Home > Veckobrev v. 10 ”Börsen i väntan på Draghi…!”

Veckobrev v. 10 ”Börsen i väntan på Draghi…!”

Vi konstaterade föregående vecka att den svenska börsen (OMXS30) balanserade strax ovanför 1380 punkter och att denna nivå skulle vara besvärlig att passera då börsen hade vänt här fyra gånger tidigare samtidigt som denna nivå utgjorde bottenläget från 2015. 

Sverige
Sverige

Här fanns sålunda placerare som såg läge för vinsthemtagningar medan andra upplevde en möjlighet att kliva av tidigare förlustpositioner och ytterligare andra som betraktade den pågående konsolideringen som en kraftsamlingsfas inför vidare uppgång.

Under veckan har marknaden fortsatt att konsolidera mellan 1380  – 1400 punkter med markant avtagande volatilitet och det pågår en dragkamp mellan optimister och pessimister om den kommande riktningen.

Detta beteende kan klassificeras som en balanspunkt där motstridiga krafter står mot varandra utan att någon ännu fått ett tydligt övertag. Som vi noterar ovan vore det snarast märkligt om inte börsen uppvisade denna form av mönster i nuläget och aktörerna väntar otåligt på att marknaden ska visa sina kort och peka ut den kommande riktningen.

Om vi som vanligt börjar med att studera Asien så visar Kina försiktigt positiva tecken till ökad stabilitet, vilket inte är märkligt efter att ha fallit med nästan 50 % sedan i somras och med förhoppningar om stimulanspaket från regeringen.

Sydostasien, dvs. Hong Kong, Singapore, Taiwan och Sydkorea fortsätter att uppvisa positiva tendenser. Det är inte så att dessa börser rusar framåt i full karriär utan de rör sig snarare försiktigt norrut under lugna och ordnade former. Singapore och Taiwan är som tidigare de två starkaste marknaderna och inte minst den förstnämnda ser bara ut att pausa innan det är dags för vidare uppgång.

USA
USA

Indien som fallit ända sedan början av 2015 har tvärvänt uppåt med närmare 10 %. Börsen har lyckats behålla uppgången och har under veckan gjort på stället marsch. Den kortsiktiga trenden är väl brant, men vi tror att botten är satt i Indien efter 13 månaders nedgång.

Bilden är inte lika entydig i Japan och denna marknad styrs i hög grad av valutarelationen mellan yen och dollar. Det ser dock ut som att Japan efterhand kommer röra sig vidare uppåt och sammanfattningsvis ger börsläget i Asien stöd år vår positiva börsprognos.

Ryssland fortsätter att röra sig i symbios med oljepriset och tillhör de absoluta vinnarbörserna under veckan. De något mer esoteriska östeuropeiska börserna Ungern och Polen utvecklas också väl och inte minst Ungern har i det närmaste exploderat på uppsidan.

USA spelar alltid en huvudroll för den globala börsutvecklingen och föregående vecka noterade via att marknaden var ”överköpt”, men att den underliggande styrkan var av en sådan karaktär att börsen efter en konsolidering kunde närma sig toppnivåerna från slutet av 2015.

S&P 500 har som förväntat rekylerat, men nedgången har varit av det blygsammare slaget och vi hade inte motsatt oss en lite större sättning för att vädra ut ”överköptheten” mer ordentligt. Marknaden söker nu balans, men har besvärliga utbudsnivåer vid 2000 punkter, dvs. precis där marknaden befinner sig just nu. Det är därför nästan naturlagsbundet att USA ska tveka vid nuvarande läge och det behövs antingen fortsatt konsolidering eller någon form av positiv katalysator för att lyfta marknaden upp och förbi nuvarande nivå.

Olja
Olja

Även gällande Tyskland noterade vi i föregående publikation att denna börs var något ”överköpt, men vi bedömde att denna marknad tillsammans med övriga Europa bara tog en paus innan det var dags för fortsatt uppgång. Tyskland och Europa som helhet försöker liksom Sverige passera förbi den nivå som utgör bottenläget från 2015 och självklart är detta inte något som sker lättvindigt.

Balanspunkten på den tyska börsen är ännu mer markerad än den i Sverige och det kan mycket väl vara så att Mario Draghi på den Europeiska Centralbanken sitter med nyckeln till vidare avancemang om han infriar marknadens förväntningar vid dagens möte.

Guldpriset har börjat vackla och har inte lyckats befästa uppgången över toppnivån på 1260 dollar från början av februari. Långsiktigt ser dock guld fortsatt intressant ut och en möjlig börsuppgång med en kännbar rekyl i guldpriset skulle kunna skapa ett intressant läge att agera på köpsidan.

Basmetallerna har tappat de senaste dagarna, men om rekylen inte blir värre än så här tror vi som tidigare att metallerna har bottnat ut och är i färd med att bryta sina långsiktiga nedtrender.

Vi stack ut hakan ordentligt avseende oljan föregående vecka och prognosticerade en rörelse om 15 -20 % på uppsidan. Vi är inte där ännu, men en hittillsvarande uppgång på 11 % är en bra bit på väg och det finns utrymme för ytterligare 10 % eller mer på ovansidan.

Guld
Guld

Vår slutsats för den svenska börsen är nästan identisk med föregående veckas, dvs. förutsatt att Mario Draghi inte gör marknaden alltför besviken i eftermiddag så är vi fortsatt bekväma med vår prognos om att det finns en god sannolikhet för en våruppgång med runt 10 %.

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto