Home > Valutabrevet v.36 ”US dollarn står stilla. Men bitcoin trendar starkt uppåt.”

Valutabrevet v.36 ”US dollarn står stilla. Men bitcoin trendar starkt uppåt.”

Den amerikanska dollarn och de flesta andra valutor har den senaste veckan haft en oregelbunden utveckling. Dollarn ligger i starka nedåtriktade trender men är nu så pass översålt att rekyler uppåt lätt kan ske. Dollarn balanserar vid en viktig stödnivå mot den svenska kronan vid ca 7,9 kr. Kryptovalutan bitcoin ligger dock i en stark uppåtriktad trend gentemot alla andra valutor.

Valutamarknaderna har den senaste veckan fortsatt att viss mån påverkas av den Nordkoreanska krisen. Riskaversionen har gjort att den amerikanska dollar försvagats något, men utan större dramatik.

Idag torsdag kommer både den svenska Riksbanken och den europeiska centralbanken ECB med sina räntebesked. Förväntningarna är att inga räntehöjningar kommer och att ECB är försiktigt med uttalanden som riskerar att stärka euron ytterligare gentemot dollarn. Även om man kommer vara väldigt uppmärksam på alla antydningar om förändringar angående ECBs neddragning av sina tillgångsköp så väntas förtydliganden om detta komma först vid ECBs oktober möte.

För övrigt verkar den allmänna bilden vara att ECB oroar sig över de senaste månadernas förstärkningen av euron samtidigt som ingen ny stabil upptrend för inflationen har etablerats. Löneökningarna är fortsatt mycket låga och euroförstärkningen kommer med tiden bidra till att dämpa varupriserna.

Få Valutabrevet automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långa trenden för euron kontra dollarn fortsätter också att vara uppåtriktad. Tidigare i år har euron fått starka köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1,10, ca 1,14 och ca 1,17 bröts. På lite längre sikt ser därmed euron ut att minst kunna gå upp till motståndsområdena vid ca 1,26 och ca 1,29. Skulle euron rekylera ned fungerar nu nivåerna vid ca 1,17 och 1,14 som viktiga stödnivåer.

Analys EUR/USD.

På lite kortare sikt i dagsdiagrammet ser vi dock att euron har börjat stå och slå lite grann i en konsolideringsfas. Stödnivåer finns här vid ca 1,1823 och ca 1,1666. Den 29 augusti när euron gjorde ett nytt årshögsta på 1,2069 ”stängde” dock euron nära sitt dagslägsta nivå.

Euron fick alltså en kortsiktig reversalsignal för nedgång. Denna säljsignal bekräftas om stödnivåerna vid ca 1,1823 och ca 1,1666 bryts. Skulle däremot euron fortsätta upp i sin uppåtgående trend och etablera sig över motståndet vid 1,2069 erhålls en ny köpsignal.

Analys EUR/USD.

I det ännu mer detaljerade timdiagrammet ser vi att euron får kortsiktiga köpsignaler redan om motståndet vid ca 1,195 och ca 1,198 bryts. Skulle euron istället gå under stöden vid ca 1,189 och ca 1,187 erhålls kortsiktiga säljsignaler i detta kortsiktiga perspektiv.

Analys EUR/USD.

För den amerikanska dollarn prissatt i vår svenska krona ser det på långsikt tungt ut. Dollarn har fått ett antal starka säljsignaler och risken är stor att det starka stödområdet vid ca 7,9-8,0 förr eller senare kommer att brytas. I så fall erhålls nya starka säljsignaler. Långsiktigt intressanta stödnivåer ligger sedan först vid ca 6,8-7,0 kr.

Analys USD/SEK

Däremot på kortsikt borde dollarn ha goda möjligheter att först studsa uppåt. De låga värdena på stochastic-indikatorn visar är nämligen att dollarn är klart översåld. Vilket gör att stödnivån vid ca 7,9, eller vid 7,893 om man vill vara exakt, borde kunna hålla ett tag till.

Gör den inte det visar det att den nedåtriktade trenden för dollarn är väldigt stark. Skulle dock dollarn orka över motstånden vid ca 8,03, ca 8,08 och ca 8,23 erhålls köpsignaler.

Vid en eventuell lite kraftigare uppgång blir sedan motstånden vid ca 8,50-8,60 väldigt svåra att passera.

Analys USD/SEK

Vår huvudhypotes är dock att dollarn förr eller senare, kanske efter ett försök till uppgång, förr eller senare kommer att etablera sig under stödnivån vid ca 7,9 och fortsätta nedåt till klart lägre nivåer.

Eurons förhållande relativt vår svenska stolthet är emellertid än så länge väldigt stabilt. Vilket troligen kommer av vår svenska riksbanks följsamhet gentemot ECB:s penningpolitik.

EUR/SEK har dock börjat testa stödnivåerna vid ca 9,47. Men utan att stanna under dessa. Sedan har emellertid euron en stark stödnivå redan vid ca 9,40 som nog blir mer svårforcerad. Köpsignaler erhålls framförallt om motstånden vid ca 9,80 och ca 10,10 skulle brytas.

Analys EUR/SEK

Krypotovalutan bitcoin börjar bli mer och mer vanlig som transaktionsvaluta. Än så länge kanske dock de flesta ser bitcoin, och dess hundratals krypotovalutakusiner, mest som spekulativa värdebärare och en modern variant av de holländska tulpanlökarna.

Det finns ingen centralbank som garanterar dess värde och priset flukturerar våldsamt. Senast var Kina som i måndags gick ut med att de vill införa restriktioner för användandet av bitcoin. Vilket gjorde att valutan rekylerade nedåt en bit. Nu har dock kryptovalutan börjat gå upp mot sina toppnivåer igen.

På den svenska NASDAQ-börsen finns trackercertifikatet Bitcoin Tracker One, eller BITCOIN XBT, som tagits fram av XBT Provider AB. Den skuggar värdet av bitcoin och handlas i svenska kronor.

Detta både underlättar och gör det billigare för den svenske placeraren som vill investera eller kanske handla i bitcoin mer kortsiktigt. Man slipper till exempel valutaväxla innan köp görs.

Utvecklingen det senaste året har varit explosiv, +642 procent. Bara i år är uppgången 340 procent.

Analys BITCOIN XBT

Den uppåtriktade trenden är som synes väldigt stark. Tidigare har ett stort antal köpsignaler erhållits.

Bitcointrackern får emellertid en säljsignal om stödnivån vid ca 167 bryts. Sedan är nästa viktiga stödnivå vid ca 150. Ny köpsignal erhålls om den kan etablera sig över motståndet vid ca 198.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto