Home > Veckobrev v.10 ” Styrkan i Europa drar börsen uppåt…!”

Veckobrev v.10 ” Styrkan i Europa drar börsen uppåt…!”

Med risk att låta aningen enformiga fortsätter vi med vår positiva syn på börsen, då den envist rör sig uppåt på ett sansat och behärskat vis. Vi trivs med positiva och lågvolatila (små svängningar) trender då de har en benägenhet att vara uthålliga och stabila.

Sverige
Sverige

När börsen under ordnade former får sträva uppåt i sakta mak med avbrott för måttfulla rekyler skapar detta ett psykologiskt gynnsamt klimat, eftersom både köpare och säljare ges möjligheten att agera utan stress och tidspress.

Föregående vecka noterade vi det var verkstadsbolagen som hade ledartröjan på sig medan banksektorn, H&M och Telia låg i bakvattnet. På torsdagens börs kunde vi dock se en tydlig sektorrotation där framförallt råvarubolag som Boliden och Lundin Petroleum tillhörde förlorarskaran, men även de klassiska verkstadsbolagen Atlas, Sandvik och SKF med flera fick en släng av sleven.

Den indexmässiga tungvikaren H&M fortsätter att framleva sin tillvaro i det närmaste frikopplad från den allmänna börsutvecklingen. Bankerna gjorde däremot tydlig revansch på torsdagens börs ledda av Nordea och SEB som bägge gick upp och nosade på årshögsta samtidigt som både Ericsson och Telia visade styrka.

Vi var nyligen lite bekymrade över den tveksamma kursutveckling som bankaktierna uppvisade då stigande kurser i denna sektor är essentiellt för att den svenska börsen som helhet ska röra sig uppåt.  Bankerna gillade dock budskapet från den Europeiska Centralbanken (se nedan) och branschen gick starkt i hela Europa.

Det är denna växeldragning mellan bank och verkstad på den svenska börsen som gör att uppgång med styrfart rör sig sakta norrut. För att marknaden ska lossna på allvar behövs en större bredd i uppgången, men nuvarande tempo räcker väl till och mer därtill om uppgången i gengäld blir av uthållig karaktär.

USA
USA

Som väntat hade USA (S&P 500) mer att ge i den senaste uppgångsfasen innan det var dags för att marknaden att ånyo lugna ned sig. Från årsskiftet till årshögsta steg S&P 500 med 7,2 % och den pågående och återhållna rekylen är helt i linje med USA-börsens underliggande beteendemönster.

Om marknaden korrigerar sin överköpthet genom att bara rekylera eller om det blir en kombination av rekyl och ett antal veckors konsolidering för att ge trenden en mer rimlig lutning går dock inte prognosticera. Det är emellertid bra med en ”pyspunka” för den tillåter marknaden att hitta sin balans och jämvikt.

Viktigt att bevaka i detta sammanhang är den amerikanska ränteutvecklingen där långräntan (10 år) nu testar högstanivån från mitten på december. Studerar vi den långsiktiga utvecklingen är bilden ovanligt tydlig, dvs. räntan är på väg uppåt efter att kontinuerligt ha gått nedåt sedan 1982 !

Marknaden är dock förberedd och inställd på högre räntor och så länge uppgången sker i samklang med ekonomisk tillväxt och med rimlig takt och ton är denna tendens positiv för börsutvecklingen. En oväntad ”run away” för obligationsräntan skulle däremot få uppenbart negativ effekt.

Att ECB (Europeiska Centralbanken) under gårdagen skulle låta styrräntan ligga oförändrad på noll procent och kommunicera att räntan kommer ligga kvar på denna nivå under en lång tid var ingen överraskning.

Ränta 10 år USA
Ränta 10 år USA

Det som dock överraskade börsen positivt var att prognoserna för både BNP och inflation för i år och 2018 justerades upp. ECB såg dessutom klara förbättringar avseende både företagens och hushållens finansieringsmöjligheter, stigande företagsvinster och en allt bättre arbetsmarknad.

Som vi noterat ovan gav ECB:s besked rejält med bränsle till en uppgång för bankaktier över hela Europa och inte minst den spanska börsen utvecklades klart positivt medan Tyskland de facto var en av de börser i Europa som hade sämst utveckling under torsdagen.

På de breda Europaindexen ser vi nu det beteende som vi har väntat på och prognosticerat, dvs. efter att ha legat i träda under januari och februari har Europa med Holland, Belgien, Frankrike och Spanien i spetsen äntligen börjat trenda uppåt och det ser ut som att Europa kommer fortsätta att sträva vidare norrut om än i ett måttfullt tempo.

Vad gäller oljepriset hade vi rätt i att en kraftfull rörelse var i antågande efter de senaste månadernas konsolidering, men vi hade uppenbart fel om riktningen då utbrottet från tradingintervallet, efter historiskt mycket stora lagerökningar, skedde på nedsidan istället för på uppsidan. Vi tror dock inte någon större nedgång från dagens nivå utan mer att oljepriset fortsätter sin sidledes vandring som varit intakt ända sedan maj 2016.

Spanien
Spanien

Vår grundfilosofi är enkel, dvs. ”the trend is your friend” och när det underliggande beteendemönstret på den svenska och de europeiska börserna uppfyller våra kriterier för en sannolik positiv börsutveckling i kombination med positiva konjunkturutsikter och en snart stundade utdelningsperiod är vi fortsatt bekväma med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1583), vilket är drygt 4 % över dagens indexnivå (OMXS30).

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto