Home > Veckans heta tips från Affärsvälden

Veckans heta tips från Affärsvälden

I sitt senaste nummer säger Affärsvärlden köp till klädbolaget RNB och badrumsbolaget Svedbergs. Fettbolaget AAK:s och plasttillverkaren Nolatos aktie bör investerare däremot avvakta med.

Affärsvärlden medger att RNB, Retail and Brands, är en högriskaktie. Efter att det äntligen blivit av med sorgebarnet JC står tre mer eller mindre attraktiva delar kvar: Polarn & Pyret, varuhusdelen och Brothers. Affärsvärlden har beräknat det totala värdet av dessa tre till lite mer än 1,1 miljarder kronor, och med justeringar för förlustavdrag och nettoskuld anser man en värdering runt det dubbla av dagens aktiekurs motiverad. Detta är bakgrunden till en köprekommendation, trots riskerna.

Besparingsåtgärderna som badrumsbolaget Svedbergs vidtagit har bitit bra, vilket avspeglades i det ökande rörelseresultatet för fjärde kvartalet. Affärsvärlden tror samtidigt att Svedbergs fjolår var en bottennivå gällande försäljning, vilket gör att värderingen är relativt låg. Och har tidningen fel begränsas nedsidan av en god direktavkastning. Med en bättre inhemsk konjunktur blir uppsidan attraktiv, varför Affärsvärlden säger köp med riktkursen 28 kronor.

Plasttillverkaren Nolato överträffade ännu en gång högst ställda förväntningar senaste kvartalet, men Affärsvärlden befarar att den bästa tiden kan vara förbi. Intäktstillväxten har stagnerat, och det sker jämnt över de tre affärsområdena. Tidningen sänker vinstprognosen för 2014, och bedömer att bolaget inte når upp till fjolårets nivå. Rekommendationen är därför avvakta tills ytterligare tillväxt – genom förvärv eller organiskt – är trolig.

Fettbolaget AAK:s aktie har rusat på börsen de senaste åren, men Affärsvärlden menar att årets resultat- och omsättningstillväxt redan är inräknad i kursen. Värderingen avspeglas i höga multiplar, vilket begränsar potentialen. AAK anses dock vara ett kvalitetsbolag med starkt kassaflöde och efterfrågan även i sämre tider, men rekommendationen blir ändå att avvakta med köp av aktien.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto