Home > Valutaparet EUR/USD fortsätter att rasa

Valutaparet EUR/USD fortsätter att rasa

EUR fortsatte att falla mot dess viktigaste valutarivaler i går, då valutahandlare förblev försiktiga med att investera i mer riskfyllda tillgångar på grund av den politiska osäkerheten i euroområdet. Valutaparet EUR/USD föll till ett nytt tre månaders lägsta under eftermiddagens handel på 1,2929. Vänder vi oss mot dagens handelsfönster bör valutahandlare vara beredda på volatilitet, då betydande indikatorer från Storbritannien och USA är planerade att släppas. Uppmärksamhet bör ägnas åt det brittiska MPC styrräntebeslutet, följt av siffror från den amerikanska handelsbalansen och ett tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke. Om någon av nyheterna skulle leda till ytterligare pessimism för den globala ekonomiska återhämtningen, kan riskfyllda valutor såsom EUR falla ytterligare.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up up
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3082 1.6233 80.59 0.9376 1.0259 0.8148
1.3015 1.6191 80.33 0.9335 1.0203 0.8120
1.2995 1.6163 80.01 0.9302 1.0168 0.8097
Stöd 1.2948 1.6120 79.69 0.9269 1.0098 0.8047
1.2910 1.6093 79.42 0.9238 1.0065 0.8009
1.2875 1.6050 79.04 0.9207 1.0014 0.7976

Ekonominyheter

USD – Tillflyktsortsvalutan USD utvidgade sina uppgångar med fortsatt oro i euroområdet

Brist på nyhetshändelser i går hjälpte dollarn att utöka den senaste tidens hausseartade trend, där den politiska osäkerheten i euroområdet efter de senaste valen i Frankrike och Grekland fått valutahandlare att behålla sina tillgångar i säkra tillflyktsortsvalutor. Valutaparet AUD/USD föll med nära 70 punkter under loppet av dagen för att nå så lågt som 1,0031. Valutaparet GBP/USD föll med nära 90 punkter och nådde så lågt som 1,6090 innan det rekylerade upp till 1.6090. Men sett till helheten var inte allt positivt för USD. Valutaparet USD/JPY fortsatte att falla hela dagen och nådde så lågt 79,42.

Valutahandlare i USD kommer vilja uppmärksamma ett parti amerikanska nyheter som släpps under loppet av dagen. 12:30 GMT kommer den senaste rapporten för handelsbalansen och arbetslöshetssiffrorna att meddelas. Båda förväntas komma in sämre än tidigare läsning, kan USD fortsätta att depreciera mot JPY. 13:30 kommer alla ögon att vara riktade mot ett tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke. Varje tecken i talet om att Federal Reserves kommer att inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader inom en snar framtid, kan leda till ytterligare nedgångar för USD mot andra säkra tillflyktsortsvalutor.

EUR – Riskaversion ledde till ytterligare nedgångar för EUR

Euron utökade sin nedåtgående trend i går, då oron för ytterligare turbulens i euroområdet förhindrade valutahandlare från att flytta sina pengar till mer riskfyllda tillgångar. Förutom valutaparet EUR/USD, som rasade till ett nytt tre månaders lägsta under den europeiska handeln föll den gemensamma valutan också mot JPY och GBP. Valutaparet EUR/JPY sjönk med nära 100 punkter och nådde så lågt som 102,89 i eftermiddagens handel. Efter att ha sett måttliga uppgångar tidigare under dagen, vände valutaparet EUR/GBP återigen till baisse under eftermiddagen och föll under 0,8030 nivån.

Sett till dagens aktiviteter kommer valutahandlare i EUR vilja uppmärksamma den franska industriproduktionen planerad till 06:45 GMT, följt av ECB: s månadsrapport klockan 08:00. För tillfället spår analytikerna en nedgång i sysselsättningssiffran från förra månaden. Om det stämmer kan det resultera i ytterligare riskaversion på marknaden, vilket kan leda till ytterligare nedgångar i EUR under mitten av dagens handel. Senare under dagen kan ett tal från ECB: s ordförande generera volatilitet i valutaparet EUR/USD. Varje tecken på att Fed kan inleda en ny omgång av kvantitativa lättnader skulle kunna hjälpa EUR ta tillbaka en del av sina senaste nedgångar kontra USD.

Guld – Svagare efterfrågan ledde till ett prisfall i guld

Priset på guld sjönk under hela dagen i går, där riskaversionen på marknaden fick investerare att vända baisse mot den dyrbara metallen. Dessutom med en svag EUR blev råvaran dyrare för internationella köpare, vilket i ledde till en nedgång i priset. Priset på guld deprecierade med över 15 dollar per uns för att nå så lågt som 1 580,20 under den europeiska handeln.

I dag varnar analytiker för att guldet fortfarande har mer utrymme att falla, så länge som investerare förblir orolig vad gäller euroområdets ekonomiska tillväxtutsikter. Med detta sagt kommer valutahandlare vilja uppmärksamma flera amerikanska indikatorer som släpps i dag. Om någon av dem få USD att vända från dess nuvarande hausseartade trend, kan guldpriset komma att återta en del av sina senaste nedgångar.

Råolja – Oljan fortfarande baisse med höga amerikanska råoljelager

Råoljepriset utökade sin baisseartade körning i går, där rekordhöga råoljelager i USA signalerade försvagad efterfrågan i världens största oljekonsumerande land. Råoljepriset föll med över 2 dollar per fat under den europeiska handeln och nådde så lågt som 95,16 dollar per fat.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma ett parti av amerikanska rapporter. Skulle någon av dem komma in lägre än väntad, kan USD vända från dess nuvarande hausseartade trend. Detta i sin tur kan leda till att priset på råolja har möjlighet att återhämta sig under eftermiddagens handel. Med investerare fullt sysselsatta med den politiska situationen i Europa, kan varje nyhet från USA ha en begränsad inverkan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt inom den närmaste tiden. Denna teori stöds av Williams Percent Range på samma diagram som har glidit in i det översålda territoriet. Ligga långt kan vara ett klokt beslut för detta valutapar resten av veckan.

GBP/USD

Bollinger Bands på det dagliga diagrammet har börjat smalna, vilket tyder på att detta valutapar kanske kan se en prisförskjutning inom en snar framtid. Ett baisseartat kors på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska tyder på en nedåtgående rörelse under de kommande dagarna för detta valutapar. Detta kan vara ett bra tillfälle att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

USD/JPY

De tekniska indikatorerna förser oss med blandade signaler för detta par. Medan det dagliga diagrammets Williams Percent Range ligger i det översålda territoriet innebär det att en uppåtgående rörelse kan inträffa samtidigt som det veckovisa diagrammets MACD/Osma har bildat ett baisseartat kors. Intagande av en vänta och se strategi kan vara ett klokt val för detta valutapar.

USD/CHF

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt den närmaste tiden. Denna teori stöds av Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet som har tagit sig in det överköpta territoriet. Ligga kort kan vara ett bra val för det här valutaparet.

Wild Card

CAD/JPY

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket visar att detta par kan komma att se en korrigering uppåt inom den närmaste tiden. Dessutom är det relativa styrkeindexet (RSI) på samma diagram mycket nära att sjunka under 30 strecket. Forex valutahandlare kommer att vilja följa RSI indikatorn. Om indikatorn faller än mer, kan det vara ett bra tillfälle att öppna långa positioneringar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto