Home > Valutabrevet v.32 ”US dollarn studsar uppåt”.

Valutabrevet v.32 ”US dollarn studsar uppåt”.

Den amerikanska dollar har den senaste veckan fått ett antal kortsiktiga köpsignaler när den ifrån ett översålt läge reagerade på positiv arbetsmarknadsstatistik och även en ökad oro kring konflikten med Nordkorea. Än så länge ser detta dock mest ut som en kortsiktig uppåt studs för dollarn. De längre trenderna pekar fortfarande nedåt för dollar både gentemot euron och vår svenska krona.

På valutamarknaderna har den senaste veckan det framförallt varit den amerikanska dollarn som rekylerat upp i från tidigare översålda nivåer. Förra fredagen kom oväntat starka jobbsiffror ifrån USA vilket startade rörelsen upp för dollarn. Dessutom kom det i måndags mer amerikansk arbetsmarknadsstatistik som var oväntat stark.

De ökade politiska spänningarna mellan Nordkorea och USA oroar börserna världen över. Men det har inte dämpat dollaruppgången. Blir det geopolitisk oro brukar det snarast ske en rörelse till säkerhet, vilket då oftast innebär en flykt till den amerikanska dollarn och de amerikanska statspapperna.

Få Valutabrevet automatiskt till din e-post varje vecka!

Tidigare under våren har det snarare varit euron som varit stark i och med att konjunkturen i Europa stärkts, Macron vann presidentvalet i Frankrike och Merkel ser ut att kunna bli återvald i det tyska valet i september. Samtidigt har den amerikanske presidenten Donald Trump fått ökande politiska problem med att få igenom sin stimulanspolitik. Vilket då minskat behovet av att höja räntan i USA. Allt detta gjorde tidigare att euron stärktes och dollarn försvagades.

Men nu har vi alltså fått en kortsiktig rekyl åt andra hållet.

I det långsiktiga EUR/USD diagrammet ser vi att euron tidigare fått ett antal starka köpsignaler gentemot dollarn. Euron gick över de starka motstånden vid ca 1,10, ca 1,14 och ca 1,17. Den långsiktiga uppgångspotentialen för euron ser därmed betydande ut. Starka motståndsområden finns först vid ca 1,26-1,29 och ca 1,40.

Analys EUR/USD

Stochastic-indikatorn visar dock på att euron är överköpt. Skulle euron rekylera nedåt, och alltså dollarn rekylera uppåt, finns det långsiktigt starka stödområden kring ca 1,17 och ca 1,14.

I dagsdiagrammet nedan ser vi dock att den brantaste uppåtgående trendlinjen för euron är bruten. En kortsiktig säljsignal alltså. Det finns emellertid en stödnivå redan vid nästa uppåtgående trendlinje som i skrivande stund ligger vid ca 1,168. Sedan finns även stödnivåer strax över 1,16 och vid ca 1,155 området.

Analys EUR/USD

I det ännu mer kortsiktiga timdiagrammet ser vi nivåerna tydligare. Euron fick kortsiktiga säljsignaler när stödnivåerna kring ca 1,186 och ca 1,183 bröts.

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om euron etablerar sig under stöden vid ca 1,172 och ca 1,62.

För att få köpsignaler behöver euron gå över motstånden vid ca 1,178, ca 1,83 och ca 1,19.

Analys EUR/USD

Om man sedan går över till den amerikanska dollarn prissatt i vår svenska krona ser man att dollarn tidigare i år fått ett antal starka säljsignaler. Särskilt när stöden vid ca 8,90 och ca 8,60 bröts. Dollarn har sedan gått ner till det starka stödområdet vid ca 7,90-8,00 kr.

Analys USD/SEK

Stochastic-indikatorn gick då ner till låga och översålda nivåer vilket gjorde att vi i förra veckans Valutabrev skrev att dollarn härifrån lätt kan komma att göra en rekyl uppåt. Det har vi nu också fått. Dollarn reagerade nämligen snabbt uppåt på nyheterna om ett förbättrat arbetsmarknadsläge i USA.

US-dollarn fick då en köpsignal när den nedåtriktade trenden bröts vid ca 8,15 kr. Dollarn har nu ett motståndsområde kring ca 8,34 och ca 8,42 som borde ligga inom räckhåll för denna uppgång. Om dollarn även orkar över detta område erhålls nya köpsignaler. Då siktar vi på uppgångar till i första hand de starka motståndsområdena vid ca 8,5-8,6 och de kring ca 8,75-8,80 kr.

Om dollarn i ett senare läge skulle vända ned och etablera sig under det starka stödområdet vid ca 7,90-8,0 kr erhålls långsiktigt viktiga säljsignaler. Risken är då väldigt stor att dollarn med tiden kommer att falla ned till stödnivåerna vid ca 6,8-7,0 kr.

Analys USD/SEK

Går vi därefter över till euron prissatt i den svenska kronan kan vi konstatera att euron långsiktigt sett fortfarande är kvar i den svagt uppåtriktade trenden. Går euron över motstånden vid ca 9,80 och ca 10,10 erhålls nya köpsignaler. Skulle däremot euron något överraskande etablera sig under stödområdena vid ca 9,40-9,50 och vid ca 9,10 får euron viktiga säljsignaler.

Analys EUR/SEK

Den amerikanska dollar prissatt i den japanska yenen är förnärvarande i en kraftsamlande konsolideringsfas. Ett viktigt stödområde finns vid ca 108-110 och ett starkt motståndsområde vid ca 114-116. Ett utbrott ur detta intervall kommer att ge mycket intressanta sälj- eller köpsignaler.

Analys USD/JPY

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto