Home > Världsekonomin fyra månader in i coronavirus-pandemin

Världsekonomin fyra månader in i coronavirus-pandemin

För fyra månader sedan nådde COVID-19-pandemin den utvecklade världen. Trots varningar från Kina och Världshälsoorganisationen (WHO) om hur allvarlig situationen var överraskades västvärlden.

Från myndigheter till medborgare och från företag till hushåll – viruset påverkade samhället på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Till följd av detta har ekonomin förändrats drastiskt och många ifrågasätter just nu själva kapitalismen som system.

Konkurser, stödpaket och försiktig optimism

Alla lågkonjunkturer leder till ekonomiska offer. Investerare minns väl Lehman Brothers-kollapsen under finanskrisen 2008-2009. Konkurser påminner oss alltid om hur fragil en ekonomi är, och hur snabbt saker och ting kan vända.

I början av året hade den amerikanska ekonomin nästan full sysselsättning, och Non-Farm Payrolls (NFP) visade på ett rekord med över 100 månader av nya jobbtillfällen, och den federala räntan återspeglade en stark ekonomi.

Om vi spolar fram sex månader ser vi en helt ny verklighet – konkurser, statligt stöd till företag och hushåll samt en viss optimism.

Hertz, bilutlåningsjätten, ansökte om konkurs i USA. Wirecard, ett stort företag inom nätbetalningar och en del av tyska Xetra Dax-indexet ansökte om insolvens efter att över en miljard euro upptäcktes vara förlorade från dess konton.

Lufthansa, ett av de största flygbolagen i världen, bad om hjälp från den tyska staten i utbyte mot en del i företaget och ett par säten i styrelsen. Chesapeake Energy, ett framstående amerikanskt energibolag, ansökte även dem om konkurs.

Antalet konkurser förväntas stå i relation till hur lång tid krisen pågår. Ju längre tid det tar innan man hittar ett vaccin desto större är risken att företagen får det allt mer svårt att handskas med den nya verkligheten utan hjälp från staten. Som vi dock har sett i fallet Lufthansa kan staten hjälpa till, men det kräver även något i utbyte – ett slags förstatligande via en bakdörr.

Vi närmar oss nu slutet av juni och vi har sett ett ökat antal infektioner i USA. Medan konsumentförtroendet ökade skarpt i maj föreslår nedgången i intäkter att det finns stora sårbarheter i samhället om antalet infektioner inte börjar minska snart.

Europa ser ut att ha hanterat hälsokrisen lite bättre. Till följd av det finns det optimism som återspeglas i den starka vändning vi såg i PMI:erna för juni.

Det övergripande intrycket är dock att världsekonomin med knapp marginal klarar av att anpassa sig till det nya normala snarare än att återhämta sig fullt ut. Det är rimligt för investerare att fortsätta vara på sin vakt och vara selektiva framöver.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto