Home > Valutabrevet v.42 ”US dollarn i vänteläge. Men bitcoin rusar vidare…”

Valutabrevet v.42 ”US dollarn i vänteläge. Men bitcoin rusar vidare…”

Den amerikanska dollarn befinner sig i något av ett vänteläge. Gentemot både euron och den svenska kronan finns intressanta stöd- och motståndsnivåer att bevaka för att se vilken väg dollarn till slut väljer. De långa trenderna pekar dock fortfarande nedåt för dollarn. Så risken är stor att dollarn för eller senare fortsätter att försvagas. Kryptovalutan bitcoin har dock, trots stort politiskt motstånd, fått nya köpsignaler och sedan fortsatt att gå upp kraftigt.

Valutamarknaderna har den senaste veckan varit ganska oregelbundna utan någon större dramatik. Den amerikanska dollarn har stärkts något relativt euron, medan den svenska kronan försvagats efter besked om att den svenska inflationstakten var lägre än förväntat.

Mer av en dramaqueen har dock kryptovalutan bitcoin varit efter en dramatisk uppgång på 7 procent den senaste veckan. Trots kinesiska myndighetsbeslut för att dämpa bitcoinhandeln och flera andra politiska uttalanden ifrån både ECB och Rysslands president Vladimir Putin om regleringar så har alltså istället kryptovalutan tagit fart till nya rekordnivåer. Och efter att den amerikanska bankirfirman JP Morgan förbjudit sina anställda att handla i bitcoin kommer det nu fram uppgifter om att konkurrenten Goldman Sachs istället överväger att erbjuda handel i bitcoin och andra kryptovalutor. Så kan det gå.

Få Valutabrevet automatiskt till din e-post varje vecka!

Om vi går tillbaka till de lite mer traditionella valutorna så har den amerikanska dollar blivit lite starkare efter det verkar som att det i den amerikanska senaten nu finns en majoritet för en budgetplan som är viktig för president Donald Trumps skattereform. Får Trump genom skattereformen så bedöms det vara positivt för den amerikanska konjunkturen och för dollarn.

Dessutom så fortsätter också spekulationerna om att Trump ska välja en mer hökaktig person att ta över chefsstolen på Federal Reserve efter Janet Yellen. Vilket också då givetvis skulle stärka dollarn.

Vidare så har också osäkerheten kring Katalonien, där ledare för självständighetsrörelsen har gripits, fortsatt att dämpa eurons utveckling gentemot dollarn.

Ser vi på det långsiktiga veckodiagrammet över dollarn prissatt i euro så ser vi att den långa uppåtgående trenden för euron är intakt. Däremot befinner sig euron nu i en kraftsamlande konsolideringsfas inom denna uppåt trend.

Analys EUR/USD

Nya köpsignaler erhålls om euron kan etablera sig över motståndet vid ca 1,2091 dollar. Skulle istället euron gå under stödet vid ca 1,6-1,7 finns det sedan en stark stödnivå vid ca 1,14. På lite längre sikt siktar vi dock på uppgångar minst upp till motståndsområdena kring ca 1,26-1,29 dollar.

I dagsdiagrammet ser vi att euron håller på att bilda något som liknar en huvudskuldraformation för nedgång. Säljsignal ges då om euron går under stödet vid ca 1,1666-1,1669 dollar.

Analys EUR/USD

Formationens storlek indikerar i så fall en nedgångspotential ända ned till ca 1,124. På vägen dit finns dock starka stödnivåer både vid ca 1,14 och ca 1,13 så vi får väl se om euron faller så pass långt. Dessutom har ingen säljsignal ännu erhållits. En sådan här potentiell formation kan dessutom snabbt ändra sin form och bli något helt annat.

Till exempel om euron får köpsignaler genom att gå över motstånden vid ca 1,1879 och ca 1,2091.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att euron redan fått köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls också om motståndet vid ca 1,1780 passeras. Skulle istället euron vända nedåt erhålls säljsignaler om stöden vid ca 1,1729 och ca 1,1669 bryts.

Analys EUR/USD

Den svenska kronan har alltså försvagats något den senaste veckan. Dollarn har därmed på nytt stärkts gentemot kronan efter förra veckans nedgångsrekyl. I det lite längre perspektivet i veckodiagrammet ser vi dock bara att dollarn konsoliderar i en kraftsamlingsfas strax över det starka stödet vid ca 7,89. Skulle dollarn i ett senare läge etablera sig under detta viktiga stöd erhålls starka säljsignaler. Sedan finns långsiktigt riktigt tydliga stödnivåer först vid ca 6,8-7,0 kr.

Analys USD/SEK

I dagsdiagrammet ser vi dock att om dollarn kan etablera sig över motståndet vid ca 8,20-8,23 erhålls köpsignaler. I så fall siktar vi på en uppgång till ca 8,40-8,60 kr.

Analys USD/SEK

 

Det brittiska pundet har hoppat lite upp och ned den senaste veckan allt eftersom nyhetsflödet kring förhandlingarna om brexit växlat fram och tillbaka. Håller förhandlingarna på att bryta samman eller inte? Och alla tecken på ett hårt brexit har lett till försvagningar av pundet. Men den senaste veckan har dock nettoförändringen gentemot den amerikanska dollarn varit liten.

Analys GBP/USD

I det längre perspektivet ser det också fortfarande ut som att potentialen fram för allt är uppåt för pundet. Köpsignalerna indikerar en långsiktig uppgångpotential till ca 1,48-1,50 dollar. Det gäller dock att det viktiga stödet vid ca 1,30 håller. Annars får pundet säljsignaler.

 

Kryptovalutan bitcoin befinner sig alltså fortfarande i en volatil tillvaro. Trots de politiska kampanjerna så fortsätter bitcoin i sin långsiktiga uppåtriktade trend.

Som svensk kan man som bekant bekvämt på den svenska börsen handla ett instrument, Bitcoin Tracker One eller BITCOIN XBT, som följer bitcoins värdeutveckling. Denna bitcointracker handlas också i svenska kronor vilket gör att man slipper valutaväxlingen till dollar.

Analys BITCOIN XBT

Bitcointrackern har den senaste tiden fått köpsignaler när motstånden vid ca 165-168 och den gamla toppnivån vid ca 198 kr bröts. 198 kr utgör nu en mycket intressant stödnivå att bevaka. Köper man i närheten av denna stödnivå kan man förslagsvis ha en stopp loss om stödet bryts. För då får nämligen bitcointrackern en säljsignal.

Skulle istället bitcoinen fortsätta uppåt i sin trendriktning får trackern en ny köpsignal om motståndet vid ca 238 kr bryts.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto