Home > Varför är dollarn just nu översåld?

Varför är dollarn just nu översåld?

En av de största konsekvenserna på finansiella marknader är att den amerikanska dollarn försvagas. Under 2020 försvagades valutan, och den lär fortsätta denna trend. Argumenten för detta är mer än övertygande – USA är ett land med de mest aggressiva penningpolitiska lättnaderna i världen.

Om vi tar en titta på det amerikanska stödpaketet uppgår det till 3 biljoner dollar med 900 miljarder från i december, vilket kommer hamna i ekonomin under 2021. Dessutom förväntas ytterligare 1,9 biljoner dollar att levereras av Bidens administration mot slutet av månaden.

Det krävs dock lite försiktighet. Ja, stödpaketet är välbehövt och väger på dollarns styrka, men en jämförelse av vad som händer i andra delar av världen tyder på att försiktighet krävs, åtminstone om man betänker vad en lägre dollar innebär.

Skarp ekonomisk återhämtning bådar gott för dollarn

De som satsar på att dollarn ska stiga, även om de inte är många, har tre argument för att dollarn ska stiga. Ett av dem är centralbankernas balansräkning.

Bilden ovan återspeglar en otrolig men enkel aspekt – Fed:s balansräkning är inte den balansräkning som har expanderat mest i världen, vilket många tidigare har trott. Efter den stora finanskrisen 2008-2009 och efter introducerandet av kvantitativa lättnader är det viktigt att titta på centralbankernas balansräkning för att räkna ut hur tillmötesgående en ekonomi är.

Och hur gör man detta om inte genom att jämföra balansräkningen med ekonomins storlek? Därmed är balansräkningen som andel av BNP en viktig variabel för att förstå påverkan av kvantitativa lättnader i olika ekonomier, och därmed för att applicera resultatet när man titta på fundamentala trades på valutamarknaden.

Fed är INTE den centralbank som har genomfört flest lättnader. Japans centralbank, den europeiska centralbanken och Storbritanniens centralbank har alla större balansräkning jämfört med BNP.

För det andra har vi vaccinationsgraden. USA leder världen då över två miljoner vaccineras varje dag. Denna takt kan även öka, och därmed är flockimmuniteten runt hörnet (dvs. mot slutet av sommaren), vilket leder oss till det tredje argumentet.

Mer finansiellt stöd tillsammans med en ökad vaccinationstakt kommer leda till snabbare ekonomisk återhämtning, och troligtvis även ökad tillväxt jämfört med nivåerna innan pandemin. I princip innebär detta att Fed:s balansräkning kommer minska snarare än expandera, då ekonomin växer snabbare än andra aktörers, samtidigt som de kvantitativa lättnaderna fortfarande mäts som andel av BNP.

De som satsar på att dollarn ska sjunka uppskattar de rådande omständigheterna, men de kommer inte nödvändigtvis vara varaktiga. Ju snabbare den amerikanska ekonomin vänder desto mindre imponerande kommer Fed:s lättnader vara.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.