Home > Varför stiger dollarn när Fed är duvaktiga?

Varför stiger dollarn när Fed är duvaktiga?

Årets första kvartal medförde inget nytt från stora centralbanker. Centralbankerna i USA (Fed), Australien (RBA), Storbritannien (BOE) och Europa (ECB) har alla bibehållit en lättad hållning.

Av alla centralbanker och deras valutor är det Fed:s penningpolitik och den amerikanska dollarns reaktion som har varit viktigast. Därför var beslutet och den efterföljande presskonferensen i mars 2021 tillsammans med FOMC-utlåtandet så avgörande för dollarns prognos, både på kort och medellång sikt.

En intressant sak hände – trots att Fed bibehöll den lättade hållningen började dollarn stiga mot sina rivaler. I vissa fall steg dollarn med över 500 punkter, exempelvis mot euron. I vissa andra fall steg den till och med mer, från 102 till 110 mot japanska yen.

Den stora frågan nu är – hur mycket mer kan dollarn stiga? Är detta endast en tillbakadragning från härdsmältan under 2020, eller början på en ny, ännu starkare trend?

Höga betavalutor är fortsatt väl förankrade

Som vi nämnde tidigare steg dollarn inte lika mycket mot alla valutor. Detta är normalt, då vissa valutor ofta ger mer motstånd mot dollarns styrka.

Exempelvis hjälper tillväxtrevideringar så kallade betavalutor (exempelvis NOK, CAD, GBP), vilket leder till att dessa växlingskurser inte reagerar likadant. Exempelvis befinner sig USDCAD i en starkare nedåtgående trend och har fallit med över 1 000 punkter sedan de höga nivåerna under 2020, mycket tack vare en spektakulär stigning för WTI-priset på råolja. För att ett par som USDCAD ska vända kurs krävs betydligt mer, och samma gäller även för USDNOK.

Ett stort tema på sistone har varit den stigande realräntan. Efter revideringar av amerikansk tillväxt började realräntorna stiga, som de gör under ekonomisk återhämtning. Till följd av det drabbades JPY och CHF då en blankning av CHF erbjöd en högre insats. Faktum är att en snabb jämförelse med den amerikanska realräntan över 10 år och dollarns resultat mot JPY och CHF visar att det finns en direkt relation där.

Allt sammantaget har dollarns styrka ett par olika förklaringar, och de kan inte synas i samtliga valutapar. Därför bör investerare även använda andra tillgängliga verktyg för att räkna ut framtida styrka och svaghet.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.