Home > Vart är guldet på väg?

Vart är guldet på väg?

Priset på guld har köpts och sålts med en nedåtgående trend sedan det nådde 2 000 dollar. Det finns många anledningar till denna korrigering. En av dem är att guldet möter svårt motstånd från Bitcoin. Allt fler institutionella investerare har sagt att om det finns något som de värderar med Bitcoin så är det dess potential att förvara värde. Till följd av det är det många som väljer att lämna guldet och röra sig mot Bitcoin, vilket förklarar hur dessa tillgångar på sistone har börjat avvika från varandra.

En annan anledning är de positiva nyheterna om ett vaccin. Idag blir den tredje måndagen i rad som världen har tagit emot positiva nyheter om kampen mot pandemin. Efter Moderna och Pfizer var det nu AstraZenecas tur att utannonsera ett vaccin, detta med 70% verkningsgrad mot COVID-19. Medan denna nivå ligger under vad som har utannonserats av de andra två företagen kan Astra-Oxfords vaccin förvaras i nedkylda miljöer, vilket gör det lättare att transportera.

Vad innebär detta för guldpriset? Argumentet här är enkelt – ju närmare världen kommer ett slut på pandemin desto mer press byggs mot guldpriset.

USD dikterar riktningen

Diagrammet ovan visar den snäva korrelation som finns mellan guld som har prissatts i USD och den inverterade 10-åriga realräntan. Detta visar hur starkt beroende USA och dess penningpolitik är på guldpriset.

Guld har drivits till nya rekord under COVID-19-pandemin, mycket på grund av att investerare har letat efter säkerhet, framförallt för att säkra mot inflation. En lägre USD har varit ett dominant tema under sommaren 2020, och dollarn har förlorat i värde mot i princip alla andra tillgångar.

Nu när världen närmar sig ett slut på pandemin har argumentet om säkerhet börjat tvina bort. Att säkra mot inflation är dock fortfarande ett starkt argument för att guld nu och i framtiden.

Om man betänker prisguldets dynamik innan pandemin så bröt priset högre sex månader innan de första fallen i Kina. Med andra ord har investerare fortsatt att lägga till guld i sina portföljer av andra anledningar än säkerhet då den ekonomiska tillväxten var stark innan pandemin.

Guldet kan försöka ta sig högre igen, men denna gång beror det starkt på penningpolitiska utvecklingar snarare än pandemi-relaterade nyheter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.