Home > Vart är EURUSD på väg?

Vart är EURUSD på väg?

En av de bästa investeringarna i år (förutom att ha köpt guld och silver) har varit att göra långsiktiga investeringar i EURUSD. Detta stora Forex-par har stigit från under 1,07 till enastående 1,1780 under gårdagen. Detta är över 1 000 pips på tre månader.

EURUSD har nått sju högstanoteringar i rad, och med tanke på hur inflationen leder växlingskursen för EURUSD ser det ut som att paret kommer nå över 1,20 – en nivå som ansågs vara omöjlig att nås i början av hälsokrisen. Trots allt anses USD vara en säker valuta, inte euron.

Så, vad hände? Och när kommer euron sluta stiga?

Vad är det som får växlingskursen för EURUSD att stiga?

Till att börja med har det haft att göra med den gemensamma finansiella politiken. Next Generation-fonden, planen att utfärda gemensam skuld och att distribuera om pengarna bland EU-medlemmarna i form av bidrag och lån ser ut som början på en gemensam finansiell agenda för EU. Finansiella marknader har älskat detta, och därmed steg euron.

På andra sidan Atlanten har den amerikanska centralbanken (Fed) varit tydlig i sitt budskap – ingen ränteökning inom den närmaste framtiden. Fed:s balansräkning, som sjönk ett par år under Janet Yellens tid, började expandera aggressivt igen när coronavirus-krisen inleddes.

Det som är skrämmande är att balansräkningen, för att fylla policygapet, tros bli parabolisk om inga andra verktyg används. Därmed är en lägre USD ett annat svar på en högre växlingskurs för EURUSD.

Dessutom ser positioneringen för USD väldigt baisseartad ut, framförallt bland kapitalförvaltare. Alla i finansvärlden verkar sälja USD – privata investerare, kapitalförvaltare, skuldsatta medel etc.

Men, varför ska medel ut ur USD hamnar i euron och inte i en annan valuta? Till viss del ökade även den australiska och den nya zeeländska dollarn mot den amerikanska dollarn, men denna ökning var inte lika stor som eurons ökning.

En möjlig förklaring på detta är att Europa anses ha hanterat coronavirus-krisen bättre än USA. Därmed litar investerare mer på att euron kan skydda deras investeringar än dollarn.

En annan förklaring kan vara att de europeiska aktiemarknaderna eftersläpar den amerikanska aktiemarknaden. För att komma in på den europeiska aktiemarknaden måste man ha likvida medel i den lokala valutan innan man kan investera.

Allt detta har bidragit till den stadiga ökningen för växlingskursen av EURUSD. Fed:s presskonferens imorgon anses vara av högsta vikt för EURUSD-parets framtida utveckling.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.