Home > Veckobrev v.10 ”En marknad för stockpickers…”

Veckobrev v.10 ”En marknad för stockpickers…”

Vi skrev föregående vecka att vi visste att klara, tydliga och distinkta prognoser efterfrågades, men den svenska börsen var otydlig och svårprognosticerad och vi agerade därefter, dvs.  vi valde att vara fortsatt försiktiga, trivdes med att ha god likviditet och hade inte bråttom att agera offensivt på köpsidan.

Vi noterade vidare att två dagars nedgång hade neutraliserats av två veckors motsvarande uppgång och att det var nu det verkliga testet på marknadens styrka skulle äga rum. När Trump gjorde sitt utspel om ståltullar återkom nervositeten hos investerarkollektivet och de senaste två veckornas uppgång försvann på två dagar under stigande volym.

Det första nedgångsfasen i början av februari var sålunda kraftfull och snabb under markant volym. Den följande uppgångsfasen uppvisade motsatt mönster medan den andra nedgångsfasen under slutet av föregående vecka visade samma beteende som den första, dvs. den var kraftfull och snabb under ökande volym, vilket innebär en prisdynamik som inte talar till börsens fördel.

Vi kan dock se en intressant sektorrotation på den svenska börsen från konjunkturkänsliga bolag till framföralt banksektorn, men även till nedpressade bolag som Ericsson, H&M och Telia. I storbolagsindexet OMXS30 utgör verkstadsbolagen strax under 40 % medan ovanstående bolag utgör strax över 40%. Kursbeteendet är dock väsentligt annorlunda mellan dessa sektorer/bolag.

Ett antal av de stora klassiska verkstadsbolagen indikerar att de håller på att bilda distribuerande tradingintervall (toppformationer), dvs. de har börjat röra sig sidledes efter en längre tids uppgång, vilket kan tolkas som att välinformerade placerare avyttrar/distribuerar ut sina positioner till de personer som fortfarande är optimister.

OMX Industri
OMX Industri

Gemensamt för bankerna, Ericsson, H&M och Telia är att de efter längre tids nedgångar har börjat röra sig sidledes och nu ser ut att bilda ackumulerande  tradingintervall (bottenformationer), vilket kan tolkas som att resursstarka placerare köper aktier till vad de anser är attraktiva priser.

Nordea
Nordea

Om vi jämför kursutvecklingen för verkstadsbolagen och bankerna de senaste 10 åren så har dessa sektorer rört sig nästan i tandem fram till slutet av 2016 då verkstadsbolagens kurser accelererade uppåt medan bankerna istället vek av söderut. Den rådande kursdifferensen mellan dessa två sektorer är nu den största under de senaste 10 åren och sannolikheten är därmed hög att denna differens kommer minska ordentligt, vilket även den rådande kursutvecklingen indikerar.

Industri jfr. med Bank 10 år
Industri jfr. med Bank 10 år

Det kan därför bli så att börsen fortsätter som den har gjort de senaste 15 månaderna, dvs. pendlar i ett brett intervall utan tydlig riktning där valet av enskilda aktier istället för en generell uppgång avgör om man får en anständig avkastning på sin portfölj.

Börsen tenderar att större delen av tiden röra sig just sidledes och under dessa segdragna perioder pendlar investerarkollektivet mellan hopp och förtvivlan innan den mer långsiktiga färdriktningen utkristalliseras. Under denna fas byggs den upp en psykologisk dynamik, som när det långvariga intervallet väl bryts på upp- eller nedsidan kan ge upphov till ett klassiskt flockbeteende med kraftfulla kursrörelser som följd.

Att vi har en fortsatt försiktig inställning till börsen beror på att vi befarar att en toppformation är under bildande, men denna kan ta lång tid på sig att färdigformeras. Vi tror inte att breda indexfonder är melodin på dagens svenska börs, men däremot finns det prisvärda enskilda bolag inte minst när utdelningssäsongen snart står inför dörren.

Om du vill läsa mer om börsens eller den enskilde investerarens psykologi rekommenderar vi varmt Tradingportalens (www.tradingportalen.com) utmärkta utbildningsarkiv, där du hittar ett stort antal välskrivna, intressanta och kostnadsfria artiklar i ämnet.

Inte heller denna vecka lämnar vi några klara, tydliga och distinkta prognoser, då den svenska börsen är otydlig och svårprognosticerad.  Med hänsyn till den pågående sektorrotationen och att den snart stundande utdelningssäsongen kan skapa köpintresse är vi dock något mer positiva än tidigare även om vi väljer att vara fortsatt försiktiga, trivs med att ha anständig likviditet och är inte angelägna att agera för offensivt på köpsidan.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto