Home > Veckobrev v. 10 ”Rekylrisken på börsen har ökat….!”

Veckobrev v. 10 ”Rekylrisken på börsen har ökat….!”

Det finns ett antal intressanta tendenser att studera på världsmarknaderna för närvarande. Utmaningen är att de till vissa delar är av motstridig karaktär samtidigt som börspyskologin efter årets synnerligen snabba uppgång skapar en känslomässig situation som kan vara svårbemästrad.  Vi ska som vanligt göra vårt bästa för att reda ut begreppen….. 

Sverige
Sverige

 

Låt oss börja med den tydligaste trenden av dem alla nämligen styrkan på de europeiska börserna. Oavsett om vi studerar Tyskland enskilt eller Europa som en helhet är optimismen uppenbar och beteendet är mycket snarlikt det vi såg i Sverige när Riksbanken införde minusränta och den svenska kronan försvagades markant.

Euron stärktes initialt mot dollarn när den Europeiska Centralbanken under torsdagen reviderade upp tillväxtprognoserna, men efter att Mario Draghi slagigt fast att de gigantiska obligationsköpen kommer inledas på måndag, hålla på minst till september 2016 samt inkludera statspapper med negativ ränta tappade Euron till tolvårslägsta mot dollarn.

Pariteten EUR/USD ligger nu på 1,10 och den närmast utopiska prognosen att en dollar ska bli lika dyr som en euro (1 mot 1) framstår nu som klart mindre osannolik. Omöjligt är det definitivt inte – hösten 2000 var pariteten en kort period 0,85 och dollarn sålunda klart dyrare än euron.

Med hänsyn till ovanstående är det sålunda inte märkligt att Europabörserna för närvarande uppvisar samma euforiska tendenser som vi såg i Sverige efter Riksbankens utspel. För svenska placerare med innehav i europeiska aktier är dock vinsten marginell för samtidigt som den tyska börsen har stigit med nästan 6 % så har den svenska kronan stärkts med över 5 % mot euron, dvs. från 9,70 till 9,20.

USA
USA

Att förstärkningen av den svenska kronan skulle påbörjas dagen efter Riksbankens utspel låg inte i korten och är inget som Stefan Ingves önskar sig.

Om vi studerar de svenska obligationsräntorna så är korrelationen med kronförstärkningen glasklar – de har gnagt sig tydligt uppåt i symbios med den starkare kronan. Torsdagens siffror från den svenska industrin som visade att orderingången i januari steg med överraskande starka 3,1 procent jämfört med december eldade naturligtvis vis på kronstyrkan.

Om vi därtill lägger det faktum att Riksbankens aggressiva ton avseende penningpolitiken börjar klinga ihåligt så är logiken på plats bakom den oväntat starka kronan.

Samtidigt som aktiemarknaderna i Europa går som tåget visar istället den breda USA-marknaden trötthetstecken och verkar ha uppenbara problem att lyfta från det tradingintervall som varit i kraft sedan november.

I Asien är bilden blandad med Kina som fortsätter att röra sig sidledes efter höstens makalösa uppgång. Indien visar fortsatt stabilitet och trendar sakta uppåt. Hong Kong däremot har ramlat tillbaka in i sitt långvariga tradingintervall och inte heller Singapore imponerar medan Sydkorea förfaller kraftsamla för en uppgång.

Sedan utblåsningen nedåt i Ryssland i mitten på december har vi varit positiva till denna marknad och vi ser ingen anledning att justera vår positiva syn även om måste vara bekväm med dagsfluktuationer om 2-3% för att vilja ha sina pengar på den spännande men riskfyllda börs.

Europa
Europa

Efter 10 dollars uppgång för oljan från 48 till 58 var prognosen att risken för en rekyl var överhängande, men att oljepriset därefter mycket väl kunde gå vidare till 65-70 dollar. Vi är fortsatt bekväma med denna åsikt och tror att oljepriset kraftsamlar för en ny uppgångsfas.

Vi trivs med kombinationen av intern positiv dynamik i samklang med minskande volatilitet. Oljan har den senaste månaden rört sig snabbt uppåt medan rekylerna tillbaka varit av en långsammare karaktär samtidigt som priset på det stora hela gjort på stället marsch och just detta prismässiga beteende gör att vi ser en god sannolikhet för en rörelse uppåt.

Guld och silver ser något mer intressanta ut än föregående vecka, men lockar oss knappast till köpsidan, vilket även gäller för de flesta basmetaller med koppar som tydligt undantag.

Vi befinner oss i ett besvärligt prognos- och riskmässigt läge med starka börser i Europa, en trött marknad i USA och en blandad kompott i Asien. Eurons svaghet gynnar självklart Europa, men är till men för USA. Ett stigande olje- och kopparpris tror vi skulle vara positivt börssentimentet medan de stigande obligationsräntorna i USA har motsatt effekt.

Utifrån vedertagna tekniska indikatorer är den svenska börsen sträckt på uppsidan, uppdriven och rekylmogen. Detta framgår mycket tydligt av bifogat diagram över den svenska börsen där index ligger markant över både sina korta och långa glidande medeltal. Detta är en varningsklocka och det kommer en anpassning i riktning mot den underliggande trenden förr eller senare.

Euro/Sek
Euro/Sek

Vi befarar att det snarare blir förr än senare och intar därför en avvaktande inställning till den svenska börsen med ett riskreducerande tillvägagångssätt. Vi är dock inga dysterkvistar utan välkomnar tvärtom ett möjligt nedställ då vi skulle se ett sådant som en gynnsam möjlighet att agera på köpsidan.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto