Home > Valutabrevet v.43 ”US dollarn inväntar nya viktiga signaler…”

Valutabrevet v.43 ”US dollarn inväntar nya viktiga signaler…”

Den amerikanska dollarn ligger i långsiktigt sett i fallande trender. På kortare sikt har dock dollarn stabiliserats och visar mer oregelbundna tendenser relativt de flesta andra valutor. Vi inväntar nu nya signaler på åt vilket håll dollarna ska bryta ut ur de nuvarande konsolideringsfaserna. Relativt den svenska kronan har dollarn en viktig stödnivå vid ca 7,89. Skulle dollarn etablera sig under den erhålls kraftiga säljsignaler. Nu ser det dock snarast ut som att dollarn försöker gå över motståndet vid ca 8,23 och då få nya kortsiktiga köpsignaler. Den ifrån politiskt håll så motarbetade kryptovalutan bitcoin ligger dock fortfarande kvar i sin starkt uppåtriktade trend där nya toppnivåer nåtts den senaste veckan.

Valutamarknaderna har den senaste veckan haft en lugn period. Inga nya stora penningpolitiska policybeslut har signalerats och nyhetsflödet i övrigt har inte varit särskilt störande. Euron har inte påverkats särskilt mycket av oroligheterna i Spanien angående Kataloniens självständighetssträvan. Senaten i USA har godkänt en budgetresolution för 2018 som underlättar för de eventuellt kommande skattereformerna.

Den amerikanska dollarn ligger dock relativt stilla gentemot euron men har stärkts något relativt vår svenska krona. Även den starkt uppåttrendande kryptovalutan bitcoin har hållit sig förhållandevis lugn.

Den långa trenden för euron relativt den amerikanska dollarn pekar fortfarande uppåt. Som man kan se i veckodiagrammet nedan har euron har tidigare fått långsiktiga köpsignaler när den bröt ut ur en stor bottenformation den legat i drygt ett år. På lite längre sikt siktar vi därför på en uppgång för euron till minst motståndsområdena kring ca 1,26-1,29 dollar.

Analys EUR/USD

Förnärvarande ligger dock euron i en konsolideringsfas och samlar kraft för nya eventuellt större rörelser. Skulle euron etablera sig över motståndet vid ca 1,21 dollar får euron nya köpsignaler. Om euron bryter ned under stödnivån vid ca 1,167 erhålls säljsignaler. I så fall väntar vi oss ett test av stödområdet kring ca 1,13-1,14 dollar.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att euron får köpsignaler redan om motståndet vid ca 1,188 bryts.

Analys EUR/USD

Går vi sedan över till det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att euron redan fått en kortsiktig köpsignal. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1,1858 och ca 1,879 passeras. Säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1,1727 och ca 1,169 bryts.

Analys EUR/USD

 

Den amerikanska dollarn prissatt i vår svenska krona ligger långsiktigt sett också i en fallande trend. Dollarn har dock under sommaren blivit ordentligt översåld och stannade i samband med det av sin fallande rörelse vid den starka stödområdet vid ca 7,89-8,0 kr.

Analys USD/SEK

Skulle dollarn i ett senare läge etablera sig under denna starka stödnivå vid ca 7,89 får dollarn kraftiga säljsignaler. Långsiktigt riktigt tydliga stödnivåer finns sedan först vid ca 6,8-7,0 kr.

I dagsdiagrammet ser vi att dollarn håller på att göra samma typ av kraftsamlande konsolideringsformation som gentemot euron. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om dollarn kan etablera sig över motståndet vid ca 8,20-8,23. I så fall ser det ut som att dollarn ska kunna gå upp till ca 8,4-8,6 området. Dollarn får dock kortsiktiga säljsignaler om stödnivåerna vid ca 8,10 och ca 8,02 bryts.

Analys USD/SEK

 

Det brittiska pundet ligger kvar i sin uppåtriktade trend relativt dollarn. Brexitförhandlingarna pågår och oklarheterna i hur de ska sluta är höjt i dimma. Men än så länge ser det i alla fall ut som att pundet på lite längre sikt har goda möjligheter att gå upp till minst ca 1,48-1,50 dollar. Det gäller dock att stödnivåerna vid ca 1,3 håller. För annars får pundet säljsignaler som gör dess uppgångspotential betydligt mer osäker.

Analys GBP/USD

 

Den så omdiskuterade kryptovalutan bitcoin ligger kvar i sin uppåtgående trend. Efter en volatil utveckling under hösten när Kina genom regleringar ville försvåra handeln med bitcoin och andra kryptovalutar har bitcoin återhämtat sig med besked och nått nya rekordnivåer.

Som svensk kan man handla bitcoin och instrument som följer bitcoins värdeutveckling på flera sätt. Till exempel kan man handla den på svenska börsen genom bitcointrackern BITCOIN XBT. Den skuggar värdet av bitcoin och handlas i svenska kronor.

I dagsdiagrammet på bitcointrackern ser vi att den ligger i en brant uppåtgående trend. Den har fått den senaste köpsignalen när motståndet vid ca 198 kr bröts. Nästa köpsignal erhålls om toppnivån vid ca 240 kr passeras. Säljsignaler erhålls om bitcointrackern går under stödnivån vid ca 198.

Analys BITCOIN XBT

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto