Home > Varför steg aktierna under pandemin?

Varför steg aktierna under pandemin?

13 november, 2020 By Mircea Vasiu

En av de mest intressanta sakerna som har hänt under 2020 är hur aktiemarknaden steg till rekordhöga nivåer under pandemin. Det som var ännu mer intressant var hur aggressiva marknadsrörelserna var, och hur populärt det blev att köpa aktier.

Affärscykelteori säger en hel del intressanta saker om ekonomisk tillväxt på utvecklade marknader. Exempelvis finns det ett antagande att ekonomins långsiktiga tillväxtgrad alltid är närvarande. Det endast dynamiken över eller under den långsiktiga tillväxten som driver hög- och lågkonjunkturer.

Föreställ dig ett diagram med en x- och y-axel. Rita sen en positivt lutande linje från vänster till höger. Detta är den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Avvikelser från denna linje representerar ekonomiska expansioner och sammandragningar.

En viktig utmaning för ekonomer är att korrekt identifiera höjden av en expansion och botten av en sammandragning. För att göra det finns det ledande ekonomiska indikatorer – bygglov, fabriksbeställningar och så vidare.

Det är inte många som är medvetna om att den breda aktiemarknaden är en ledande indikator i affärscykelteorin. I USA är S&P500-indexet ett riktmärke för den breda marknaden. Indexet ska kunna leda affärscykeln med tre till sex månader.

Pekar aktiemarknaden mot stark ekonomisk tillväxt under 2021?

Det finns mycket prat på marknaden om att en stark aktiemarknad under pandemin var ett resultat av en stark IT-sektor. Så kan det mycket väl vara, då exempelvis Nasdaq 100 överpresterade.

S&P500 slog också rekord. Logiken bakom aktiemarknaden som ledande indikator är fortfarande giltig.

Diagrammet ovan visar handelsvolymen hos fem olika mäklarhus under april det senaste årtiondet. Det är inget som ser märkligt ut, fram tills april 2020, eller fram tills det att pandemin nådde västvärlden. Detta kan ses som ett urval för den allmänna handeln på den amerikanska aktiemarknaden.

Vad händer ifall aktiemarknaden säger att lågkonjunkturen inte kommer vara så länge som många var rädda för? Om det är en ledande indikator vänder den trots allt mycket snabbare än den övriga ekonomin.

Pandemin orsakade den snabbaste vändningen från en stigande till en minskande marknad i historien. Detta följdes av den snabbaste vändningen från en minskande till en ökande marknad någonsin. På en större tidsram kommer reaktionen under pandemin se ut som ett litet tekniskt fel.

Kan det vara så att aktierna förväntade sig en snabbare vändning till det normala?