Home > Värde- eller tillväxtaktier – hur du väljer rätt aktier för din portfölj

Värde- eller tillväxtaktier – hur du väljer rätt aktier för din portfölj

När man investerar på aktiemarknaden använder sig olika människor av olika strategier när de väljer vilket företag som är värt att investera i. För vissa är varumärket allt – de gillar helt enkelt en produkt och vill äga aktier i företaget (exempelvis Coca-Cola).

För andra är det mer komplicerat att välja det företag de ska investera i. Konservativa investerare kommer alltid föredra företag som betalar utdelning och som kompounderar avkastningen över ett flertal perioder.

Eftersom utdelning betalas ut per kvartal i USA innebär kraften i kompoundering att det leder till positiva resultat. Skatter spelar även en viktig roll i om man ska välja kortsiktiga och långsiktiga investeringar. Kapitalökning över en längre period beskattas till en lägre andel, i ett försök att inte uppmuntra onödig spekulation.

För privata investerare delas marknaden in i två breda kategorier – tillväxt och aktier. Tillväxt- och värdeaktier är två olika slags aktier, och två olika sätt att se på den breda aktiemarknaden.

De som investerar i tillväxt letar efter företag som historiskt sett har levererat en stark tillväxt, medan de som investerar i värde letar efter företag som de anser ligger under sitt verkliga värde. Dessa investerare använder olika modeller för att hitta ett företags verkliga värde (exempelvis modeller för att diskontera utdelning, kapitalsprissättning och så vidare) och jämför sedan med marknadsvärdet. Om det verkliga värdet överstiger marknadsvärdet är det värt ett köp.

Förändringar av obligationsräntan – ligger avkastningen i värde eller tillväxt?

Sedan starten på det nya året har obligationsräntan stigit i USA. Denna stigning återspeglar den pågående ekonomiska återhämtningen från den lågkonjunktur som orsakades av pandemin. Eftersom högre ränta antyder snävare finansiella förhållanden försöker centralbanker ofta ingripa så att den ekonomiska återhämtningen inte skadas och att lättnadsåtgärderna bibehålls.

Det som är intressant är att det historiskt sett finns en korrelation mellan stigande ränta och värdeaktier. Det riktvärde som används är Russell 1000 Value vs. Growth, och under de senaste tre åren som avslutades i februari i år har korrelationen legat på +0,28. Långsiktigt avtar dock korrelationen, vilket leder oss till frågan – är värde eller tillväxt bäst för långsiktiga investeringar?

Sanningen är den att det inte finns en tumregel för detta. Värdeaktier är oftast mer cykliska och defensiva medan tillväxtaktier oftast återfinns inom sjukvård, IT och kommunikation.

En närmare titt på de senaste fyra årtiondena visar blandade resultat. Till följd av det är det troligtvis bäst för investerare att försöka diversifiera och försöka hitta en balanserad exponering baserat på var ekonomin befinner sig i affärscykeln.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto