Home > Valutakrig på gång?

Valutakrig på gång?

ValutakrigNu senast har Japan gett sig in i matchen och ska dra igång sedelpressarna de också. Japan har annars kunnat använda sig av sina inhemska sparare för att finansiera sina budgetunderskott. Även de har dock fått börja låna pengar internationellt sedan i somras.

Ska nu Japan börja ösa ut pengar så kommer det att försvaga yenen. Det kommer i sin tur trigga de andra valutablocken att bli än mer agggresiva i sitt sedeltryckande.

Valutakrig är emellertid ett nollsummespel vilket Cervenka så mycket riktigt påpekar i en artikel i ämnet. Läs hela Cervenkas artikel här.

För ska någons valuta försvagas så måste någon annans valuta förstärkas. Så detta kan bli ett ”chickenrace to the bottom”.

Som jag i tidigare inlägg varit inne på så riskerar de långsiktiga konsekvenserna av detta bli att vi om några år riskerar få en betydande inflation. Just nu, i det kortsiktiga perspektivet, är dock de flesta snarare rädda deflation.

Men skulle de ekonomiska hjulen börja rulla snabbare om några år kan inflationen vara svår att stoppa på grund av att sedelpressarna tidigare gått på så extremt högvarv.

En högre inflation kan också vara väldigt lockande i de politiska kretsarna. Det innebär nämligen att det blir lättare att betala av de enorma skuldberg som byggts upp i många offentliga sektorer världen över utan att göra impopulära  åtgärder som nedskärningar och skattehöjningar.  I stället inflateras då skulderna bort. I och för sig till priset av en lägre levnadsstandard för befolkningen på grund av prishöjningar på livets nödtorft. Men politikerna kan då skylla ifrån sig på företagen som höjt priserna…

I vissa länder, förhoppningsvis inte i Sverige, kommer politikerna då också införa pristak vilket verkligen kommer sätta marknadsmekanismerna ur spel. Varubrist och köer blir då resultatet. Så klart. Politikerna kommer emellertid vara helt oförstående inför detta och istället utnämna sig själva till hjältar för sin handlingskraft och för att de står på folket sida.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto