD/SEK, på samma vis är EUR basvaluta i EUR/SEK då EUR står före SEK. Innebörden av detta är att du kan finna olika kombinationer av valutor.

Ponera att du tror på att att svenska kronan skall stärka sig. Du behöver du inte köpa svenska kronan mot norska kronan utan du kan mycket väl köpa svenska kronan mot US dollar eller någon annan valuta du hellre föredrar.

Ett räkneexempel

När du väl bestämmer dig för att handla i ett valutapar är det viktigt att minnas att du handlar i relation till basvalutan. Antigen köper du eller säljer du basvalutan mot dess motpart i ditt valda valutapar.

Ett sätt att investera i valutor är med mini futures från en vanlig depå hos nätmäklaren. Mini futures från BNP Paribas har paritet 1 så det betyder att 1 mini future motsvarar exponering motsvarande 1 enhet av basvalutan. Så om man köper 100 000 av exempelvis MINILONG USDSEK B1 så betyder det att man är ”lång” motsvarande 100 000 USD.

Tips på vägen

Många som handlar och tjänar pengar på valutahandel fokuserar på ett fåtal valutapar, kanske 2-3 stycken. Ett tips kan vara att under en längre period studera dess rörelser för att finna återkommande beteendemönster.

Att studera hur länge en rekyl i valutaparet i genomsnitt brukar pågå, att leta efter eventuella tidcykler är exempel på metoder för att ”lära känna” pappret i syfte att öka chanserna till bättre köp- och säljbeslut.

Vid kortsiktig handel är det även viktigt att ha koll på ekonomisk statistik som dagligen publiceras och skapar rörelser i valutaparen. När utfallet av statistiken avviker allt för mycket från det förväntade värdet måste ny information snabbt prisas in, vilket ofta skapae tvära kast på marknaden.

Artikeln är skriven i samarbete med BNP Paribas.

Testa dina kunskaper i BNP Paribas Bull & Bear Quizz

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto