Home > Veckans agenda har förutom centralbanksbesked även några viktiga politiska hållpunkter

Veckans agenda har förutom centralbanksbesked även några viktiga politiska hållpunkter

På tisdagen kommer industriproduktion i Storbritannien i september och industriorder i Tyskland samma månad.

Commerzbank väntar sig en ökning med 1 procent under månaden för orderingången, med tillfälligt stöd av några större order till icke-europeiska länder.

”Den underliggande trenden för orderingången bör klart peka nedåt. Trots allt har komponenten för förväntad efterfrågan i IFO-enkäten indikerat att industriföretagen varit lika pessimistiska om efterfrågan förra månaden som under våren 2009. Historiskt har denna komponent varit nära korrelerad till årstakten i industriorder”, skrev Commerzbank i ett marknadsbrev.

På tisdagen är det också presidentval i USA, och samtidigt val till hela representanthuset och en tredjedel av senaten.

”Till skillnad från 2008, så ser det ut att bli ett jämnt val denna gång. Den nästa presidenten kommer antagligen att behöva hantera ännu en splittrad kongress, vilket innebär att smärtsamma reformer och en radikal konsolidering av de offentliga finanserna kommer att förbli svårt”, skrev Commerzbank i ett marknadsbrev.

På onsdagen publicerar Riksbanken protokollet från det penningpolitiska mötet den 24 oktober, då de lämnade räntan oförändrad men drog ned räntebanan.
EU-kommissionen presenterar sin höstprognos och från Tyskland kommer industriproduktion i september.

På torsdagen avslutar Bank of England sitt policymöte, där räntan väntas lämnas oförändrad på 0,5 procent men där några bedömare spår en ökning av programmet för tillgångsköp, som för närvarande uppgår till 375 miljarder pund.

Klockan 13.45 kommer räntebesked från ECB, även här väntas oförändrad styrränta, och fokus ligger som ofta mer på ECB-chefen Mario Draghis presskonferens klockan 14.30. Det är nu två månader sedan ECB beslutade att införa ett program för tillgångsköp, OMT, men det krävs att något land söker stöd, med tillhörande avtalade villkor, för att programmet ska aktiveras. Några nya uppgifter väntas inte om OMT denna gång.

Eurogruppen har ett extramöte på torsdagen, där bland annat frågan om stöd till Grekland fortsatt kan diskuteras inför nästa ordinarie eurogruppsmöte den 12 november.

På torsdagen inleds också det kinesiska kommunistpartiets nationella kongress, där ett skifte på många poster inom ledarskapet väntar. Även om insynen i processen är svag, är det allmänt väntat att Xi Jinping och Li Keqiang, både nuvarande medlemmar i politbyråns ständiga kommitté, kommer att efterträda Hu Jintao och Wen Jiabao som president respektive premiärminister.

”Ledarskapsförändringen väntas inte leda till något radikalt skifte i den ekonomiska policyn. Istället tenderar förändringar i den kinesiska policyn att vara byggd på konsensus. Det skulle också vara svårt för ett nytt ledarskap att avvika från den existerande femårsplanen”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

På fredagen kommer oktoberdata från Kina, med bland annat KPI, detaljhandel och industriproduktion. Frågan är om den kinesiska konjunkturavmattningen har bottnat, vilket indikerats av inköpschefsindex.

I Sverige kommer utfallet i industriproduktion och industriorder i september. Enligt SME Direkts prognosenkät antas produktionen har ökat med 0,3 procent i årstakt, jämfört med +3,2 procent i augusti. Såväl KI-barometern som inköpschefsindex har signalerat en snabb inbromsning i industrin de senaste månaderna.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto