Home > Världens högst värderade biltillverkare

Världens högst värderade biltillverkare

Mircea Vasiu

Trots att de säljer färre bilar än de flesta av sina konkurrenter har Tesla lyckats prestera bättre än sina konkurrenter när det kommer till marknadsvärde (det vill säga pris/aktie multiplicerat med antalet utestående aktier). Detta visar hur investerare värderar ett företag – inte nödvändigtvis för vad det är idag, men för vad det kan bli imorgon.

Värderingsprinciper på aktiemarknaden

Företag värderas inte i relation till dess nuvarande värde men för dess framtida potentiella intäkter. Diskonterat kassaflöde-modeller är komplicerade modeller för att värdera ett företag, och när de används måste investeraren lyckas förutspå framtida kassaflöden för att modellen ska fungera bra.

Bilindustrin idag återspeglar kampen mellan generationer och hur traditionella biltillverkare har hamnat snett då de tvingats möta gröna krav på tillväxtmarknader. Å ena sidan har vi millenniegeneration (och andra unga generation som X och Z) som föredrar elbilar och löftet om en grönare framtid. Å andra sidan har vi nya regleringar som den gröna given i Europa och liknande incitament i andra delar av världen som har förändrat hur investerare värderar ett företag.

En snabb titt på bilden ovan gör det svårt att se logiken i att ett företag som Nikola, en tillverkare av eltruckar, värderas till 25 miljarder dollar, vilket nästan når Fords 26 miljarder dollar. Skillnaden mellan dessa? Ford sålde flera miljoner bilar de senaste 12 månaderna medan Nikola inte har sålt en enda truck ännu! Företaget har inte sålt en enda truck men har nästan nått lika högt marknadsvärde som Ford.

Har investerarna fel? Kanske.

Men, en sådan stor diskrepans mellan en biltillverkare som producerar och säljer bilar globalt och en som inte ens har producerat och sålt en enda bil kan hjälpa oss att förstå hur Tesla blev en av de högst värderade biltillverkarna i världen.

De presterare bättre på marknaden än Toyota och Daimler och har en marknadsandel som är större än Honda, Ferrari, BMW och GM tillsammans – och ändå säljer de färre bilar. Allt handlar som sagt om värdering.

En snabb titt på denna elbiltillverkares bokslut visar att intäkter kommer från att sälja gröna certifikat. Eftersom traditionella biltillverkare inte kunde möta nya gröna standards tvingades de att köpa gröna certifikat från elbilstillverkare.

Med andra ord har ett företags svaghet (traditionella biltillverkare) blivit ett annat företags tillgång (elbilstillverkare). Om inte traditionella biltillverkare kan komma ikapp Tesla lär gapet bara bli större.

Taggar: