Home > Varför högre inflation i Europa är negativt för valutan

Varför högre inflation i Europa är negativt för valutan

Inflationen är en del av varje centralbanks mandat. Beroende på centralbanken handlar definition av prisstabilitet om att få inflationen att nå ett område som ligger en bra bit från noll, för att undvika hotet om deflation, men inte mycket högre än målet för att undvika de negativa effekter som inflationen innebär.

Den europeiska centralbankens (ECB) definition av prisstabilitet är att det ska finnas en inflation på under, men nära 2%. Man kan säga att en nivå på 1,8 till 2 procent ligger i linje med den prisstabilitet som ECB riktar sig mot. I andra delar av världen, som i Australien, anser centralbanken att prisstabilitet handlar om en inflation på mellan 2 till 3 procent, och i USA utgår man från ett snitt på 2%, över en längre tidsperiod.

Denna definition hjälper centralbanker att kalibrera sina åtgärder. För att hålla det enkelt genomför centralbanken lättnader om inflationen hamnar under målet, och när inflationen ligger över målet kan centralbanken ingripa med en mer åtstramande penningpolitik.

En högre inflation möts därmed oftast med en hökaktig hållning för centralbanken, vilket bör vara tjurartat för valutan på kort och medellång sikt. Men inte den här gången i Europa – här är varför.

Inflationen når 1,4% i januari

Gårdagens inflationsrapport ledde inte till den förväntade vändningen för euro-paren. Faktum är att det motsatta hände – den högre inflationen satte mer press på den gemensamma valutan.

Core-rapporten, som ECB uppskattar mest då den exkluderar energipriser då de anses vara för volatila, nådde 1,4% i januari. Medan detta är långt ifrån 2%, är hoppet imponerande då detta är det högsta inflationen har legat på fem år.

Detta är den största ökningen någonsin vad gäller baspunkter – 118 punkter jämfört med det tidigare rekordet på 56 punkter. Problemet för euron är att ECB inte kommer göra något för att förhindra denna ökning, vilket de har gjort tydligt under flera ingripanden i finansiell media. Till följd av att ECB är villiga att låta inflationen stiga kvarstår det att se om denna press uppåt kan fortsätta, vilket ECB tror att den kan göra.

Samtidigt innebär bristande åtgärder från ECB att det sätts press på euron. Är inte detta precis vad ECB ville för ett par månader sedan, när de varnade alla om att växlingskursen var för hög?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.