Home > Valutabrevet v.41 ”US dollarn visar återigen svaghet…”

Valutabrevet v.41 ”US dollarn visar återigen svaghet…”

Den amerikanska dollarn har på nytt börjat försvagas efter en tids stabilisering. Dollarn har nu också fått ett antal kortsiktiga säljsignaler gentemot flera andra olika valutor. Den långa trenden pekar också nedåt för dollarn vilket ökar risken för nya lite större nedgångar. Relativt den svenska kronan har dollarn en mycket viktig stödnivå vid ca 7,89. Skulle dock dollarn trots allt hitta ny styrka erhålls köpsignaler om den kan etablera sig över motståndet vid ca 8,23 kr. Den utskällda kryptovalutan bitcoin har i alla fall fått nya köpsignaler och ligger nu strax under sina gamla toppnivåer.

Valutamarknaderna har den senaste veckan sett en viss försvagning av den amerikanska dollarn. Detta efter några veckors förstärkning av dollar buret av optimism kring möjligheterna för den amerikanska konjunkturstimulerande skattereformen att gå igenom, framskjutandet av skattetaksproblematiken i USA och de inrikespolitiska svårigheterna i Tyskland.

Sedan kom också oroligheterna kring självständighetsomröstningen i den spanska provinsen Katalonien. Vilket ytterligare försvagade euron och pressade upp dollarn. Men sedan när den amerikanske presidenten Donald Trump grälat med senator Bob Corker bedömdes möjligheterna att få igenom den amerikanska skattereformen att minska. Dessutom så verkar luften att ha gått ur den katalanska självständighetsrörelsen.

Båda dessa faktorer ihop med fortsatt starka konjunktursiffror ifrån Tyskland har de senaste dagarna fått dollarn att på nytt försvagas relativt de europeiska valutorna.

Få Valutabrevet automatiskt till din e-post varje vecka!

Ser vi i veckodiagrammet på den amerikanska dollarn prissatt i euro så ser vi också att euron tidigare i sommar fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler. Och de tidigare veckornas dollarförstärkning ser mest ut som en högst naturlig vinsthemtagningsrekyl inom en större rörelse uppåt.

Så länge som de starka stödområdena vid ca 1,17 och ca 1,14 håller ser den långsiktiga bilden också positiv ut för euron. Och därmed motsvarande negativ för dollarn.

Analys EUR/USD

Köpsignalerna för euron indikerar en kurspotential minst upp till motståndsområdena kring ca 1,26-1,29 dollar.

I dagsdiagrammet ser vi att euron har fått kortsiktiga köpsignaler när motstånden vid ca 1,182-1,183 bröts. Euron får nya och betydligt starkare köpsignaler om även motstånden vid ca 1,2091 bryts. Skulle istället euron gå under stöden vid ca 1,1666-1,1669 erhålls säljsignaler.

Analys EUR/USD

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att euron tidigare även fått ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler. Säljsignaler erhålls om istället stöden vid ca 1,1832 och ca 1,1787 bryts.

Analys EUR/USD

 

Den amerikanska dollarn prissatt i vår svenska krona har haft en liknande utveckling. På långsikt ligger dollarn i en fallande trend. Men den var i augusti nere och testade av det starka stödområdet kring ca 7,9-8,0 kr. De första testen höll och dollarn har sedan dess konsoliderat i intervallet 7,89-8,23.

Analys USD/SEK

Skulle dollarn etablera sig under det viktiga stödet vid ca 7,89 får valutan kraftiga säljsignaler. Nedgångspotentialen ser då betydande ut. För riktigt tydliga och långsiktiga stödnivåer finns sedan först vid ca 6,8-7,0 kr.

Skulle dock dollarn lyckas etablera sig över motståndet som bildats vid ca 8,23 erhålls köpsignaler. I dagsdiagrammet ser vi att dollarn sedan har ett viktigt motståndsområde vi ca 8,55-8,60 kr. Man ser också att dollarn får kortsiktiga säljsignaler redan om den tydligt etablerar sig under stödet vid ca 8,06. Men det långsiktigt viktigaste nivån ligger alltså vid ca 7,89.

Analys USD/SEK

 

Det brittiska pundet har också gjort en kortsiktig nedåtrörelse gentemot den amerikanska dollarn. Nu skulle denna rekyl kunna vara avklarad i och med att stödnivån vid ca 1,30 dollar testats och pundet nu börjat gå upp igen. Tidigare har pundet fått starka långsiktiga köpsignaler. Dessa indikerar en långsiktig uppgångspotential till ca 1,48-1,50 dollar.

Analys GBP/USD

 

Världens mest handlade kryptovaluta, bitcoin, har fått ny kritik av flera olika politiker den senaste veckan. Rysslands president Vladmir Putin vill inte helt förbjuda bitcoin men vill gärna se regleringar vid användandet av kryptovalutorna. Även ECB-ledamoten Ewald Nowotny har uttalat sig och sagt att hypen i bitcoin är farlig. ECB ska också ha diskuterat begränsningar i utgivandet av nya kryptovalutor. Så kallade ICO:s (initial coin offerings). Tidigare har kinesiska myndigheter infört begräsningar och helt förbjudit ICO:s.

Trots detta politiska drev har bitcoin efter några turbulenta veckor återhämtat sig. Den noteras nu till och med strax under sina tidigare toppnivåer.

Ser vi i dagsdiagrammet på bitcointrackern Bitcoin Tracker One, eller BITCOIN XBT, ser vi att den fått köpsignaler när motståndsnivån vid ca 165 bröts. Nästa köpsignal erhålls om den gamla toppnivån vid ca 198 bryts. Säljsignaler erhålls om bitcointrackern går under stödnivån vid ca 165.

Analys BITCOIN XBT

Som svensk kan man handla bitcoin, eller snarare instrument som följer bitcoins värdeutveckling, på flera olika sätt. Vill man handla den på svenska börsen kan man göra det genom denna bitcointracker, BITCOIN XBT. Den skuggar värdet av bitcoin och handlas i svenska kronor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto