Home > Varsel, detaljhandel och FED-protokoll på onsdagen

Varsel, detaljhandel och FED-protokoll på onsdagen

Störst uppmärksamhet riktades dock mot att antalet varsel steg markant, till 7.300, den högsta nivån på tre år. Efter ett antal uppmärksammade stora varsel i oktober återstår nu att se om varslen fortsatte att stiga.

”Vi räknar med att varslen steg till runt 10.000 i oktober, vilket tydligt skulle signalera en försvagning på arbetsmarknaden, men som ändå är långt under de 20.000 per månad som sågs i slutet av 2008”, skrev Nordea i ett marknadsbrev.

På onsdag kommer också betydande USA-statistik i form av detaljhandeln i oktober klockan 14.30, som enligt Bloomberg News prognosenkät väntas ha sjunkit med 0,2 procent jämfört med föregående månad, efter att tidigare ha stigit tre månader i rad. Exklusive bilar väntas detaljhandeln ha ökat med 0,2 procent.

Credit Suisse väntar sig -0,3 procent under månaden.

”Vi ser en rad faktorer som tillsammans drar ned försäljningen: nedgång för fordon, prisrelaterad nedgång för bensin, tillbakagång för elektronik efter förra månadens Ipad-introduktion, förra månadens stora uppgång för livsmedel väntas inte upprepas samt minskade diskretionära utgifter i spåren av orkanen Sandy”, skrev Credit Suisse i ett marknadsbrev.

SEB skriver i ett marknadsbrev att även om totalsiffran väntas sjunka marginellt så fokuserar de på ”retail control”-kategorin (kärn-detaljhandel exklusive bilar, byggmaterial och bensin) då denna går rätt in i BNP-beräkningen.

Kärn-detaljhandeln är svag och i själva verket recessionslik sett i årstakt. I oktober väntas kärn-detaljhandeln däremot visa ett bra utfall med en uppgång på 0,4 procent från föregående månad. Hur Sandy har påverkat detaljhandeln är samtidigt en relevant fråga.

På onsdagskvällen, klockan 20.00, kommer protokollet från Federal Reserves senaste FOMC-möte, där policyn behölls oförändrad.

”Vi förväntar oss inte att protokollet från FOMC-mötet i oktober ska avslöja ny information. Fed vill sannolikt ha ett rent bord inför FOMC-mötet i december, då de också kommer att publicera nya prognoser och då Fed-chefen Ben Bernanke kommer att hålla en presskonferens”, skrev Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto