Home > Valutaparet EUR/USD faller till ett tre veckors lägsta efter grekiska nyheter

Valutaparet EUR/USD faller till ett tre veckors lägsta efter grekiska nyheter

Valutaparet EUR/USD fortsatte att falla under gårdagens handel då negativa nyheter från euroområdet fick investerare att söka sig tillbaka till säkrare avkastningstillgångar. Valutaparet föll under det psykologiskt viktiga nivån på 1,3000 för första gången sedan den 25 januari. Med detta i åtanke iscensatte euron en liten återhämtning efter en bättre än förväntad amerikansk arbetslöshetssiffra vilket gav stöd åt risktagandet. Valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma det underliggande konsumentprisindexet. Indexet anses vara en solid indikator på det ekonomiska hälsotillståndet och kan leda till volatilitet på marknaden.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up down up up up no
Veckotrend down up up up up down
Motstånd 1.3258 1.5899 79.20 0.9297 1.0838 0.8375
1.3192 1.5838 79.09 0.9253 1.0783 0.8349
1.3150 1.5800 78.85 0.9226 1.0749 0.8332
Stöd 1.3082 1.5741 78.51 0.9182 1.0695 0.8306
1.3040 1.5703 78.36 0.9155 1.0661 0.8289
1.2973 1.5643 78.17 0.9111 1.0605 0.8263

Ekonominyheter

USD – USD apprecierar kontra JPY efter att arbetslöshetssiffrorna presenterats

En bättre än förväntad amerikansk sysselsättningssiffra fick USD att utvidga sin hausseartade trend kontra den japanska yenen under gårdagens handel. Siffran för första gångs sökande för arbetslöshetsunderstöd kom in på 348000 den lägsta nivån på fyra år. Nyheten skickade valutaparet USD/JPY mot det psykologiskt viktiga på 79,00. Samtidigt som den fortgående oron för om Grekland kommer att bli tilldelad det mycket behövliga räddningspaketet skickade euron betydligt lägre kontra greenbacken. Valutaparet EUR/USD föll under 1,3000 nivån i går och nådde ett tre veckors lägsta.

När det gäller den här veckan kommer valutahandlare fortsätta att vilja övervaka situationen i Grekland för ledtrådar om var riskaptiten står på marknaden. Varje negativ nyhet har potentialen att skicka valutaparet EUR/USD betydligt lägre. Därtill väntas det underliggande amerikanska TIC index för långsiktiga inköp publiceras 14:00 GMT, vilket har potential att gjuta eld i USD vid slutet av veckans handel. Analytiker prognostiserar att siffran bör komma in på 0,3 %, och om detta är en riktig slutsats skulle det signalera en ökning från förra månaden. Med ett antagande att det prognostiserade kommer in som väntat bör vi se en USD som fortsätter sin uppgång mot andra tillflyktsortsvalutor.

EUR – Euron fortsätter sin kräftgång med negativa grekiska nyheter i förgrunden

Euron fortsatte att falla kontra USD genom hela handelsdagen i går, där den rådande osäkerheten huruvida Grekland ska få det mycket behövliga räddningspaketet fick valutahandlare att söka sig tillbaka till mer säkrare avkastningstillgångar. Valutaparet EUR/USD föll till så lågt som 1,2974, ett tre veckors lägsta innan det iscensatte en lätt korrigering uppåt. EUR föll med närmare 60 punkter kontra JPY innan den korrigerade sig själv under den amerikanska handeln.

I dag bör valutahandlare notera att varje nyhet vad gäller det grekiska räddningspaketet kommer att leda till betydlig marknadsaktivitet. Analytiker är fortfarande övertygade om att Grekland kommer att få det nödvändiga räddningspaketet för att undvika en inställelse av sina betalningar när euroområdets finansministrar träffas på måndag. Med detta sagt befinner sig EUR i en mycket skör position. Varje meddelande som kommer ut från euroområdet som indikerar att Grekland fortfarande kan komma att ställa in sina betalningar skulle innebär ytterligare nedgångar för euron.

Valutahandlare bör också hålla ett vakande öga på de amerikanska nyheterna som kommer ut senare under dagen. Specifikt kan det underliggande konsumentprisindexet (CPI index) 13:30 GMT komma att generera en viss volatilitet på marknaden. Euron lyckades iscensätta en liten korrigering i handeln i går, efter att bättre än väntade amerikanska nyheter fick investerare att söka sig till mer risktagande. Det finns en chans att euron kan stänga veckans handel i dur, om dagens nyheter kommer in över de förväntade prognoserna.

JPY – Yenen deprecierade efter amerikanska nyheter

Positiva amerikanska rapporter fick tillflyktsortsvalutan JPY att depreciera betydande under gårdagens handel. Bättre än förväntade amerikanska arbetslöshetssiffror och Philly Fed tillvekningsindex fick investerare att söka mer risktagande genom hela kvällens handel. Valutaparet USD/JPY nådde ett 3 ½ månaders högsta innan det stötte på motstånd nära 79,00 nivån. Valutaparet EUR/JPY såg också uppgångar som ett resultat av de amerikanska rapporterna, trots den grekiska skuldkrisen som fortsätter att pressa euron. Valutaparet tog ett kraftigt kliv uppåt med 50 punkter efter att sysselsättningssiffrorna publicerades.

Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma en flora av amerikanska nyheter. Specifikt det underliggande CPI indexet väntas generera rörelser på marknaden. Skulle siffran komma in bättre än förväntad kan yenen få känna av ytterligare nedgångar vid denna veckas stängning. Med detta sagt skulle ytterligare negativ meddelanden släppas från euroområdet, kan vi få se valutahandlare återgå till de säkrare tillflyktsortsvalutorna som skulle gynna JPY.

Råolja – Råoljepriset behåller sin uppåtgående trend

Trots den grekiska skuldkrisen vilken har fått valutahandlare att överge mer riskfyllda tillgångar har råoljepriset lyckats hålla sig över den psykologiskt viktiga nivån på 100 dollar per fat genom hela gårdagens handel. Analytiker tillskrev råvarans hausseartade trend till de fortgående politiska spänningarna i Mellanöstern. I synnerhet har de iranska hoten om att begränsa oljeexporten lett till oro för utbudssidan bland investerare vilket hjälpte till att elda på priset på råolja.

Tar vi en titt på dagens aktiviteter kommer valutahandlare fortsätta hålla ett öga på situationen i Mellanöstern då denna situation tycks vara den drivande kraften bakom priset på råolja. Varje eskalering i retoriken eller handling från Irans sida kan skicka råoljepriset långt över de nuvarande prisnivåerna. Om den grekiska skuldkrisen skulle leda till ytterligare riskaversion hos investerare, kan vi få se ett råoljepris som faller i slutet av veckans handel.

Tekniska nyheter

EUR/USD

I spåren av de dramatiska skiftningar de senaste dagarna är de tekniska indikatorerna inte övertygande i vilken riktning detta valutapar är på väg. Stokastiska Slow på det veckovisa diagrammet har format ett baisseartat kors, vilket indikerar att en nedåtgående prisrörelse kan komma att ske den närmaste tiden. Samtidigt svävar Williams Percent Range i det översålda territoriet. Valutahandlare kan kanske vilja ta en avvaktande hållning för detta valutapar i dag.

GBP/USD

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet verkar ha börjat strama åt, vilket indikerar att en vändning i priset kan inträffa den närmaste tiden. Stokastiska Slow på samma diagram har bildat ett hausseartat kors, som i princip innebär en rörelse uppåt. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar inför en brytning uppåt.

USD/JPY

De flesta tekniska indikatorerna placerar detta valutapar i det överköpta territoriet, vilket indikerar att en nedåtgående rörelse kan komma att inträffa den närmaste tiden. Dessa inkluderar Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet som för närvarande ligger vid -10, och RSI på det dagliga diagrammet som har planat ut vid 90. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/CHF

De flesta tekniska indikatorerna på det dagliga och 8-timmarsdiagrammet placerar detta par i neutralt territorium vilket betyder att inga större marknadsrörelser väntas ske. Med detta sagt har Williams Percent Range långsamt börja driva in i det överköpta territoriet. Denna vecka kommer valutahandlare att vilja hålla ett öga på denna indikator. Om den går över -20, kan valutaparet få se en vändning nedåt.

Wild Card

Silver

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet verkar strama åt, vilket indikerar att en vändning i priset kan inträffa den närmaste tiden. Williams Percent Range på samma diagram har fallit till -90 strecket, vilket ger en vink om att korrigeringen är hausse. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag inför en möjlig brytning uppåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.