Home > Världsbanken sänker BNP-prognos Kina till 7,7% 2012

Världsbanken sänker BNP-prognos Kina till 7,7% 2012

Världsbanken sänker i en rapport sin prognos för tillväxten i Östasien och ser risker för att inbromsningen i Kina kan bli värre och längre än väntat.

Det rapporterar Reuters.

”Kinas inbromsning i år har varit betydande och vissa fruktar att den fortfarande kan accelerera”, skriver Världsbanken.

Kinas BNP-tillväxt väntas uppgå till 7,7 procent i år, nedreviderat från 8,2 procent i den senaste prognosen i maj. För 2013 sänks prognosen till 8,1 procent från tidigare 8,6 procent.

Världsbanken skriver att ambitiösa investeringsplaner från lokala myndigheter kan få problem med finansieringen. Banken tror inte på något stort finanspolitiskt stimulanspaket eftersom beslutsfattarna centralt är oroade över stigande fastighetspriser och kapitalinflöden

Trots detta räknar alltså Världsbanken med en återhämtning 2013, efter tidigare genomförda penningpolitiska lättnader och ökade statliga investeringar. Risken för en hårdlandning bedöms som fortsatt liten.

För hela Östasien räknar Världsbanken med en tillväxt på 7,2 procent i år och 7,6 procent 2013, nedreviderat från 7,6 respektive 8,0 procent.

Världsbanken skriver att prognosen omgärdas av ”stora osäkerheter” och pekar ut euroområdet och USA:s finanspolitiska stup som risker.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.