Home > Valuta- och räntemarknaden händelsefattig med helgstängt i USA

Valuta- och räntemarknaden händelsefattig med helgstängt i USA

Svenska marknadsräntor steg någon punkt över hela linjen på en ganska händelsefattig måndag med helgstängt i USA på grund av Veterans Day. I Europa sjönk marknadsräntorna i stället någon punkt samtidigt som euron stärktes mot dollarn och Europabörserna steg.

Den tioåriga svenska statsobligationsräntan steg 1 punkt till 2,40 medan kronan stärktes ett par öre mot dollarn från fredsagen och tappade något öre mot euron. Den tyska tioårsräntan var ned 1 punkt till 1,75 procent.

Marknaderna fortsatte att smälta den oväntat starka amerikanska sysselsättningsrapporten på fredagen. Den visade att sysselsättningen ökade med 204.000 personer i oktober, långt över väntade 120.000 i Bloomberg News analytikerenkät.

Den starka jobbrapporten stegrade förväntningarna på att Federal Reserve kan komma att börja skala ned sina månatliga obligationsköp redan vid kommande räntemöte i december. Spekulationer kring detta satte, tillsammans med supertyfonen Haiyan, en viss press på tillväxtmarknader som Indien och Indonesien på måndagen, med försvagade valutor och sjunkande börser.

En enkät från Bloomberg News, som genomfördes efter fredagens jobbrapport, visade dock att en majoritet av analytikerna fortsatt räknar med att en nedtrappning inte kommer att ske förrän i mars.

På valutamarknaden stärktes också euron mot dollarn, trots diskussionerna om en tidigare nedtrappning från Fed. Euron gick till 1:341 från 1:334 vid svensk stängning på fredagen. Mot yenen stärktes däremot dollarn, till 99:25 från 98:95.

”Folk börjar tycka att dollarrörelsen i slutet av förra veckan var lite överdriven. Vi har haft en diskussion om de trots allt kanske kommer att börja trappa ned i december, men jag tror att många ifrågasätter detta”, sade Jane Foley, senior räntestrateg vid Rabobank i London, till Bloomberg News.

Kronan stärktes 2 öre mot dollarn till 6:58 och försvagades 1 öre mot euron till 8:82.

Amerikanska marknadsräntor var stabila under på fredagskvällen efter svensk stängning och tioårsräntan låg kvar på 2,75 procent.

Den månatliga kinesiska statistikbatteriet kom in hyfsat i linje med förväntningarna i oktober. Inflationen steg till 3,2 procent, den högsta nivån på åtta månader, om än aningen under förväntningarna. Industriproduktionen ökade samtidigt 10,3 procent i årstakt, mer än vad analytikerna förutspått.

”Den senaste statistiken tyder på en ekonomi som återhämtar sig försiktigt – tillräckligt för att tillåta ledarskapet att sluta oroa sig för de kommande månaderna och fokusera på reformer på medellån sikt”, sade Stephen Green, chef för Kinaanalys vid Standard Chartered i Hongkong, till Bloomberg News.

Fokus riktas nu mot resultatet av Kinas centralkommittés tredje plenum, som avslutas på tisdagen. Förväntningarna är stora på att mötet ska resultera i en bred omfattande reformagenda för det kommande decenniet. Av vad som läckt ut i kinesiska media kan det bli tal om att tillåta privata investeringar i statliga företag och att införa en nationell fastighetsskatt.

KPI från Norge och Danmark kom in aningen på uppsidan i oktober. I Danmark steg KPI-inflationen till 0,7 procent i från 0,5 procent i september, väntat 0,5 procent. Den norska kärninflationen steg till 1,9 procent i oktober från 1,7 procent i september, just över väntade 1,8 procent i Bloomberg News enkät.

Även om kärinflationen var lite högre än förutspått var den klart under Norges Banks prognos på 2,3 procent. Samtidigt är dock den norska kronan svagare än vad centralbanken räknat med, vilket motverkar effekten från inflationen och minskar pressen på Norges Bank att justera ned sin räntebana vid kommande räntemöte i december.

”Statistiken de kommande månaderna kommer att bli avgörande. Om den bekräftar den svaga bilden som bostadsmarknaden och detaljhandeln nyligen målet upp kan vi fortfarande få se en oförändrad eller till och med lägre räntebana. Lägg till detta att räntorna utomlands har sjunkit”, skrev Nordea i ett marknadsbrev.

På tisdagen kommer svensk oktober-KPI. Enligt SME Direkts väntas KPI-inflationen ha varit 0,2 procent och KPIF-inflationen 0,9 procent, det vill säga fortsatt långt under Riksbankens mål.

I Riksbankens andra vågskål ligger dock bostadsmarknaden och de senaste signalerna därifrån tyder på en fortsatt stark utveckling. SEB:s boprisindikator steg till sexårshögsta 53 i november från 50 i oktober. I Stockholm steg boprisindikatorn till 68, från 62 i oktober, vilket var en av de högsta noteringarna någonsin.

SEB-analytikern Elisabet Kopelman konstaterade i ett marknadsbrev att nya makrotillsynsåtgärder inte verkar ha någon märkbar effekt på sentimentet på bostadsmarknaden, men de räknar med att Finansinspektionen så småningom kommer att höja riskvikterna på bostadslån ytterligare vilket bör göra det möjligt för Riksbanken att fokusera mer på inflationen.

”Men på kort sikt tyder den fortsatta uppgången i boprisindikatorn på att majoriteten i direktionen kommer att känna ett fortsatt behov av att ta hänsyn till hushållens skulder i sina räntebeslut. Detta indikerar en uppåtrisk för den senaste tidens duvaktiga marknadsförväntningar”, skrev hon.

De svenska hushållens konsumtionsutgifter steg med blygsamma 1,2 procent i årstakt i september, kalenderkorrigerat och säsongsrensat. Nordeas analytiker Andreas Wallström menade dock att man inte ska oroa sig alltför mycket över den svaga konsumtionen.

”Den underliggande trenden är troligen bättre eftersom det ovanligt varma vädret höll tillbaka konsumtionen under sommaren. Vi ser ingen anledning att ändra vår ganska ljusa bedömning av hushållens situation och konsumtion. Gynnsamma förhållanden som starka nettoförmögenhet och inkomsttillväxt bör tillsammans med låg inflation stötta konsumtionsutgifterna framöver”, skrev han i ett marknadsbrev.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto