Home > Valutabrevet v.34 ”US dollarns nedgång har tillfälligt stannat av”.

Valutabrevet v.34 ”US dollarns nedgång har tillfälligt stannat av”.

Den amerikanska dollar och de flesta andra valutor har den senaste veckan varit i lite av ett vänteläge inför den viktiga centralbankskonferensen i Jackson Hole som hålls de närmaste dagarna. Även om inga viktiga policybeslut väntas vill man avvakta vad som sägs ifrån konferensen. Dollarn ligger långsiktigt sett i nedåtriktade trender men har kortsiktigt sett stannat upp i en rekylfas. Gentemot kronan har den översålda dollarn ett starkt stödområde kring ca 7,9-8,0 kr.

På valutamarknaderna har läget varit relativt lugnt den senaste veckan. Marknaderna avvaktar Kansas City Feds årliga centralbankskonferens i Jackson Hole som hålls torsdag till lördag denna vecka. Fed-chefen Janet Yellen och ECB-chefen Mario Draghi ska hålla anföranden på fredagen.

Det är dock inte förväntat att det ska komma några dramatiska besked ifrån dessa centralbankschefer. Yellen ska prata om finansiell stabilitet och Draghi väntas inte heller komma med några nya policybeslut.

Enligt protokollet ifrån ECB-mötet den 20 juli så var dessutom dess ledamöter mer oroade av de senaste månadernas euroförstärkning än marknaden tidigare förväntat de skulle vara. Därför kommer troligen Draghi vara ytterst försiktig med uttalanden som eventuellt skulle kunna stärka euron.

Den amerikanska dollarn har annars tyngts något den senaste veckan på grund av förnyad oro för Trump-administrationens förmåga att få igenom sin politik. Donald Trumps kommentarer kring händelserna i Charlottesville, har lett till stor turbulens och till nedlagda policy- och industriråd. Annars ligger det troligen i den amerikanska administrationens intresse att dollarn försvagas. För då stärks den amerikanska industrins konkurrenskraft.

Andra faktorer som talar för att dollarn försvagas gentemot euron är att de europeiska ekonomierna verkar rulla på med god fart. Även om det finns tveksamheter som dyker upp. Till exempel det tyska investerarsentimentindexet ZEW, som nyligen visat på en mer dämpad framtidstro hos placerare och analytiker.

Den sammantagna bilden är också att ECB troligen kommer att börja dra ner på sina tillgångsköp i början på nästa år. Men att det gäller att kommunicera detta försiktigt så att inte euron stärks för snabbt och för starkt.

Dollarförsvagningen, som gentemot euron tog fart i våras, har emellertid de senaste veckorna stannat av. I veckodiagrammet för EUR/USD ser vi att euron stannat upp i en konsolideringsfas efter den branta uppgången.

Den långa trenden är dock uppåtriktad för euron och den har tidigare i vår fått ett antal viktiga köpsignaler. De kom när motstånden vid ca 1,10, ca 1,14 och ca 1,17 bröts. På lite längre sikt siktar vi nu därför på uppgångar minst upp till motståndsområdena kring ca 1,26 och ca 1,29. På nedsidan har euron viktiga stödnivåer vid ca 1,17 och ca 1,14.

Analys EUR/USD

Men i dagsdiagrammet ser man tydligare konsolideringsfasen euron har fastnat i. Euron fick en kortsiktig säljsignal när den branta uppåtgående trendlinjen bröts vid ca 1,18. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1,166 och ca 1,161 bryts. Nya köpsignaler erhålls istället om euron orkar etablera sig över motstånden vid ca 1,183-1,84 och ca 1,191.

Analys EUR/USD

I det ännu mer detaljrika timdiagrammet för EUR/USD ser vi att euron får kortsiktiga köpsignaler redan om motståndet vid ca 1,182 bryts. Därefter om motstånden vid ca 1,844 och ca 1,910 passeras. Skulle euron istället gå under stöden vid ca 1,174 och ca 1,666 erhålls kortsiktiga säljsignaler.

Analys EUR/USD

Det är också spännande tider för den amerikanska dollarn relativt den svenska kronan. Dollarn har tidigare i år fått kraftiga säljsignaler men sedan kommit ned till ett starkt stödområde där fallet stannat av. Om dollarn vid ett senare tillfälle etablerar sig under stödet vid ca 7,9-8,05 erhålls starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till stödområdena vid ca 6,8-7,0 kr.
Analys USD/SEK
Förnärvarande är dock dollarn så pass översålt att det ska nog mycket till för att bryta detta starka stöd den närmaste tiden. Snarare skulle en studs uppåt inte vara särskilt överraskande. Dollarn har de senaste veckorna också försökt göra det. Men resultatet har hittills varit ganska blygsamt. Som högst var då dollarn uppe på drygt 8,22 kr innan den vände ned igen.

Analys USD/SEK

Dollarn får en köpsignal om den orkar etablera sig över motståndet vid ca 8,22. Motståndsnivåer finns sedan vid ca 8,34, ca 8,40, ca 8,55 och ca 8,60.

Euron relativt den svenska kronan ligger långsiktigt sett i en uppåtgående trend. Men mer kortsiktigt har euron fastnat mellan stödnivåer vid ca 9,47, och ca 9,40. Går euron under dessa erhålls starka säljsignaler. I så fall siktar vi på ett viktigt test av stödnivån vid ca 9,10.

Skulle istället euron fortsätta uppåt erhålls köpsignaler om den kan etablera sig över motstånden vid ca 9,80 och ca 10,10.

Analys EUR/SEK

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto