Home > Valutabrevet v.35 ”US dollarn är översåld. Rekyl på gång?”

Valutabrevet v.35 ”US dollarn är översåld. Rekyl på gång?”

Den amerikanska dollarn har den senaste veckan fortsatt ned efter att inga nya penningpolitiska besked givits på förra veckans centralbankskonferens och på grund av Nordkoreakrisen. Dollarn ligger i fallande trender relativt många andra valutor men är nu rejält översålt. Blir nyhetsflödet något mer positivt för dollarn har den därför lätt att kortsiktigt rekylera uppåt. Mot kronan har dollarn en viktig stödnivå vid ca 7,9 kr. Köpsignaler erhålls om dollarn går över motstånden vid ca 8,05 och ca 8,23.

Valutamarknaderna har den senaste veckan präglats av de något intetsägande talen ifrån centralbankscheferna Yellen och Draghi på förra veckans Jackson Hole konferens och spänningen kring Nordkorea. Allt detta har gjort att den amerikanska dollarn har fortsatt att försvagas. Trots att dollarn redan sedan tidigare varit rejält översåld.

Vid det sedan länge emotsedda talet vid Jackson Hole konferensen var spänningen stor om Fed-chefen Janet Yellen trots allt skulle ge några penningpolitiska signaler. Till exempel om när Fed ska höja räntan. Vilket i så fall blir den femte gången sedan räntehöjningarna började år 2015. Eller mer detaljer om när och hur Fed ska börja dra ner på sina obligationsköp. Yellen har tidigare signalerat att Fed ska dra ner på sina obligationsköp i oktober.

Få Valutabrevet automatiskt till din e-post varje vecka!

Istället talade hon om vikten att behålla de regler för bankerna som infördes efter finanskrisen år 2008. Samma regelverk som Donald Trump nu vill montera ned.

ECB:s chef Mario Draghi gav inte heller några nya penningpolitiska besked. Han berörde inte ens eurons styrka vilket togs som intäkt för att han inte tyckte den var så besvärande. Vilket i sin tur stärkte euron ytterligare.

Även den ökande spänningen kring Nordkorea försvagade dollarn. Vilket i och för sig kan tyckas vara något märkligt. För dollarn brukar stärkas så fort det är kris. Även om själva krisen härstammar i från USA. Men hur som helst med det. I samband med att Nordkorea avfyrat en robot som flög över Japan så försvagades dollarn och euron handlades då en bit över 1,20 mot dollarn.

Läget kring Nordkorea har i skrivande stund lugnat ned sig. Och vi får nu se om denna veckans högsta nivå på 1,2069 kommer att stå sig som en högsta notering de närmaste veckorna. Kanske kommer fokus nu mer flytta över till den makroekonomiska utvecklingen? På fredag har vi till exempel en viktig jobbrapport ifrån USA att bevaka.

I veckodiagrammet över euron prissatt i den amerikanska dollarn, EUR/USD, ser vi dock att euron tidigare fått långsiktigt viktiga köpsignaler och kommit in i en stark trend gentemot dollarn. På lite längre sikt siktar vi därför på en uppgång minst upp till motståndsnivåerna vid ca 1,26 och ca 1,29. Det ser alltså ut som att det finns en stor uppsida för euron i det långa tidsperspektivet.

Stochastic-indikatorn visar emellertid på att euron är överköpt. Så en kortsiktig nedåtriktad rekyl vore inte så överraskande. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1,17 och ca 1,14.

Analys EUR/USD

I dagsdiagrammet ser vi att euron den senaste veckan fått två nya köpsignaler. Det var när motståndsområdena kring ca 1,183-1,184 och vid ca 1,191 bröts. Trenden är alltså än så länge i detta perspektiv fortsatt uppåtriktad. Euron får nya köpsignaler om det kan etablera sig över toppnivån vid ca 1,2069. Den dagen då toppen nåddes slutade dock euron nära sitt dagslägsta. Euron gav alltså ifrån sig en reversalsignal för nedgång.

Analys EUR/USD

Vilket gör att den försiktige ser detta som en potentiell kortsiktig topp. Säljsignalen bekräftas om stöden vid ca 1,18 och ca 1,67 bryts. Men viktigt att tänka på: Denna reversalsignal tas ut om euron går över 1,2069. Stopp loss rekommenderas alltså där, om inte förr, för eventuella positioner för nedgång på euron.

I timdiagrammet ser man tydligare den kortsiktiga toppformationen och säljsignalerna i euron. Euron får dock köpsignaler om motståndsnivåerna vid ca 1,196, ca 1,982 och ca 1,2069 passeras. Nya säljsignaler erhålls om stödnivåerna vid ca 1,189, ca 1,82-1,84 och ca 1,1666 bryts. Agerar man för nedgång så vara gärna lite försiktig med hur mycket man handlar med och var man sätter sina stopp losser. För den riktigt långa trenden är nämligen fortfarande uppåtriktad.

Analys EUR/USD

Mot den svenska kronan har nu den amerikanska dollarn varit nere och testat den viktiga stödnivån ifrån den 3 maj 2016 på 7,893 kr. Som lägst var dollarn i tisdags efter Nordkoreas raketskjutning nere på 7,9063. I det närmaste en tangering av stödet. Skulle dollarn etablera sig under detta stöd erhålls nya säljsignaler. I så fall ligger nästa långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 6,8-7,0 kr.

Analys USD/SEK

Liksom emot euron är dollarn nu rejält översålt gentemot vår svenska krona. Därför har dollarn nu lätt att ifrån denna viktiga stödnivå göra en lite kraftigare uppåtriktad rekyl om nyhetsflödet skulle bli mer positivt för dollarn. Kortsiktigt intressanta köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 8,05 och 8,23 passeras.

I så fall siktar vi på en uppåtriktad rekyl som kan nå upp till något av motståndsområdena vid ca 8,34, ca 8,40, ca 8,55 och ca 8,60. Efter att denna eventuella rekylfas är över är dock risken överhängande att dollar på nytt går ner och testar den viktiga stödnivån vid ca 7,90.

Analys USD/SEK

Gentemot euron har dock inte den svenska kronan rört sig särskilt mycket de senaste veckorna. Följsamheten är här stor. Skulle dock euron går över motståndet vid ca 9,80 och ca 10,10 erhålls köpsignaler. Går istället euron under stöden vid ca 9,47, 9,40 och ca 9,10 erhålls säljsignaler.

Analys EUR/SEK

Dollarn prissatt i den japanska yenen ligger och balanserar vid ett viktigt stöd vid ca 108. I och med att dollarn även här är översåld behövs det dock inte mycket för att den ska studsa uppåt. I så fall finns det starka motståndsområden vid ca 114-116.

Skulle dollarn orka etablera sig över 116 erhålls starka köpsignaler. Och skulle dollarn istället, kanske efter att först ha studsat uppåt, bryta under stödnivån vid ca 108 får den en stark säljsignal. Det finns sedan ett stöd redan vid ca 106. Men troligen ska dollarn då även gå ned och testa av stödområdet vid ca 99-100.

Analys USD/JPY

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto