Home > Varför är inflation viktigt för investerare?

Varför är inflation viktigt för investerare?

Senare idag förväntas CPI (kundprisindex) i USA visa en nedgång. Detta förväntas både för Core CPI (exklusive livsmedel- och energipriser som anses vara för ostabila och därför förvränger datan) och övergripande CPI innebära att det inte finns någon oro för inflationen inom en snar framtid.

Den amerikanska centralbanken anses hittills ha gjort ett bra jobb med sitt dubbla mandat att skapa jobbtillfällen och skapa prisstabilitet. Innan Coronavirus-pandemin låg ekonomin på nästintill full sysselsättning. När det kommer till inflation ligger den treåriga inflationstakten på runt 2%.

2% – En brytpunkt för moderna centralbanker

Detta inflationsmål introducerades av Bank of New Zealand (RBNZ) för ett par årtionden sen och omfamnades snabbt av andra viktiga centralbanker världen över. Nuförtiden är det konsensus att inflation under, men nära 2% räcker för att leda till simulerad och hållbar tillväxt.

Men den stora frågan för många investerare är, varför 2%? Varför inte, exempelvis, 0%?

Svaret hittar vi i förväntningarna på inflationen. Om inflationen hamnar på noll, eller under noll, hamnar ekonomin i deflation.

Plötsligt har förväntningarna på inflationen rört sig i en nedåtgående spiral då folk förväntar sig lägre priser, vilket innebär att folk väntar med att konsumera. Utan konsumtion, eller med lägre konsumtion, hamnar ekonomin i stiltje, och eventuellt börjar den slutta nedåt. En rimlig inflation på 2% ses därför som tillräckligt hög för att stimulera konsumtion och tillräckligt låg för att inte påverka pengars inneboende värde.

Dagens pressmeddelande förväntas signalera åt det negativa hållet, men inte visa på deflation. Ett vanligt fel som görs av nya investerare är att felaktigt tolka nedåtgående inflation som deflation. Om inflationen går från 5% till 3% har Core CPI ett minustecken framför sig, men inflationen är fortfarande positiv. Det är endast när inflationen i sig blir negativ som vi kan prata om deflation.

Investerare bryr sig om ekonomiska koncept som inflation och deflation. Eftersom dessa är en del av centralbankernas uppdrag kan inflationsförändringar leda till räntejusteringar, vilket kan leda till dramatiska förändringar för en valutas värde och de räntekurser som visas på Forex-marknader.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.